# CO2 emisije & VECTO

Smanjenje emisija CO2

Zašto je otpor kotrljanja ključni element za smanjenje CO2 emisija

Zašto je otpor kotrljanja ključni element za smanjenje emisija CO2

Smanjenje emisija ugljikova dioksida (CO2) ključni je cilj zemalja i industrija u borbi svijeta s klimatskim promjenama. Transformacija prijevoza imat će veliku ulogu u tome, od poboljšanja učinkovite potrošnje goriva postojećih automobila, kamiona i zrakoplova do uvođenja novih električnih vozila i infrastrukture. Kad je riječ o kamionima, smanjenje otpora kotrljanja guma može znatno utjecati na potrošnju goriva i emisija CO2.

Kakvu ulogu kamioni imaju u klimatskim promjenama?

1. Emisije stakleničkih plinova koje proizvodi čovjek, uključujući emisije ugljikova dioksida, ubrajaju se u glavne čimbenike globalnog zatopljenja. Sektor prijevoza glavni je izvor tih emisija, umnogome zbog potrebe za izgaranjem fosilnih goriva u svrhu pokretanja automobila, zrakoplova, brodova, vlakova, kamiona i ostalih vozila. Emisije stakleničkih plinova teških teretnih vozila u EU, na primjer, 2014. činile su 5 % ukupnih emisija, petinu svih emisija prijevoza i otprilike četvrtinu emisija cestovnog prijevoza.

2. Budući da do 2050. planira postati prvi klimatski neutralan kontinent, EU u borbi protiv klimatskih promjena planira do 2030. smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 40 % ispod razine iz 1990. godine. Konkretno, za sektor prijevoza cilj je smanjiti emisije u prosjeku za 15 % od 2025. i do 30 % od 2030. godine. Treba napomenuti da novi Plan za klimatske ciljeve do 2030., koji je trenutačno u razmatranju, predlaže smanjenje ukupnih emisija stakleničkih plinova minimalno na vrijednost od 55 % ispod razine iz 1990. godine.

3. EU svoj cilj smanjenja emisija teških teretnih vozila namjerava postići alatom za izračun potrošnje energije vozila (engl. Vehicle Energy Consumption calculation Tool, VECTO). Od siječnja 2019. proizvođači vozila moraju upotrebljavati VECTO za izračun potrošnje goriva i CO2 emisija svih novih teretnih vozila. VECTO za svoj izračun procjenjuje širok spektar podataka. Ti parametri uključuju vrstu i težinu vozila, aerodinamiku, značajke motora i guma, učinkovitost prijenosa i konfiguraciju osovina.

Kamioni s gumama s niskim otporom kotrljanja Kamioni s gumama s niskim otporom kotrljanja

Kako je otpor kotrljanja povezan s emisijama CO2?

Otpor kotrljanja, koji se može definirati kao količina energije koju guma potroši prelaskom određene udaljenosti, među pet je sila koje je potrebno prevladati kako bi se vozilo pokrenulo prema naprijed. Ključan je za razmatranje smanjenja emisija CO2 jer je odgovoran za trećinu potrošnje goriva kamiona. Što više goriva vozilo potroši, to više CO2 ispušta. Prema EU, ako se ne ulože dodatni napori, očekuje se da će se emisije CO2 teških teretnih vozila između 2010. i 2030. povećati do 10 %. Dobra je vijest što je moguće smanjiti otpor kotrljanja guma, a time i emisije CO2.

Kamionske gume s niskim otporom kotrljanja Kamionske gume s niskim otporom kotrljanja

Kako se može smanjiti otpor kotrljanja?

Na otpor kotrljanja utječe više čimbenika:

  • profil, gazni sloj i tlak gume
  • opterećenje vozila i njegova raspodjela
  • površina ceste
  • vrijeme.

Najvažniji čimbenik u smanjenju otpora kotrljanja odnosi se na histerezu – proces koji se zbiva kad se guma napreže pri doticaju s površinom ceste, koji dovodi do gubitka energije i koji ometa zalet prema naprijed. Pogledajte objašnjenje u našoj infografici.

Važni elementi koje treba uzeti u obzir uključuju stavljanje guma koje najbolje odgovaraju profilu vašeg zadatka, odabir optimalnog tlaka u gumama i poravnavanje kotača na odgovarajući način. Osim redovitog održavanja, te promjene mogu poboljšati otpor kotrljanja, sniziti potrošnju goriva i srezati CO2 emisije.

Kako vanjski čimbenici utječu na otpor kotrljanja Kako vanjski čimbenici utječu na otpor kotrljanja