You are currently at our Latvia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Continental automašīnu riepas

Riepu montāžas drošības instrukcija

German Engineering spread into the world

Continental Vieglo Automašīnu un Vieglo Kravas automobiļu riepām

Šī riepu montāžas drošības instrukcija ir derīga visiem Continental AG riepu zīmoliem, un tā nav paredzēta, lai nodrošinātu atbilstošu apmācību vai apkopes procedūras riepu montāžai. Lūdzu, uzticiet šos uzdevumus kvalificētiem riepu servisa speciālistiem.

Mechanic hands with wrench changes wheel on car with special equipment in car repair service shop, sunlight effect, toned

Drošības brīdinājums!

Riepu montāža uz diskiem var būt bīstama.

Riepu montāžu drīkst veikt tikai kvalificēts riepu apkopes speciālists. Nekad neveiciet riepu apkopes procedūras bez atbilstošas apmācības, instrumentiem un aprīkojuma. Mēģinot uzstādīt riepas ar neatbilstošiem, bojātiem vai nepietiekamiem instrumentiem un/vai neveicot pareizas procedūras, riepas var sprāgt, izraisot nopietnus miesas bojājumus vai nāvi. Vienmēr izlasiet, saprotiet un ievērojiet visus ražotāja brīdinājumus, kas norādīti īpašnieka rokasgrāmatās, uz aprīkojuma, norādīti mājaslapās un/vai uz riepas sāniem.

Nekad nepumpējiet nenostiprinātu riepu. Pumpēšanas laikā nekad nestāviet, neliecieties un nesniedzieties pāri riepas un diska montāžas komplektam. Atrodieties drošā attālumā no riepas, kas tiek pumpēta, ņemot vērā vietējos apstākļus.

Nodrošiniet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, dzirdes aizsarglīdzekļus, darba apavus

Jūsu personiskajai un citu cilvēku drošībai

Vispārīgi aspekti: 

 • Riepām ir jāatbilst disku platuma un diametra prasībām un šai kombinācijai jābūt apstiprinātai attiecīgajam transportlīdzekļa modelim. Piemēram, 17 collu diametra riepas drīkst uzstādīt tikai uz 17 collu diametra diskiem, nevis uz 17,5 collu diametra diskiem. Ja riepa ir kļūdaini uzmontēta uz nepareiza izmēra diska, nepārmontējiet to uz pareizā riteņa — tā jāutilizē. Iespējams, tā ir bojāta iekšēji (kas nav redzams no ārpuses), un ir bīstami izstaipīta, un var sabojāties montāžas vai ekspluatācijas laikā.
 • Jāizmanto tikai pareiza izmēra diski labā, tīrā stāvoklī un bez rūsas vai korozijas. Tie nedrīkst būt bojāti, deformēti vai nolietoti.
 • Riepām jābūt bez bojājumiem, un riepas iekšpusei jābūt brīvai no svešķermeņiem.
 • Uzliekot jaunas kameras tipa riepas, vienmēr izmantojiet jaunas kameras. Tā kā kameras padodas ekspluatācijas laikā, vecās kamerās var veidoties krokas, tāpēc atkārtoti izmantotās kameras var pēkšņi saplīst.
 • Bezkameru riepas drīkst montēt tikai uz diskiem, kas paredzēti bezkameru riepām, t.i., uz diskiem, kuriem ir drošības izciļņi vai malas.
 • Drošības apsvērumu dēļ bezkameru riepām vienmēr jābūt aprīkotām ar jauniem ventīļiem. Lūdzu, ievērojiet maksimālo pieļaujamo spiedienu ventīļiem saskaņā ar ventīļu ražotāja specifikācijām - parasti 450 kpa (4,5 bar) / 65 psi iespiežamiem gumijas ventīļiem. Spiedienam, kas augstāks par šo, obligāti ir metāla vārsti vai augstspiediena iespiežamie ventīļi.
 • Ja tiek izmantota Riepu Spiediena Uzraudzības Sistēma (TPMS), lūdzu, skatiet ražotāja ieteikumus par to, vai riepu maiņas laikā sensoram ir jāveic apkope vai tas jāatjauno.

