You are currently at our Estonia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Andmekaitse teatis

Continental Opony Polska sp. z o.o.  ja Continental Reifen Deutschland GmbH töötleb teie andmeid veebisaidi continental-tires.com kasutamise kontekstis kooskõlas kehtivate õigusnormidega.

1. Üldine

Teie sisestatud isikuandmeid kogub, töötleb ja kasutab Continental Opony Polska sp. z o.o. lepingu täitmiseks veebisaidi continental-tires.com kasutamise raames. Kui see on lepingu täitmiseks vajalik, võidakse andmeid edastada Continental Opony Polska sp. z o.o. ja Continental Reifen Deutschland GmbH-ga seotud ettevõtetele vastavalt nagu on sätestatud Continentali siduvates ettevõttereeglites .

Kui see on seadusega lubatud ja/või ette nähtud, võib andmeid hinnata aruandluse eesmärgil (nt statistika).

Teie andmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse ainult kooskõlas kehtivate andmekaitseeeskirjadega (nt teie nõusolek).

Veebilehe continental-tires.com pakkumise (nt tehniline tugi) tagamisel edastame andmeid oma teenusepakkujale,

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Saksamaa

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berliin, Saksamaa ja

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berliin, Saksamaa.

Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation ja mmpro film- und medienproduktion GmbH koguvad ja töötlevad teie isikuandmeid meie nimel niivõrd, kuivõrd see on vajalik lepingu täitmiseks (andmetöötluslepingu alusel või, kui Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation ja mmpro film- und medienproduktion GmbH asub EL-i tüüplepingute alusel väljaspool ELi).

Seaduses sätestatud sätete kohaselt käsitletakse kõiki teie andmeid rangelt konfidentsiaalsetena.

2. Andmete kogumine ja töötlemine

Continental Reifen Deutschland GmbH ja Continental Opony Polska sp. z .o.o säilitab oma veebisaidi continental-tires.com kasutajatega seotud isikuandmeid ainult juhul, kui selleks on antud nõusolek. Ainsad salvestatavad andmed puudutavad külastuse kuupäeva ja kellaaega, külastatud lehti, kursori kasutamist veebisaidil, kasutatud lehe funktsioone ja veebisaiti, millelt kasutaja Continentali veebisaitidele pääses. IP-aadress edastatakse anonüümselt ja seda kasutatakse ainult geograafilise asukoha määramiseks linna tasandil. Continental Reifen Deutschland GmbH ja Continental Opony Polska sp. z .o.o kasutab seda teavet veebisaidi aktiivsuse mõõtmiseks, statistika koostamiseks ning veebisaitide kaudu pakutavate teenuste ja teabe täiustamiseks.

Kasutaja isikuandmeid kasutatakse ainult päringute töötlemiseks antud nõusoleku raames või kooskõlas kehtivate andmekaitseeeskirjadega. Seadusenõuetest lähtuvalt on Continental jõustanud globaalsed, ühtsed ja sisemised andmekaitsereeglid (Ettevõtte siduvad reeglid), mis reguleerivad teie isikuandmete kaitset.

Continental Reifen Deutschland GmbH ja Continental Opony Polska sp. z .o.o salvestab veebisaidi teenustesse sisestatud andmeid või protsessi jaoks edastatud andmeid, nagu nimi, ettevõte, e-post, aadress ja telefon, ainult teiega isiklikuks suhtlemiseks. Andmeid säilitatakse ja/või kasutatakse ainult teie päringu/mure/võistlusel osalemise töötlemise eesmärgil. Teie andmed kustutatakse, kui teie päringu/mure töötlemine on lõppenud, eeldusel, et see kustutamine ei ole vastuolus mis tahes seadusest tulenevate andmete säilitamise kohustusega.

3. Andmesubjekti õigused

3.1 Pange tähele, et andmesubjektina on teil EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (EL GDPR) kohaselt järgmised õigused seoses teie isikuandmete töötlemisega:

Teabeõigused vastavalt EL GDPR-i artiklitele 13 ja 14

Juurdepääsuõigus vastavalt ELi GDPR-i artiklile 15
Õigus parandusele vastavalt EL GDPR-i artiklile 16
Õigus kustutamisele vastavalt EL GDPR-i artiklile 17
Õigus töötlemise piiramisele vastavalt EL GDPR artiklile 18
Õigus andmete teisaldatavusele vastavalt EL GDPR artiklile 20

Kui teil on selle kohta küsimusi, võtke ühendust meie andmekaitseinspektoriga e-posti teel: rodo@conti.de

3.2 EL GDPR artikli 21 kohaselt on teil õigus oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks/säilitamiseks ja kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusolek tuleb tagasi võtta, kirjutades aadressile Continental Opony Polska Sp. z o. o. St. Żwirki ja Wigury 16C, 02-092 Varssavi, Poola või saates kirja e‑posti aadressile rodo@conti.de

3.3 Küsimuste või kaebustega võite alati pöörduda meie andmekaitseametnike poole kirjalikult (sh e-posti teel). E-post: rodo@conti.de. Võimaluse korral võite võtta ühendust ka vastavate andmekaitseasutustega.

