#CO₂ Emissions & VECTO

Muutos on tulossa. Me olemme valmiita, oletko sinä?

Kaikki CO₂-päästömääräyksistä & VECTOsta

Tämä on toiminnan vuosi.

Jotta maailmamme pysyisi liikkeessä, meidän kaikkien on toimittava ja investoitava muutokseen jo tänään. Ei vain siksi, että voisimme säilyttää kilpailukykymme tulevaisuudessa, vaan ennen kaikkea siksi, että voisimme elää terveemmällä planeetalla. Siksi polttoaineen kulutuksen ja siten CO₂-päästöjen vähentäminen on avainasemassa. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi Pariisin sopimuksen mukaisesti on otettu käyttöön ensimmäiset hiilidioksidipäästöjä koskevat määräykset uusille raskaille hyötyajoneuvoille. Ne merkitsevät uusien raskaiden hyötyajoneuvojen keskimääräisten CO₂-päästöjen vähentämistä 15 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuosiin 2019/2020. Vähennystavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi Euroopan komissio on ottanut käyttöön simulointityökalun nimeltä VECTO, joka on lyhenne sanoista Vehicle Energy Consumption Calculation Tool.


Kaikki CO₂-päästömääräyksistä & VECTOsta

Keitä asetukset koskevat? Miten uudet CO₂-päästömääräykset tehostavat tieliikennettä? Mikä on VECTO? Miten se lisää läpinäkyvyyttä ajoneuvokannan menoihin? Entä mitkä ovat polttoaineen kulutuksen ja CO₂-päästöjen suurimmat aiheuttajat? Lue infografiikka ja ota selvää.

Infografi

Infografi

pdf 306 KB Lataa

Lue lisää CO₂-päästömääräyksistä, VECTOsta ja siitä, miksi nämä asiat ovat niin tärkeitä.

Euroopan ensimmäisillä raskaita hyötyajoneuvoja koskevilla hiilidioksidipäästöjä (CO₂) koskevilla säännöksillä on hyvin yksinkertainen tavoite: kuorma-autojen ja linja-autojen CO₂-päästöjen radikaali vähentäminen. Varmistaakseen, että nämä vähennystavoitteet saavutetaan, Euroopan komissio on ottanut käyttöön tietokoneavusteisen simulointityökalun nimeltä VECTO, joka on lyhenne sanoista Vehicle Energy Consumption Calculation Tool. VECTO:n avulla ajoneuvojen valmistajat voivat simuloida erilaisten raskaiden ajoneuvokokoonpanojen polttoaineenkulutusta ja siten hiilidioksidipäästöjä.

These different parameters effect the fuel consumption of trucks.
A fleet manager wearing glases at the door of his office

Miten tämä vaikuttaa kuljetusliiketoimintaasi?

Uusilla säännöksillä pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä (CO2). Tämän saavuttamiseksi kuorma-autojen valmistajien on investoitava sellaisten tekniikoiden kehittämiseen, jotka tekevät niiden ajoneuvoista polttoainetehokkaampia, koska polttoaineenkulutus on suoraan yhteydessä päästöihin. Tämä ei ainoastaan johda siihen, että ajoneuvokantasi kuluttaa tulevaisuudessa vähemmän polttoainetta, vaan se myös lisää avoimuutta yksittäisten ajoneuvojen kokoonpanojen osalta.

Mitä ajoneuvokokoonpanoja asia koskee?

Sääntöjä sovelletaan valtavaan määrään kuorma-autoja - kaksiakselisista ylöspäin ja joko jäykkiä tai nivellettyjä kuorma-autoja. Tällaisten ajoneuvojen osuus raskaiden ajoneuvojen CO₂-päästöistä on 70 prosenttia. Säännöksiä tarkistetaan jatkuvasti ja laajennetaan koskemaan uusia kuorma-auto-, perävaunu- ja linja-autokokoonpanoja ja ajoneuvoryhmiä. Uusia säännöksiä tuli voimaan tammikuussa 2020.

Tiesitkö?

CO₂-päästöjen määrä on suoraan yhteydessä polttoaineen kulutukseen. Kolme tärkeintä polttoaineenkulutukseen ja päästöihin vaikuttavaa tekijää ovat ajoneuvon moottori, aerodynaaminen vastus ja renkaiden vierintävastus.

Less fuel consumption means lower CO2 emissions.

Polttoaineenkulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin vaikuttavat kolme päätekijää: moottori, aerodynamiikka ja renkaiden vierintävastus.

engine, aerodynamics and the rolling resistance of tires affect fuel consumption and CO₂ emissions