Kasutate praegu meie veebisaidi versiooni Estonia . Soovi korral valige muu asukoht.
All locations

Juriidilised teated

Veebilehtede kasutamine, tootevastutus

Nendel veebisaitidel olev teave ei ole siduv ja on esitatud ainult teavitamise eesmärgil. See on üksnes informatiivse iseloomuga ega kujuta endast pakkumisi, nagu on määratletud vastavates õigusnormides. Täpsemat teavet ja lepingutingimusi saate vastavalt volitatud edasimüüjalt. Esitatud kaupa puudutav leping ei saa tekkida veebisaidil sisalduva teabe alusel.

Continental Opony Polska sp. z o.o ja Continental Reifen Deutschland GmbH võib neil veebisaitidel olevat teavet ning seal kirjeldatud tooteid ja teenuseid igal ajal ilma ette teatamata muuta või uuendada. Kui mujal pole selgelt nii öeldud, ei sisalda Continental Opony Polska sp. z o.o  ja Continental Reifen Deutschland GmbH veebisaidid garantiisid ega teavet omaduste kohta, mis tooks kaasa Continental Reifen Deutschland GmbH ja Continental Opony Polska sp. z o.o  otsese või kaudse vastutuse, sealhulgas jooksva kehtivuse, täpsuse, täielikkuse ja kvaliteeti puudutava asjaomase teabe kohta.

Continental Reifen Deutschland GmbH ja Continental Opony Polska sp. z o.o  ei võta oma veebisaitidega seoses vastutust. Vastutus mis tahes otsese või kaudse kahjumi/kahju, hüvitise nõuete ja/või kaudse kahju eest, olenemata sellest, mis liiki ja milline tahes on õiguslik alus, mis on tekkinud veebisaitidele juurdepääsu või nende kasutamise tõttu, eelkõige sealhulgas teie arvutikeskkonna viirustega nakatumise tõttu, on käesolevaga välistatud.

Kohustuste olemasolu ja täitmist ning Continental Reifen Deutschland GmbH ja Continental Opony Polska sp. z o.o vastutust Continentali toodete ja teenuste eest reguleerivad eranditult nende suhtes sõlmitud vastavad lepingulised kokkulepped koosmõjus igal konkreetsel juhul vastavalt kehtivatele Continental Reifen Deutschland GmbH ja Continental Opony Polska sp. z o.o  standardtingimustele ning rakenduvatele oludele.

Märkus teistele veebisaitidele viivate välislinkide kohta

Meie pakkumine sisaldab linke kolmandatele isikutele kuuluvatele välistele veebisaitidele, mille sisu meil mõju ei ole. Seega ei saa me ka selle muu sisu osas vastutust võtta. Lingitud lehtede sisu eest vastutab alati lehe vastav pakkuja või operaator. Lingitud lehtedel kontrolliti linkide loomise ajal võimalikke õigusrikkumisi. Ebaseaduslikku sisu linkide loomise ajal ei tuvastatud. Lingitud lehtede sisu pidev kontrollimine ei ole aga mõistlik ilma konkreetse õigusrikkumise viiteta. Kui leitakse, et need rikuvad mõnda seadust, eemaldame viivitamatult vastavad lingid.

Toodete kättesaadavus üle maailma

See veebisait võib sisaldada teavet Continentali toodete kohta, mis pole teie riigis veel saadaval. Sellise teabe olemasolu sellel veebisaidil ei tähenda, et Continental Reifen Deutschland GmbH kavatseb teatada, et toode tehakse kättesaadavaks kõikjal maailmas. Küsige oma Continentali edasimüüjalt või esindajalt lisateavet tulevaste plaanide kohta toodete osas, mis pole teile veel saadaval.

Kaubamärgid ja autoriõigused

Nendel veebisaitidel nähtavad kaubamärgid ja logod ("kaubamärgid") on Continental Reifen Deutschland GmbH ja Continental Opony Polska sp.z o.o., või selle tütarettevõtete omand. Nendel veebisaitidel leiduvat teavet ei saa tõlgendada litsentside või kaubamärkide kasutamise loa andmisena. Selleks on vaja Continental Reifen Deutschland GmbH ja Continental Opony Polska sp.z o.o. selgesõnalist kirjalikku nõusolekut. Nende kaubamärkide volitamata kasutamine on rangelt keelatud. Continental Reifen Deutschland GmbH ja Continental Opony Polska sp.z o.o. kaitseb oma intellektuaalomandi õigusi kõikjal maailmas vastavalt iga juhtumi puhul kohaldatavatele seadustele.

Autoriõigus © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Kõik õigused kaitstud. Kõik nendel veebisaitidel olevad tekstid, pildid, graafika, animatsioon, videod, muusika, helid ja muud materjalid kuuluvad Continental Reifen Deutschland GmbH ja selle tütarettevõtete autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi õiguste alla. Continental Reifen Deutschland GmbH omab sellel veebisaidil olevate materjalide valiku, koordineerimise ja paigutuse autoriõigust. Neid materjale ei tohi äriliseks kasutamiseks ega levitamiseks kopeerida. Samuti ei tohi neid muuta ega teistele veebisaitidele edasi anda.