4. Hoiustatud andmete kaitse

Meie ettevõte ja Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation ja mmpro film- und medienproduktion GmbH kasutavad tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie esitatud isikuandmeid manipuleerimise, kaotsimineku, hävimise või volitamata isikute juurdepääsu eest. Turvameetmeid täiustatakse ja kohandatakse pidevalt vastavalt uusimale tehnoloogiale. Krüptimata andmeid võivad potentsiaalselt vaadata kolmandad osapooled. Seetõttu juhime tähelepanu asjaolule, et andmete edastamisel Interneti kaudu (nt e-posti teel) ei saa tagada turvalist edastamist. Tundlikke andmeid tuleks seega kas üldse mitte edastada või ainult turvalise ühenduse (SSL) kaudu. Kui avate lehekülgi ja faile ning teil palutakse seejärel sisestada isikuandmed, pidage meeles, et selliste andmete edastamine Interneti kaudu ei pruugi olla turvaline ning on oht, et volitamata isikud võivad neid vaadata ja nendega manipuleerida.

5. Küpsised

Kui külastate meie veebisaiti, võib teie arvutisse salvestada teavet küpsiste kujul. Selliseid küpsiseid kasutatakse ainult veebisaitide töötamise tagamiseks. Muud küpsised (nt veebisaidi kasutamisega seotud) luuakse ainult teie nõusoleku alusel (vt Küpsiste poliitika). Samuti saate oma brauseri seadetes küpsiseid mitte aktsepteerida. Pange tähele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik selle veebisaidi mitmeid funktsioone täielikult kasutada.

6.   Oracle Infinity

See veebisait kasutab Oracle Infinity't, veebianalüüsi tööriista Oracle Infinity Inc.'ilt (edaspidi "Oracle Infinity"). Oracle Infinity kasutab meie saidil küpsist, mis luuakse ainult teie nõusoleku alusel.

Ainsad andmed, mis seejärel salvestatakse, puudutavad külastuse kuupäeva ja kellaaega, külastatud lehti, kursori kasutamist veebisaidil, kasutatud lehe funktsioone ja veebisaiti, millelt Continentali veebisaitidele juurde pääsesite. Teie IP-aadress edastatakse anonüümselt ja seda kasutatakse ainult geograafilise asukoha määramiseks linna tasandil. Seega ei ole võimalik igal ajal kindlaks teha konkreetse veebisaidi külastaja isikut.

7. Google Analytics

See veebisait kasutab Google Analyticsit, mis on Google Inc. ("Google") veebianalüüsi tööriist. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse salvestatud tekstifailid, et aidata veebisaidil analüüsida, kuidas kasutajad seda saiti kasutavad. Küpsiste loodud teave nende veebisaitide kasutamise kohta edastatakse ja salvestatakse USA-s asuvasse Google'i serverisse.

IP-aadressi anonüümseks muutmise aktiveerimise korral kärbib/muudab Google anonüümseks Euroopa Liidu liikmesriikide ja ka teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osapoolte IP-aadressi viimase okteti. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-s asuvatesse Google'i serveritesse ja neid lühendatakse. See veebisait kasutab aktiivset IP-anonüümseks muutmist. Veebisaidi pakkuja nimel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada veebisaidi pakkuja jaoks aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi pakkujale muid veebisaidi tegevuse ja Interneti kasutamisega seotud teenuseid.

Google ei seosta teie IP-aadressi muude Google'i valduses olevate andmetega. Meie saidil olevaid küpsiseid kasutatakse ainult teie nõusoleku alusel. Lisaks saate püsivalt takistada küpsiste salvestamist, tehes oma brauseri seadetes vastavad muudatused. Soovime siiski juhtida tähelepanu sellele, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik selle veebisaidi kõiki funktsioone täielikult kasutada. Lisaks saate takistada Google'i andmete kogumist ja kasutamist (küpsised ja IP-aadress), kui laadite alla ja installite brauseri pistikprogrammi, mis on saadaval aadressil: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Lisaks kasutab see veebisait kuvareklaami jaoks järgmisi Google Analyticsi funktsioone, mida rakendatakse ka küpsiste kaudu:

  • Google Analyticsi demograafia ja huvide aruanded
  • Näitamiste aruanded Google Display Networkis
  • uuesti turustamine

Need aruandlusvõimalused võimaldavad meil kasutada ja hinnata Google'i huvipõhiseid reklaamiandmeid ja kolmandate osapoolte külastajate andmeid Google Analyticsis. Andmed sisaldavad sellist teavet nagu vanus, sugu ja huvid. Demograafilised andmed ei ole ühelegi konkreetsele isikule omistatavad.

