Serviceydelser og løsninger

Vejen mod en grønnere fremtid

Anvend EU's Taksonomi til jeres flåde

EUTaxonomy8

Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som vi anvendte, da vi skabte dem.

Albert Einstein, fysiker

 

I den dynamiske forretningsverden er det afgørende at fastholde konkurrenceevnen for at opnå succes. Et væsentligt tiltag, som I måske er bekendte med, er EU's Taksonomi. Lad os dykke ned i detaljerne – hvad er EU's Taksonomi helt præcist, og hvorfor er den vigtig for jeres virksomhed? Selv hvis I mener, at den endnu ikke er relevant for jer, vil vi her belyse, hvorfor det kan være vigtigt for jer i fremtiden.

Motorway

EU's Taksonomi og jeres transportvirksomhed

Hvordan vedrører EU Taksonomien jeres transportvirksomhed eller flådeaktiviteter? Serviceydelser og løsninger inden for transport og kørsel er identificeret som væsentlige økonomiske aktiviteter, som har et betydeligt potentiale for at bidrage til opfyldelse af de fastsatte klimamål. EU's Taksonomi er derfor relevant for jeres driftsaktiviteter, især hvis I er engagerede i at fremme bæredygtighed. Forestil jer det som en vejviser for bæredygtige tiltag, der leder jeres virksomhed mod en mere miljøvenlig fremtid. Herudover bliver forståelsen af Taksonomiens kompleksitet endnu mere afgørende i takt med, at rapporteringskravene måtte nærme sig.


EU's Taksonomiforordning i en nøddeskal

Grundlæggende er Taksonomiforordningen som et grønt kompas, der leder mod bæredygtige økonomiske aktiviteter inden for EU. Betragt det som et universelt sprog, der fastlægger kriterier for identificering af miljøvenlige tiltag på tværs af forskellige sektorer.

Tilblivelsen af Taksonomien var et strategisk træk for at kunne klassificere og dermed etablere en rammesætning af sammenligningen mellem virksomheder. En sidegevinst er også muligheden for at forhindre greenwashing – dvs. vildledende påstande, der får en virksomhed til at fremstå mere grøn og bæredygtig, end den egentlig er.

Woods

Forordningen giver ikke kun klarhed, men også gennemsigtighed af begrebet `økonomisk bæredygtige aktiviteter´. Taksonomiordningen er derfor en afgørende del af EU’s arbejde med at fremme mere bæredygtig økonomi og støtte den grønne omstilling.

Rapporteringsforpligtelse

Rapporteringskravene knyttet til EU’s Taksonomi er ikke længere et fjernt fremtidskrav. Hvis jeres virksomhed har over 500 ansatte og er børsnoteret, er I allerede om bord på rapporteringsskibet. Men vær forberedt: Fra regnskabsåret 2025 udvides disse forpligtelser til også at inkludere virksomheder, der opfylder to ud af følgende tre kriterier:

1.  Flere end 250 ansatte

2.  En omsætning på mere end 40 mio. €

3.  Aktiver for mere end 20 mio. €

Små og mellemstore virksomheder, der er børsnoteret, vil også blive inkluderet inden 2026.Vær opmærksom på dette: Selv hvis dine egne driftsaktiviteter endnu ikke falder ind under disse kriterier, kan det være tilfældet for dine kunder. Og i en tæt forbundet verden kan deres overholdelse af EU's Taksonomi-kriterier have en afsmittende effekt på jeres virksomhed. EU's Taksonomi handler ikke kun om regler: Det er en vejledende guide for både kunder og investorer - og bidrager til at skabe mere bæredygtige forretningsmodeller.

Hjul i bevægelse: Køretøjer inden for EU's Taksonomis anvendelsesområde

Opfyldelseskravene gælder ikke kun for køretøjerne – dæk spiller også en vigtig rolle. Det starter med valget af køretøjet. Her skal køretøjer med ingen eller lav emission være udstyret med dæk, der opfylder de korrekte mærkningskriterier for at fastslå deres overensstemmelse med Taksonomiordningen:

1.  Køretøjer: Valget af ikke-fossile biler (eksempelvis elektriske) er den foretrukne vej. Der er dog plads til visse køretøjer med lav emission.

Følgende køretøjer kan også være kvalificerede:

• Visse lavemission N2/N3-køretøjer i overensstemmelse med Forordning (EU) 2019/1242, artikel 3 (12)

• M2/M3-køretøjer med forbrændingsmotor (ICE) og emissionsstandard Euro 6 / VI* frem til slutningen af 2025

• M1/N1-køretøjer med et CO2-udslip på under 50 g pr. km frem til slutningen af 2025.

EUTaxonomy9

2.  Dæk: EU's dækmærkningskriterier fungerer som vejledning. Vælg dæk, der opfylder disse kriterier for at gøre det lettere at overholde Taksonomien. For at være i overensstemmelse med EU's Taksonomi skal de to højeste klasser inden for brændstofeffektivitet og den højeste klasse inden for rullestøj opfyldes.


EU Taksonomi

Bemærk: Den højeste klasse er ikke nødvendigvis en ”A”-mærkning, hvis ingen andre dæk opfylder den værdi. Det afgørende er den højeste klasse, hvor mere end ét dæk er registreret (= "befolket").

Vejen til Taksonomi-klare dæk

At opnå overensstemmelse med EU's Taksonomi for dine dæk indebærer en smule detektivarbejde. Anvend EPREL-databasen, der vurderer dækkategorier, størrelser, snegreb (3PMSF), bæreevne, hastighedsklasse og ydeevne på is (C1). Portalen, som er lanceret af EU-Kommissionen, er jeres kompas til at afgøre, om jeres dæk er rangeret i de bedste klasser og dermed er i overensstemmelse med EU Taksonomiens kriterier.

