You are currently at our Norway website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Continental personbildekk

Sikkerhetsinstruksjon for dekkmontering

German Engineering spread into the world

For Continental person-, vare- og lette lastebildekk

Denne sikkerhetsinstruksjonen for dekkmontering, gjelder alle merker levert av Continental AG, men er ikke ment som en fullstendig opplæring. Dekkmontering bør overlates til kvalifiserte dekkspesialister.

Mechanic hands with wrench changes wheel on car with special equipment in car repair service shop, sunlight effect, toned

Advarsel!

Dekkmontering skal kun utføres av kvalifisert personell.

Utfør aldri dekkreparasjon eller dekkskifte uten nødvendig kunnskap, verktøy og utstyr. Forsøk på å montere dekk med feil, skadet eller utilstrekkelig verktøy og/eller uten å anvende riktige prosedyrer kan føre til en dekkeksplosjon som forårsaker alvorlig personskade eller død.
Les alltid, og forstå og følg produsentens advarsler som finnes i bruksanvisninger, på utstyret, oppført på nettsider og/eller skrevet på dekkets sidevegg.

Ikke fyll luft i et usikret dekk. Aldri stå, len deg på eller strekk deg over et dekk under luftfylling. Hold god avstand til dekk som blir oppblåst og bruk hvis mulig sikkerhetsbur eller andre sikkerhetsanordninger

Sørg for egnet verneutstyr som vernebriller, hørselsvern, vernesko mm.

For din egen og andres sikkerhet

Generelle retningslinjer:

 • Dekkene må samsvare med felgenes bredde og diameter og være godkjent som en kombinasjon for den aktuelle kjøretøymodellen. For eksempel må et 17-tommers dekk kun monteres på 17-tommers felg, ikke på 17,5 tommers felg. Hvis et dekk har vært montert på feil felgstørrelse, må det ikke senere monteres på riktig felg - kast det. Det kan ha blitt skadet innvendig (ikke synlig utvendig) ved å ha vært for mye strukket, dette kan senere feile under montering eller i drift.
 • Bare felger av riktig størrelse i god, ren stand og fri for rust og korrosjon bør brukes. De må ikke være skadet, deformert eller slitt.

 • Dekkene må være fri for skade og innsiden av dekket må være fri for fremmedlegemer.

 • Bruk nye slanger når du monterer nye dekk. Når slangene strekker seg under bruk, er det fare for at bretter dannes i gamle slanger, så gjenbrukte slanger kan plutselig sprekke.

 • Slangeløse dekk må kun monteres på felger som er konstruert for slangeløse dekk, det vil si felger som har sikkerhetsbøyninger eller flens.

 

 • Av sikkerhetshensyn bør slangeløse dekk alltid være utstyrt med nye ventiler. Vennligst respekter maksimalt tillatt trykk for ventiler i henhold til ventil-produsentens spesifikasjon - vanligvis 450 kpa (4,5 bar) / 65 psi for snap-in gummi ventiler. Over dette trykket er metallventiler eller høytrykks-trykkventiler obligatoriske.
 • Hvis et Tire Pressure Monitoring System (TPMS) brukes, vennligst sjekk produsentens anbefaling om sensoren må kalibreres eller fornyes under dekkbytte.

 

 

​Dekk demontering

 

 • Før et dekk blir tatt av felgen, må ventilinnsatsen skrues ut og fjernes for å sikre at gjenværende trykk slippes helt ut.

Dekk montering

 • Påfør alltid dekkets anleggsflater (Bead) og felgen med et godkjent smøremiddel for dekk før montering. Silikon, petroleum eller løsemiddelbaserte smøremidler må ikke brukes til dette formålet.

 • Mens dekket blir fylt med luft, må felgen være godt festet på monteringsmaskinen.

 • Hvis dekket blir montert i en maskin uten låsemekanisme for å holde felgen, bør fyllingen gjøres i et sikkerhetsbur eller annen festeanordning.

 • Legg aldri brannfarlige stoffer i dekk/felg og forsøk å antenne for å feste bead mot felg. Denne fremgangsmåten er ekstremt farlig og kan også forårsake skjulte skader på dekk eller felg som kan føre til feil i dekket under drift.

 • Ved montering av slangeløse dekk skal det tas hensyn til at dekkets bead kommer helt opp til felgens anleggsflate. For å unngå sprekker i bead, må ikke trykket overstige 330 kpa (3,3 bar / 48 psi). Hvis dekket ikke kommer på plass ved dette trykket, må trykket avlastes og årsaken identifiseres og elimineres. Deretter kan prosedyren gjentas.

 • Først når dekkene sitter riktig på felgskulderen, kan trykket økes for å optimalisere passform på mellom felg og bead. Dette "settepresset" bør imidlertid aldri overstige 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi.

 • I enkelte land er det fastsatt forskjellige maksimale monteringsverdier av de respektive lokale standardiseringsorganisasjonene. Vennligst se tabellen nedenfor som viser eksempler for enkelte land for å respektere lokale standarder (status fra juli 2018, ingen garanti for fullstendighet, aktualitet og korrekthet).

Land     

Maks monteringstrykk

Standard

TysklandPop Pressure: 330 kpa (3,3 bar) / 48 psi
Seating Pressure: 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi 
WDK

 

 

USA/CAN

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

RMA/USTMA  

 

Brazil

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

ALAPA

 

Japan

300 kpa (3,0 bar) / 44 psi

JATMA

 
 • Når dekket er forskriftsmessig monert må lufttrykket justeres i henhold til bilfabrikantens spesifikasjon.

Run Flat tires (SSR):

 • På grunn av den spesielle teknologien, bør SSR dekk kun monteres og demonteres ved et godkjent verksted med SSR-opplæring. 

Kontakt:
Teknisk Service

Oppdag utvalget

av Continental dekk

We’re making mobility cleaner, safer, more intelligent and affordable for everyone.