Uuesti turustamine Google Analyticsiga veebireklaamide jaoks: meie reklaamid ilmuvad kolmandate osapoolte veebisaitidel (sh Google). Meie ja kolmandad osapooled (sealhulgas Google) jagame esimese osapoole küpsiseid (nt Google Analyticsi küpsiseid) ja kolmanda osapoole küpsiseid (nt DoubleClicki küpsiseid), et esitada reklaame, mis põhinevad kasutaja varasematel külastustel meie saidil, et ühtlustada ja optimeerida.

Ka Google Analyticsi kuvareklaami jaoks vajalikud küpsised seatakse meie veebisaidile ainult teie nõusoleku alusel. Lisaks saate püsivalt takistada küpsiste salvestamist, seadistades vastavalt oma brauseri tarkvara; juhime siiski tähelepanu, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki selle veebisaidi funktsioone täielikult kasutada. Samuti saate Google Analyticsist loobuda otse Google'i kuvareklaamidest ja kohandada oma reklaame Google'i Display Networkis, külastades reklaamiseadeid aadressil https://www.google.com/settings/ads.

8. Qualtrics

See veebisait kasutab Qualtricsi: kliendikogemuse lahendust, et koguda veebisaidi kasutajatelt küsitluste kaudu tagasisidet meie toodete ja teenuste täiustamiseks. Qualtrics ei kogu teavet lehtede kohta, kuhu see pole installitud, ega jälgi ega kogu teavet väljaspool teie veebibrauserit. Qualtrics kogub andmeid ainult siis, kui täidate aktiivselt tagasisideküsitlust. Kui soovite saada oma isikuandmetest koopiat, teha parandusi või lasta need kustutada, võtke meiega ühendust. Lisateabe saamiseks vaadake Qualtricsi privaatsuspoliitikat aadressil https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ ja Qualtricsi turvapoliitikat aadressil https://www.qualtrics.com/security-statement/ Qualtricsi ja GDPR-i kohta lisateabe saamiseks külastage https://www.qualtrics.com/gdpr/

9. Jagamine sotsiaalvõrgustikes:

Kui kasutate meie veebisaidil funktsiooni "Jaga", ei edastata vastavale sotsiaalmeediateenusele isikuandmeid. Kui kasutate meie veebisaidi sisu jagamiseks oma profiili, ei mõjuta me nende võrkude kogutud andmete sisu ega ulatust. Selles osas kehtivad vastava sotsiaalvõrgustiku kasutustingimused ja privaatsuspoliitikad.

10. iFraming:

Manustame oma veebisaidile videoid iFramingu kaudu. Kolmandate osapoolte veebisaitide välist sisu saab manustada ja kuvada meie veebisaidil määratletud aladel iFramingu kaudu.

Järgmise kolmanda osapoole veebisaidi videod on meie veebisaidile manustatud:

Youtube:
 Seda veebisaiti, millelt iFramingu kaudu videoid manustatakse, haldab YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kui klõpsate videol, näitab see YouTube'i logo. YouTube'i andmekaitseteatise leiate YouTube'i lehtedelt.

Kui külastate mõnda meie manustatud videotega veebisaiti, ei loo Internet Explorer automaatselt linki vastavas võrgus oleva serveriga. Manustatud videol klõpsates annate nõusoleku suhtlemiseks eelnimetatud veebisaidiga ja küpsiste paigutamiseks selle veebisaidi poolt. Manustatud videol klõpsates edastatakse teave selle kohta, et meie veebisaiti külastasite, automaatselt ülalnimetatud veebisaidi operaatorile, ja eelnimetatud veebisait paigaldab küpsised.

Kui olete meie veebisaiti külastades eelnimetatud veebisaidile sisse logitud, seostatakse edastatud andmed teie kasutajakontoga. Kui soovite takistada võrgul sellisel viisil teavet teie kasutajakontoga sidumast, logige enne vastaval videol klõpsamist vastavast võrgust välja.

Isegi kui te ei ole eelnimetatud veebisaidi liikmeks registreerunud või te pole praegu sisse loginud, võib ülalnimetatud veebisaidi operaator pärast vastaval videol klõpsamist teie andmed salvestada. Meil ei ole mingit mõju kolmandate osapoolte küpsiste paigutamisele ega eelnimetatud veebisaidil kogutud andmete ulatusele ja sisule ega nende andmete kasutamisele. Lisateabe saamiseks lugege palun ülalnimetatud veebisaidi privaatsuspoliitikat.