Trenutno ste na našoj internet strani Serbia . Možete se prebaciti i na neku od naših brojnih drugih lokacija širom sveta.
All locationsContiLifeCycle - sa Contire i ContiTread vaši pneumatici duže žive.

Naši pneumatici duže žive

Continental pneumatici za kamione su dizajnirani za savršenu ekonomičnost tokom celog radnog veka. ContiLifeCycle™ počinje novim pneumatikom i nastavlja se sa našim premijum rešenjima za ponovno narezivanje gazećeg sloja i ContiCasingManagement-om. 

ContiLifeCycle produžava život vaših pneumatika čime značajno smanjuje vaše troškove.

Kada kupite pneumatik sa ponovno narezanim gazećim slojem, ne samo da olakšavate vaš budžet za pneumatike, već pored toga i štitite okolinu. Ponovna upotreba karkase štedi energiju i sirovine. Višestruka upotreba karkase ujedno smanjuje broj starih pneumatika u opticaju. 
Novi Continental pneumatici

Novi Continental pneumatici – Napravljeni za više od jednog života

Continental develops truck tires that suit the unique conditions of your transport activities. The long-lasting casing is the main reason why Continental tires are so economical. Built with optimized and perfectly coordinated reinforcements, compounds and a suitable contour for any application, the Continental casing achieves outstanding structural durability.ContiCasingManagement™

ContiCasingManagement™ – Izuzetno vredna operacija

The casing management provides the greatest possible transparency and flexibility at all times. We take care of your casings from inspection and storage, to purchase and transport, and – if necessary – even to the final disposal. You can manage all your used casings through our convenient online portal. This gives your company a great deal of freedom and control.ContiCasingManagement™:

  • prikupljanje karkasa
  • provera/procena karkase
  • kupovina karkase
  • raspolaganje
  • ContiCasingBank (uključujući onlajn izveštaje)


Ponovno narezivanje gazećeg sloja

ContiTread je Continental premijum gazeći sloj za hladno ponovno narezivanje.

Ovaj gazeći sloj je ekskluzivno proizveden sa Continentalovim mešavinama i profilima. Biranjem ove metode, dajete vašem pneumatiku novi profil, produžavate mu radni vek i smanjujete ukupne troškove.

Najbolji rezulatati se postižu kada se u ponovnom narezivanju koriste Continental karkase vrhunske tehnologije i visokog kvaliteta. ContiTread može međutim da se primeni i kod ostalih tipova karkasa.

Dve metode koje mogu da se koriste za ponovno narezivanje gazećeg sloja pneumatika: vruće i hladno. Samo pažljivo birane i propisno proverene karkase se koriste u jednoj od ove dve metode. Proizvodni proces sam po sebi je identičan kod obe metode, sve do momenta nanošenja materijala gazećeg sloja i procesa vulaknizacije.

Vruće ponovno narezivanje

Tokom vrućeg ponovnog narezivanja, proces nanošenja materijala gazećeg sloja je praktično identičan proizvodnji novog pneumatika.

Materijal gazećeg sloja je uzet direktno iz ekstrudera i nanešen na  poliranu karkasu. Posle toga se sklop gazeći sloj/karkasa obnavlja u kalupu za vulkanizaciju sa potrebnom šarom gazećeg sloja. Šara na gazećem sloju je formirana tokom proces vulkanizacije isto kao i kada se pravi novi pneumatik. 

Vruće ponovno narezan pneumatik za kamione iz Continentala ima ponovno narezan gazeći sloj od jezgra do jezgra. Glavna prednost ovog principa je da su bočne strane obnovljene, obezbeđujući da kvalitet vruće narezanog gazećeg sloja pneumatika bude uporediv sa novim pneumatikom.

Hladno ponovno narezivanje

Korišćenjem metode hladnog ponovnog narezivanja, prethodno vulkanizovani gazeći sloj sa već nanetom šarom se nanosi na poliranu karkasu. Gazeći sloj se nanosi pod konstantnim naprezanjem, zajedno sa nevulaknizovanim lepljivim pojasem na poliranu karkasu; prednaprezanje obezbeđuje da se već pre vulkanizacije gazeći sloj optimalno prilagodi konturi i garantuje da su delovi efikasno slepljeni dok je pneumatik u komori za obnovu. Tada se pripremljeni pneumatik pakuje u cev za obnovu (koverat) i obnavlja pod pritiskom u komori za obnovu.

ECE 109

ECE propis broj 109 definiše vrstu standarda za odobrenje u proizvodnji pneumatika sa ponovno narezanim gazećim slojem za komercijalna vozila i njihove prikolice. Ovaj propis strogo definiše mere kontrole kvaliteta koje su obavezne za firme koje se bave ponovnim narezivanjem od septembra  2006 da bi se osigurao visok kvalitet pneumatika sa ponovno narezanim gazećim slojem.