You are currently at our Ukraine website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Юридична інформація

Використання вебсайтів, відповідальність за продукт

Інформація на цих сайтах не є обов'язковою та надається винятково з інформаційною метою. Вона має виключно інформаційний характер і не є пропозицією, як це визначено у відповідних правових нормах.

Докладнішу інформацію та умови договору можна отримати у відповідного уповноваженого дилера. На підставі інформації, що міститься на сайті, неможливо укласти договір щодо представлених товарів.

Інформація на цих сайтах та описані в ній продукти та послуги можуть бути змінені або оновлені компанією Continental Opony Polska Sp z o.o. у будь-який час без попередження.

Якщо інші можливості прямо не обумовлено, веб-сайти Continental Opony Polska Sp z o.o. не містять жодних гарантій чи даних про характеристики, що дають підстави для відповідальності з боку Continental Opony Polska Sp z o.o., ні явно, ні опосередковано, зокрема й щодо актуальності, точності, повноти та якості відповідної інформації.

Continental Opony Polska Sp z o.o. не несе жодної відповідальності щодо своїх веб-сайтів. Виключається відповідальність за будь-які прямі чи непрямі втрати/збитки, вимоги компенсації та/або непрямі збитки будь-якого виду шкоди та незалежно від правової основи, завдані внаслідок вашого доступу або використання вебсайтів, зокрема, включаючи інфікування вашого комп'ютерного середовища вірусами.

Наявність та виконання зобов'язань, а також відповідальність Continental Opony Polska Sp z o.o. щодо продукції та послуг Continental регулюються виключно відповідними угодами, укладеними щодо них, у поєднанні з чинною версією стандартних умов Continental Opony Polska Sp z o.o., що застосовуються у кожному випадку.

Інформація про зовнішні посилання на інші веб-сайти

Наша пропозиція містить посилання на зовнішні сайти, що належать третім особам, на вміст яких ми не маємо жодного впливу.

Тому ми також не несемо жодної відповідальності за зміст цих інших сайтів. За вміст сторінок, на які ведуть посилання завжди відповідає відповідний провайдер або оператор сторінки.

Під час створення посилань сторінки було перевірено щодо можливих порушень законодавства. Наявність незаконного вмісту була перевірена на момент створення посилань.

Однак постійна перевірка вмісту сторінок, на які ведуть посилання, є недоцільною без конкретних ознак порушення законодавства. Ми негайно видалимо відповідні посилання, якщо буде встановлено, що вони порушують закон.

Доступність продукції по всьому світу 

На цьому сайті можна знайти інформацію про продукцію Continental, яка ще не доступна у вашій країні. Наявність такої інформації на цьому сайті не означає наміру компанії Continental Opony Polska Sp z o.o. оголосити про те, що цей продукт буде доступний у всьому світі. Будь-ласка, зверніться до свого дилера або представника Continental за додатковою інформацією про плани на майбутнє щодо продукції, яка ще не доступна для вас.

Товарні знаки та авторські права 

Торгові марки та логотипи ("торгові марки"), представлені на цих сайтах, є власністю Continental Reifen Deutschland GmbH або її дочірніх компаній в тому числі Continental Opony Polska Sp z o.o. Будь-яка інформація на цих сайтах не може бути витлумачена як надання ліцензій або дозволу на використання товарних знаків. Для цього потрібна пряма письмова згода Continental Reifen Deutschland GmbH. Несанкціоноване використання цих марок суворо заборонено. Continental Reifen Deutschland GmbH відстоюватиме свої права на інтелектуальну власність у всьому світі відповідно до законів, які застосовуються у кожному конкретному випадку.

Copyright © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Всі права захищені. Всі тексти, зображення, графіка, анімація, відео, музика, звуки та інші матеріали на цих сайтах є об'єктом авторського права та інших прав інтелектуальної власності Continental Reifen Deutschland GmbH та її дочірніх компаній. Continental Reifen Deutschland GmbH належить авторське право на підбір, координацію та розміщення матеріалів на цьому сайті. Ці матеріали заборонено копіювати для комерційного використання чи поширення. Їх також не можна змінювати чи надсилати на інші веб-сайти.