You are currently at our Latvia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Paziņojums par datu aizsardzību

Continental Reifen Deutschland GmbH apstrādā jūsu datus saistībā ar mājaslapas continental-tires.com izmantošanu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

1. Vispārīgi

Jūsu ievadītos personas datus vāc, apstrādā un izmanto Continental Reifen Deutschland GmbH līguma izpildes nolūkā mājaslapas continental-tires.com lietošanas ietvaros. Ciktāl tas ir nepieciešams līguma izpildei, datus var nodot uzņēmumiem, kas ir saistīti ar Continental Reifen Deutschland GmbH saskaņā ar 15. un turpmākajām  Vācijas akciju sabiedrību likuma sadaļām, kā noteikts Continental Saistošajos Korporatīvajos Noteikumos.

Ja to atļauj un/vai nosaka likums, datus var izmantot atskaišu sniegšanas nolūkos (piemēram, statistikai).

Jūsu dati tiks vākti, apstrādāti un izmantoti tikai saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem (piemēram, jūsu piekrišana).

Nodrošinot mājaslapas continental-tires.com darbību (piem., tehnisko atbalstu), mēs pārsūtām datus mūsu pakalpojumu sniedzējam,

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmunde, Vācija

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlīne, Vācija un

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlīne, Vācija.

Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation un mmpro film- und medienproduktion GmbH vāc un apstrādā jūsu personas datus mūsu vārdā, ciktāl tas ir nepieciešams līguma izpildei (pamatojoties uz Datu apstrādes līgumu vai, ja Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft digitālajai komunikācijai un mmpro film- und medienproduktion GmbH atrodas ārpus ES, pamatojoties uz ES standarta līguma punktiem).

Saskaņā ar likumā noteiktajiem noteikumiem visi jūsu dati tiek uzskatīti par stingri konfidenciāliem.

2. Datu vākšana un apstrāde

Continental Reifen Deutschland GmbH uzglabā tikai tādus personas datus, kas attiecas uz tā mājaslapas continental-tires.com lietotājiem, un tikai tad, ja ir sniegta piekrišana. Vienīgie dati, kas tiek saglabāti, saistīti ar apmeklējuma datumu un laiku, apmeklētajām lapām, kursora lietošanu mājaslapā, izmantotajām lapas funkcijām un mājaslapas adresi, no kuras lietotājs piekļuva Continental mājaslapām. IP adrese tiek pārsūtīta anonīmi un tiek izmantota tikai ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanai pilsētas līmenī. Continental Reifen Deutschland GmbH izmanto šo informāciju, lai novērtētu mājaslapas aktivitāti, sagatavotu statistiku un uzlabotu pakalpojumus un informāciju, kas tiek sniegta, izmantojot mājaslapas.

Personālie lietotāja dati tiek izmantoti tikai, lai apstrādātu pieprasījumus saistībā ar sniegto piekrišanu vai saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem. Pamatojoties uz juridiskajām prasībām, Continental ir ieviesusi globālus, vienotus un iekšējos Datu Aizsardzības Noteikumus ( Binding Corporate Rules ), kas nosaka jūsu personas datu aizsardzību.

Continental Reifen Deutschland GmbH glabā datus, kas ievadīti mājaslapas pakalpojumu sniegšanas laikā vai procedūras laikā iesniegtos datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, e-pastu, adresi un tālruņa numuru tikai personiskai saziņai ar jums. Dati tiek glabāti un/vai izmantoti tikai jūsu pieprasījuma/problēmas/piedalīšanās konkursā nolūkos. Jūsu dati tiek dzēsti, tiklīdz jūsu pieprasījuma/problēmas apstrāde ir pabeigta, ar nosacījumu, ka šī dzēšana nav pretrunā ar likumā noteiktajiem pienākumiem saglabāt ierakstus.

3. Datu subjekta tiesības

3.1 Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar ES Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu (ES GDPR) jums kā datu subjektam ir šādas tiesības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi:

Informācijas tiesības saskaņā ar ES GDPR 13. un 14. pantu

Piekļuves tiesības saskaņā ar ES GDPR 15. pantu
Tiesības uz labojumu saskaņā ar ES GDPR 16. pantu
Tiesības uz dzēšanu saskaņā ar ES GDPR 17. pantu
Tiesības uz apstrādes ierobežošanu saskaņā ar ES GDPR 18. pantu
Tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar ES GDPR 20. pantu

Ja jums ir jautājumi par to, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības uzraugu pa e-pastu: dataprotection@conti.de

3.2. Saskaņā ar ES GDPR 21. pantu jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu vākšanai, apstrādei/glabāšanai un izmantošanai. Piekrišana ir jāatsauc, rakstot uz Continental Reifen Deutschland GmbH , Continental-Plaza 1, 30175 Hannovere, Vācija vai nosūtot ‑ e-pastu uz mail_service@conti.de

3.3. Jūs vienmēr varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības darbiniekiem rakstiski (tostarp caur e-pastu) ar jautājumiem vai sūdzībām. E-pasts: dataprotection@conti.de . Varat arī sazināties ar attiecīgajām datu aizsardzības iestādēm, ja tādas ir pieejamas..

