You are currently at our Estonia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations
German Engineering spread into the world
Continentali autorehvid

Rehvide paigaldamise ohutusjuhend

Continentali rehvid sõiduautodele ja väikeveokitele

See rehvi paigaldamise ohutusjuhend kehtib kõigi Continental AG rehvide kohta. Juhend ei ole mõeldud koolitusmaterjali ega hoolduskäsiraamatuna. Rehvide paigaldamine ja hooldus tuleks jätta kvalifitseeritud spetsialistide hooleks.

Hoiatus!

Rehvi veljele paigaldamine võib olla ohtlik.


Rehvi paigaldamist peaks teostama kvalifitseeritud rehvihooldusspetsialist. Rehvihooldustoiminguid võib teha ainult vastava väljaõppe ning õigete tööriistade ja varustuse olemasolu korral. Katse paigaldada rehvi mittesobilike, kahjustatud või ebapiisavate tööriistadega ja/või õigeid töövõtteid tundmata võib viia rehvi lõhkemiseni ja tekitada tõsiseid vigastusi või lõppeda surmaga. Lugege alati põhjalikult ja järgige täpselt tootja kasutusjuhendites, varustuse küljes, veebisaitidel ja/või rehvi külgseinal olevaid hoiatusi ja ohutusteateid.

Ärge pumbake kunagi rehvi, mis pole korralikult kinnitatud. Ärge seiske, nõjatuge ega kummarduge rehvi pumpamise ajal kunagi veljel oleva rehvi kohale. Hoidke õhuga täituvate rehvidega alati piisavat ja olukorras sobivat vahemaad.

Kandke sobivaid isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, kuulmiskaitsevahendid ja tööjalatsid.

Teie enda ja teiste turvalisuse huvides

Üldtingimused: 

 • Rehvid peavad sobima velgede laiuse ja läbimõõduga ning nende kasutamine teie sõidukimudelil peab olema heaks kiidetud. Näiteks 17-tollise läbimõõduga rehve tohib paigaldada ainult 17-tollise läbimõõduga velgedele, aga mitte 17,5-tollise läbimõõduga velgedele. Kui rehv on kogemata paigaldatud vale suurusega veljele, ärge proovige seda hiljem õige suurusega veljele paigaldada, vaid viige kogumispunkti. Rehvi paigaldamisel vale suurusega veljele võivad rehvile venitamise tõttu tekkida sisemised kahjustused, mis ei ole väljastpoolt nähtavad. Kahjustatud rehv võib paigaldamisel või sõidu ajal lõhkeda.
 • Veljed peavad olema õige suurusega, heas seisukorras ning neil ei tohi olla rooste jälgi. Kahjustatud, kõverdunud ega kulunud velgi ei tohi kasutada.
 • Rehvid peavad olema kahjustusteta ja nende sees ei tohi olla võõrkehasid.
 • Uute lohviga rehvide paigaldamisel kasutage alati uut lohvi. Kuna kasutamise käigus lohvid venivad, on oht, et vanadesse lohvidesse tekivad voldid, mistõttu võivad korduvalt kasutatud lohvid ootamatult rebeneda.
 • Lohvita rehve tohib monteerida ainult lohvita rehvidele mõeldud velgedele, millel on turvanukid või -servad.
 • Ohutuse huvides tuleks lohviga rehvidele panna igal paigalduskorral uus ventiil. Iga ventiili puhul tuleb kinni pidada ventiilitootja maksimaalsest lubatud rõhust. Sisselükatavate kummiventiilide puhul on see tavaliselt 450 kPa / 4,5 bar / 65 psi. Kõrgema rõhu puhul tuleb kasutada metallventiile või spetsiaalselt kõrge rõhu jaoks mõeldud sisselükatavaid ventiile.
 • Rehvirõhu jälgimissüsteemi (TPMS) kasutamise korral lähtuge anduri hooldamise või uuendamise vajaduse osas rehvivahetuse ajal tootja soovitustest.

Rehvi mahavõtmine:

 • Enne rehvi veljelt maha võtmist tuleb ventiilisüdamik lahti keerata ja eemaldada, et kogu rõhk rehvist välja pääseks.

Rehvi paigaldamine:

 • Enne paigaldamist tuleb rehvirandid ja velg määrida sobiva rehvipaigaldusmäärdega. Silikoon-, nafta- ega lahustipõhised määrdeaineid selleks ei sobi.
 • Velg peab olema rehvi pumpamise ajal kindlalt montaažipingi külge kinnitatud.
 • Kui rehvi paigaldatakse pingi abil, millel puudub velje kinnitamiseks vajalik seade, tuleks rehvi pumbata kaitsekambris või kasutada muud ohutust tagavat seadet.
 • Ärge kasutage rehvil ega veljel kunagi tuleohtlikke aineid. Ärge kasutage rehvil ega veljel kunagi tuleohtlikke aineid ega proovige seejärel ranti tule abil paika asetada. See on äärmiselt ohtlik ning võib tekitada rehvile või veljele märkamatuid kahjustusi, mis võivad põhjustada hilisemaid rikkeid.
 • Lohvita rehvide paigaldamisel tuleb jälgida, et rehvirandid liiguks kõigepealt velje keskelt üle nukkide väljapoole. Rehvi paika hüppamiseks vajalik rõhk ei tohiks ületada 330 kPa (3,3 bar / 48 psi), et vältida rehvirandi südamikus pragude tekkimist. Kui rehv ei hüppa paika ka selle rõhu juures, tuleb rõhk rehvist välja lasta ning tõrke põhjus välja selgitada ja kõrvaldada. Seejärel võib toimingut korrata.
 • Alles siis, kui rehvirant on õigesti velje küljele asetunud, võib rõhku suurendada, et kohendada randi asetust velje äärikul. Randi paikaasetamiseks kasutatav rõhk ei tohiks aga olla kõrgem kui 400 kPa (4,0 baari / 58 psi).
 • Mõne riigi kohalikud standardiorganisatsioonid on kehtestanud teistsugused maksimaalsed paigaldusrõhud. Allolev tabel sisaldab näiteid kohalike standardite kohta valitud riikides (2018. aasta juuli seisuga). Andmete täielikkus, kehtivus ja õigsus ei ole garanteeritud.

RIIK      

MAKSIMAALNE MONTEERIMISRÕHK

STANDARD

Saksamaa

Rõhk rehvi paikahüppamisel (pop pressure): 330 kPa (3,3 bar) / 48 psi

Rõhk rehvirandi paikaasetamisel: 400 kPa (4,0 bar) / 58 psi

WDK

 

 

USA CAN

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

RMA/USTMA  

 

Brasiilia

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

ALAPA

 

Jaapan

300 kpa (3,0 bar) / 44 psi

JATMA

 
 • Kui rehv on korrektselt paigaldatud, reguleerige rõhku vastavalt sõidukitootja määratud töörõhule.

SSR rehvid:

 • SSR rehvide erilise tehnoloogia tõttu võivad neid paigaldada ja maha monteerida ainult selleks koolitatud ja Continentali sertifikaadiga töökojad. SSR rehvide paigaldamisjuhised koos videoga leiate aadressilt www.conti-ssr.com.

Kontakt:

Rehvivaldkonna tehniline klienditeenindus

E-post: technical.bulletin.tires@conti.de