EU taxonomy

Udnyt fordelene: Din bæredygtighedsrejse

Mens EU's Taksonomiens primære mål er at hjælpe investorer med at skelne mellem bæredygtige investeringer, strækker fordelene sig også til virksomheder. Jeres transportvirksomhed kan skabe værdi ved at vurdere egen bæredygtighedspraksis i forhold til Taksonomien. Det styrker ikke blot jeres ansvar over for miljøet, men positionerer jer også som et attraktivt valg for miljøbevidste kunder og investorer.

Fordele ved at opfylde Taksonomien:

Pioner i bæredygtighed: Fremhæv jeres aktiviteter og demonstrer jeres engagement i at drive en bæredygtig virksomhed.

Kundetilfredshed: Imødekom kundernes voksende krav om bæredygtighed ved at anvende EU's Taksonomi som et salgsargument.

road
 
  • Øget kundeloyalitet: Styrk kundeloyaliteten gennem øget miljømæssig troværdighed.

  • Emissionsreduktion: Reducer dit klimaaftryk og bidrag til en renere planet.

  • Sammenlignelighed: Standardisering af rapporteringen gør det lettere at vurdere forretningsaktiviteter og forhindrer greenwashing.

  • Grøn kapital: Opnå fordele ved at iværksætte mere bæredygtige metoder, løsninger og tiltag.

Styrk jeres bæredygtige rejse med Continental

Med et marked i konstant forandring og stærk efterspørgsel på øget bæredygtighed er det afgørende at vælge en helhedsorienteret løsning. Det er her, vores engagement sætter ind.

Vi står ved jeres side: Udviklingen af dækløsninger

Hos Continental er vi jeres partner på rejsen mod øget bæredygtighed. Vores dækløsninger tilpasser sig løbende det stadigt skiftende landskab af lovgivning og regler. Med fokus på at udvikle nye produkter og forfine vores eksisterende portefølje gør vi vores bedste for at sikre, at I har adgang til dæk, der opfylder taksonomikriterierne for transportydelser og miljøvenlige dæk. Forvent reduceret rullemodstand og mere støjsvag kørsel, der bidrager til en grønnere rejse ind i fremtiden.

Buses on the road

Continental UltraContact NXT som Taksonomi-kompatibelt dæk

UltraContact NXT er vores mest bæredygtige dæk, der opnår den optimale balance mellem bæredygtighed, sikkerhed og ydeevne. Med en sammensætning af genanvendte, cirkulære og certificerede materialer tilbyder UltraContact NXT en sikker, effektiv og behagelig køreoplevelse.

UltraContact NXT

Desuden er alle størrelser af UltraContact NXT tildelt en tripple A-vurdering fra EU's dækmærkning, hvilket gør dette dæk til et perfekt valg til jeres flåde af personbiler.

Læs mere om UCNXT-dækket her og gør jeres flåde klar til EU's taksonomi.


Continentals helhedsorienterede løsning: Baner vejen for bæredygtig succes

Bliv en del af vores banebrydende dækhåndteringsrådgivnings koncept (LODC) der bidrager til en mere helhedsorienteret tilgang, så I kan navigere sikkert gennem økonomiske udsving, omfavne den igangværende bølge af elektrisk mobilitet og proaktivt tackle finansielle usikkerheder. Med LODC konfronterer I ikke kun disse udfordringer; I kan drage fordel af dem. Få værdifuld viden om jeres dæk og styr jeres flådes driftsomkostninger med præcision.

Van fleet

Som jeres partner gør vi vores bedste for at levere dæk, der er i overensstemmelse med EU’s taksonomi, og som imødekommer kravene til jeres elektriske flåde. Vores partnerskab begrænser sig ikke til dæk. Vi tilbyder skræddersyede tjenester og cutting-edge digitale løsninger, der gør jeres virksomhed i stand til at kunne handle effektivt og bæredygtigt. Det handler ikke kun om at overholde reglerne; det handler også om at udmærke sig i en hurtig og konstant foranderlig forretningsverden.

Electric car being charged

Omfavn fremtiden med selvtillid

I en tid med forandring er det at omfavne EU’s Taksonomi ikke kun et svar på et krav – det er et strategisk træk. Det positionerer jeres transportvirksomhed i overensstemmelse med bæredygtighedsmålene og åbner døre for økonomiske og miljømæssige fordele. Mens LODC optimerer jeres dækhåndtering, og Continental styrker jeres flåde, kører I ikke bare med; I styrer jeres virksomhed sikkert mod en mere bæredygtig og succesfuld fremtid.

hand showing a leaf

EUTaxonomy6

Ansvarsfraskrivelse: Denne hjemmeside er udelukkende beregnet til informationsformål og erstatter ikke uafhængig professionel rådgivning. Bemærk venligst, at enhver givet information ikke tilsidesætter EU's taksonomiforordning og delegerede retsakter og er med forbehold for ændringer. Continental garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden og rettidigheden, da fejl kan forekomme. I det omfang loven tillader det, fraskrives ethvert ansvar. Kilder: Taksonomi-forordningen (EU) 2020/852; Direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (EU) 2020/2464; Direktiv om ikke-finansiel rapportering (EU) 2014/95, Delegeret forordning (EU) 2021/2139 (Klimadelegeret lov); Køretøjstypegodkendelsesforordningen (EU) 2018/858; Forordning (EU) 2019/1242.