4. Uzglabāto datu aizsardzība

Mūsu uzņēmums un Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation un mmpro film- und medienproduktion GmbH izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu sniegtos personas datus no manipulācijām, nozaudēšanas, iznīcināšanas un no nepiederošu personu piekļuves. Drošības pasākumi tiek nepārtraukti pilnveidoti un pielāgoti atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām. Ja sniegtie dati ir nešifrēti, tos var ieraudzīt trešās puses. Šī iemesla dēļ vēlamies norādīt, ka attiecībā uz datu pārraidi internetā (piemēram, caur e-pastu) mēs nevaram garantēt drošu pārsūtīšanu. Tāpēc sensitīvus datus nevajadzētu pārsūtīt vispār vai tikai, izmantojot drošu savienojumu (SSL). Ja piekļūstat lapām un failiem un pēc tam jums tiek lūgts ievadīt personas datus, lūdzu, ņemiet vērā, ka šādu datu pārraide internetā var nebūt droša un pastāv risks, ka tos var apskatīt un manipulēt ar tiem nepiederošas personas.

5. Sīkdatnes

Apmeklējot mūsu mājaslapu, informācija var tikt saglabāta jūsu datorā sīkdatņu veidā. Šādas sīkdatnes tiek izmantotas tikai, lai nodrošinātu mājaslapu darbību. Citas sīkdatnes (piemēram, saistībā ar mājaslapas lietošanu) tiek izveidotas tikai, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (skatiet Sīkdatņu Noteikumus ). Jūs varat izvēlēties nepiekrist sīkdatnēm arī pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, iespējams, nevarēsit pilnībā izmantot vairākas šīs mājaslapas funkcijas.

6. Oracle Infinity

Šajā mājaslapā tiek izmantots Oracle Infinity, tīmekļa analīzes rīks no Oracle Infinity Inc. (turpmāk tekstā "Oracle Infinity"). Oracle Infinity mūsu vietnē izmanto sīkdatni, kas tiek izveidota tikai, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Vienīgie dati, kas pēc tam tiek saglabāti, attiecas uz apmeklējuma datumu un laiku, apmeklētajām lapām, kursora izmantošanu vietnē, izmantotajām lapas funkcijām un mājaslapas adresi, no kuras jūs piekļuvāt Continental mājaslapām. Jūsu IP adrese tiek pārsūtīta anonīmi un tiek izmantota tikai ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanai pilsētas līmenī. Tādējādi nav iespējams nevienā brīdī noteikt atsevišķa mājaslapas apmeklētāja identitāti.

7. Google Analytics

Šī vietne izmanto Google Analytics, tīmekļa analīzes rīku no Google Inc. (“Google”). Google Analytics izmanto sīkdatnes, kas ir teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā, lai palīdzētu mājaslapai analizēt, kā lietotāji izmanto šo vietni. Sīkdatnes ģenerētā informācija par šo mājaslapu lietošanu tiks pārsūtīta un saglabāta Google serverī ASV.

Ja tiek aktivizēta IP adreses anonimizācija, Google saīsinās/anonimizēs pēdējo IP adreses oktetu Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī citām Eiropas Ekonomiskās Zonas līguma pusēm. Tikai izņēmuma gadījumos tiek nosūtīta pilna IP adrese un tad saīsināta Google serveros ASV. Šī mājaslapa izmanto aktīvu IP anonimizāciju. Mājaslapas nodrošinātāja vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat šo mājaslapu, apkopotu vietnes nodrošinātājam atskaites par mājaslapas darbību un sniegtu mājaslapas nodrošinātājam citus pakalpojumus, kas saistīti ar mājaslapas darbību un interneta lietošanu.

Google nesaistīs jūsu IP adresi ar citiem Google rīcībā esošajiem datiem. Sīkdatnes mūsu vietnē tiek izmantotas tikai, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Turklāt jūs varat neatgriezeniski novērst sīkdatņu saglabāšanu, veicot atbilstošas izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr mēs vēlamies norādīt, ka, ja jūs to darīsit, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs mājaslapas funkcijas. Turklāt, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams vietnē http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en , varat novērst to, ka Google apkopo un izmanto datus (sīkdatnes un IP adresi).

Turklāt šī mājaslapa reklāmu rādīšanai izmanto šādas Google Analytics funkcijas, kuras arī tiek realizētas, izmantojot sīkdatnes

  • Google Analytics demogrāfisko datu un interešu atskaites
  • Seansu atskaites Google Reklāmas Tīklā
  • atkārtots mārketings

Šīs atskaišu sniegšanas iespējas ļauj mums izmantot un novērtēt uz interesēm balstītos Google reklamēšanas datus un trešo pušu apmeklētāju datus pakalpojumā Google Analytics. Dati ietver tādu informāciju kā vecums, dzimums un intereses. Demogrāfiskie dati nav attiecināmi uz kādu konkrētu personu.