Riepu demontāža:

 • Pirms riepas noņemšanas no diska, ventīļa ieliktnis ir jāatskrūvē un jānoņem, lai nodrošinātu atlikušā spiediena pilnīgu izlīdzināšanos.

Riepu montāža:

 • Pirms montāžas vienmēr ieziediet riepu apmales un diska loku ar atļautu riepu montāžas smērvielu. Šim nolūkam nedrīkst izmantot smērvielas uz silikona, naftas vai šķīdinātāju bāzes.    
 • Kamēr riepa tiek piepūsta, diskam ir jāpaliek stingri nostiprinātam uz montāžas iekārtas.
 • Ja riepa tiek montēta uz iekārtas, kurai nav pozitīvas bloķēšanas ierīces diska noturēšanai, piepumpēšana jāveic drošības rāmī vai citā ierobežotājierīcē.
 • Nekad neievietojiet viegli uzliesmojošas vielas riepu un disku montāžas komplektos. Nekad neievietojiet riepas un disku komplektā nekādas viegli uzliesmojošas vielas un nemēģiniet tās aizdedzināt, lai novietotu riepas savā vietā. Šī prakse ir ārkārtīgi nedroša un var izraisīt arī neredzamus riepas vai diska bojājumus, kas var izraisīt riepas darbības traucējumus.
 • Uzstādot bezkameru automašīnu riepas, jārūpējas, lai riepas malas, kas nāk no pamatnes, vispirms iegultos diska atbalsta izcilnī. Lai izvairītos no plaisām riepas malas pamatnē, “uzpūšanas” spiediens nedrīkst pārsniegt 330 kpa (3,3 bar / 48 psi). Ja riepa neiekrīt vietā pat pie šāda spiediena, spiediens ir jāsamazina un jānoskaidro un jānovērš cēlonis. Pēc tam procedūru var atkārtot.
 • Tikai tad, kad riepas malas ir pareizi novietojušās uz diska atbalsta pleca, var palielināt spiedienu, lai nodrošinātu vislabāko malu novietojumu un optimizētu to piegulšanu diska atlokiem. Tomēr šis "iesēdināšanas spiediens" nekad nedrīkst pārsniegt 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi.
 • Dažām valstīm attiecīgās vietējās standartizācijas organizācijas ir noteikušas dažādas maksimālās montāžas spiediena vērtības. Lūdzu, skatiet tālāk esošo tabulu, kurā ir parādīti piemēri dažām valstīm, lai ievērotu to vietējos standartus (stāvoklis 2018. gada jūlijā, nav garantijas par pilnīgumu, aktualitāti un pareizību).

VALSTS            

MAKSIMĀLAIS MONTĀŽAS SPIEDIENS

STANDARTS

Vācija

Piepūšanas spiediens: 330 kpa (3,3 bar) / 48 psi

Iesēdināšanas spiediens: 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi

WDK

 

 

ASV CAN

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

RMA/USTMA 

 

Brazīlija

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

ALAPA

 

Japāna

300 kpa (3,0 bar) / 44 psi

JATMA

 
 • Tiklīdz riepa ir pareizi uzmontēta, noregulējiet spiedienu saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādīto darba spiedienu.

Run Flat riepas (SSR):

 • Īpašās izmantotās tehnoloģijas dēļ SSR runflat riepas var uzmontēt un nomontēt tikai īpaši apmācītās darbnīcās, kuras ir sertificējis Continental. Sīki izstrādātas montāžas instrukcijas/video SSR runflat riepām ir pieejamas vietnē www.conti-ssr.com.

Kontakti:

Riepu Tehniskā Klientu Apkalpošana

E-pasts: technical.bulletin.tires@conti.de

Riepu sortimentu

atklāj Continental

We’re making mobility cleaner, safer, more intelligent and affordable for everyone.