Atkārtots mārketings, izmantojot Google Analytics tiešsaistes reklamēšanai: mūsu reklāmas tiek rādītas trešo pušu vietnēs (tostarp Google). Mēs un trešās puses (tostarp Google) kopīgojam pirmās puses sīkdatnes (piemēram, Google Analytics sīkdatnes) un trešo pušu sīkdatnes (piemēram, DoubleClick sīkdatnes), lai rādītu reklāmas, pamatojoties uz iepriekšējiem lietotāja apmeklējumiem mūsu vietnē, lai tās pieskaņotu un optimizētu.

Sīkdatnes, kas nepieciešamas Google Analytics reklāmu rādīšanai, arī tiek iestatītas mūsu mājaslapās, tikai pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Turklāt jūs varat pilnīgi novērst sīkdatņu uzglabāšanu, attiecīgi iestatot pārlūkprogrammas programmatūru. Tomēr mēs norādām, ka šajā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs mājaslapas funkcijas. Jūs varat arī atteikties no pakalpojuma Google Analytics, lai rādītu reklāmas tieši no Google, un pielāgotu savas reklāmas Google Reklāmas Tīklā, apmeklējot reklāmu iestatījumus vietnē https://www.google.com/settings/ads.

8. Qualtrics

Šī mājaslapa izmanto Qualtrics: tas ir klientu pieredzes risinājums, lai apkopotu atsauksmes no mājaslapas lietotājiem, izmantojot aptaujas, un turpmāk uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus. Qualtrics neapkopo nekādu informāciju lapās, kurās tas nav instalēts, kā arī neizseko un neapkopo informāciju ārpus jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas. Qualtrics apkopo datus tikai tad, ja aktīvi aizpildāt atsauksmes aptauju. Ja vēlaties iegūt savu personas datu kopiju, veikt labojumus vai tos dzēst, lūdzu, sazinieties ar mums. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Qualtrics Privātuma Noteikumus vietnē https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ un Qualtrics Drošības Noteikumus vietnē https://www.qualtrics.com/security-statement/. Lai iegūtu papildinformāciju par Qualtrics un GDPR, apmeklējiet vietni https://www.qualtrics.com/gdpr/

9. Dalīšanās sociālajos tīklos:

Ja mūsu vietnē izmantojat funkciju “Dalīties”, nekādi personas dati netiek nodoti attiecīgajam sociālo mediju pakalpojumam. Ja izmantojat savu profilu, lai dalītos ar mūsu mājaslapas saturu, mums nav nekādas ietekmes uz šo tīklu apkopoto datu saturu un apjomu. Uz tiem attiecas attiecīgā sociālā tīkla lietošanas un privātuma noteikumi.

10. iFraming:

Mēs savā mājaslapā iegulstam videoklipus, izmantojot iFraming. Ārējo saturu no trešo pušu mājaslapām var iegult un parādīt noteiktos apgabalos mūsu mājaslapā, izmantojot iFraming.

Mūsu mājaslapā ir iegulti videoklipi no tālāk norādītās trešās puses mājaslapas:

YouTube:
 Šo mājaslapu, no kuras videoklipi tiek iegulti, izmantojot iFraming, pārvalda YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV.

Noklikšķinot uz videoklipiem, tie tiks atzīmēti ar YouTube logotipu. YouTube Datu Aizsardzības Paziņojumu varat atrast.

Ja apmeklējat kādu no mūsu mājaslapām ar iegultiem videoklipiem, pārlūkprogramma Internet Explorer automātiski neizveidos saiti uz serveri attiecīgajā tīklā. Noklikšķinot uz iegultā Video, jūs piekrītat saziņai ar iepriekšminēto mājaslapu un sīkdatņu ievietošanai šajā mājaslapā. Noklikšķinot uz iegultā video, informācija par to, ka apmeklējāt mūsu mājaslapu, tiks automātiski pārsūtīta iepriekšminētajam mājaslapas operatoram un iepriekš minētā mājaslapa izvietos sīkdatnes.

Ja esat pieteicies iepriekš minētajā mājaslapā, apmeklējot mūsu mājaslapu, pārsūtītie dati tiks saistīti ar jūsu lietotāja kontu. Ja vēlaties neļaut tīklam šādā veidā saistīt informāciju ar jūsu lietotāja kontu, lūdzu, izrakstieties no attiecīgā tīkla, pirms noklikšķināt uz attiecīgā videoklipa.

Pat ja neesat reģistrējies kā iepriekšminētās mājaslapas dalībnieks vai pašlaik neesat pieteicies, iepriekšminētās mājaslapas operators var saglabāt jūsu datus pēc tam, kad esat noklikšķinājis uz attiecīgā videoklipa. Mums nav nekādas ietekmes uz trešo pušu sīkdatņu izvietošanu un iepriekš minētās mājaslapas apkopoto datu apjomu un saturu vai to, kā šie dati tiek izmantoti. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, izlasiet iepriekš minētās mājaslapas privātuma noteikumus.