Du er for øyeblikket på vår Norway nettside. Du kan også bytte til en av våre mange andre markeder sine nettsider.
All locations

Hvordan Continental gjør mobilitet smartere og mer bærekraftig

  • Vårt mål er å være det mest progressive dekkselskapet når det gjelder miljømessig og sosialt ansvar. 
  • Vi driver kontinuerlig frem innovative teknologier og bærekraftige løsninger langs hele verdikjeden vår. 
  • Vårt fokus er på forbedring og på den måten gjøre en forskjell for samfunnet, våre partnere og ansatte.

Continental har alltid vært solid forankret i nåtiden, samtidig som vi har et stort fokus på innovasjon, som hjelper oss å forme morgendagens mobilitet. Det er grunnen til at vi designer, utvikler og produserer dekk som er kjent for sin sikkerhet, ytelse og effektivitet, men vi jobber også for å være i forkant av innovasjonene som vil forme morgendagens mobilitet. Uansett hvor veien tar oss videre, vet vi allerede hva som ligger foran oss: en renere, mer bærekraftig og karbonnøytral fremtid. Vi har ikke bare satt oss ambisiøse mål som vil hjelpe oss å nå målet vårt om å bli det mest progressive dekkselskapet når det gjelder miljømessig og sosialt ansvar – vi tar allerede konkrete skritt for å komme dit. Her kan du lese mer om den jobben vi gjør. 

Lokalt fokus for en mer bærekraftig fremtid

I takt med de globale tiltakene gjøres det lokale tiltak i Norge, som innebærer samarbeid med støttespillere og partnere.

Miljøstiftelsen ZERO sin eneste oppdragsgiver er klimasaken. Alle samarbeidsavtaler mellom ZERO og deres partnere er derfor forankret i et felles mål om å fremme gode klimaløsninger. I hverdagen handler det om gjensidig respekt, tydelig forventningsavklaring og god kommunikasjon.

Gjennom vårt partnerskap med ZERO får vi en viktig sparringspartner, godt nettverk og oppdatert fagkunnskap.

 

 

ZERO logo

Etisk Handel er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel, hvor formålet er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Ved at Continental Dekk Norge er medlem av Etisk Handel kan du, som partner og kunde, være sikker på at vi årlig rapporterer til Etisk Handel om fremdrift ifht. etisk handel.

Etisk handel logo

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise sitt samfunnsansvar. Continental Dekk Norge (hovedkontor) har vært sertifisert siden 2020, og i 2023 ble også hovedlageret i Askim sertifisert.

Som Miljøfyrtårn-sertifisert tar Continental aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling.

Våre sertifikater og rapporter finnes her:

Continental Dekk Norge AS (Hovedkontor)
Continental Dekk Norge (Askim hovedlager)

Miljøfyrtårn logo

Great Place to Work® har som formål å hjelpe organisasjoner med å bygge og opprettholde en sterkt tillitskultur. For å bli sertifisert må organisasjonen gjennomføre undersøkelse blandt de ansatte og oppnå en score på 70% på gitte nasjonale kriterier. 

Continental Dekk Norge har siden 2019 vært sertifisert gjennom GPTW. I mai 2023 kom Continental på en tiendeplass blant bedriftene med mellom 50 og 199 ansatte, og plasserte seg totalt blant de 50 beste arbeidsplassene i Norge.

Dette er et viktig samarbeid for å vise at Continental er en bedrift som setter mennesker i sentrum og viser samfunnsansvar.

Great Place to Work logo

Aktuelle rapporter

Her kan du se og laste ned våre rapporter. Konsernets rapporter om bærekraft finner du her.

2022 Bærekraftsrapport for Continental Dekk Norge AS

2022 Bærekraftsrapport for Continental Dekk Norge AS

pdf 13 MB Last ned

2023 Åpenhetsloven Continental Dekk Norge AS

2023 Åpenhetsloven Continental Dekk Norge AS

pdf 2 MB Last ned

Vår ambisjon

Bærekraftigere materialinnhenting

Vår ambisjon er å bli den mest progressive dekkprodusenten når det gjelder miljømessig og sosialt ansvar. Vi tar ansvar for våre produkter, mennesker og miljø. Morgendagens mobilitet blir renere, mer bærekraftig og karbonnøytral. 

Dette gjør vi ved å utvikle bærekraftige løsninger langs hele verdikjeden til et dekk. Vi følger en helhetlig tilnærming for å gjøre materialinnhenting, produksjon og bruk av våre dekk, samt regummiering og resirkulering av utgåtte dekk, så miljøvennlig, energieffektiv og karbonnøytral som mulig.

Hva kommer NXT innen alternative materialer?

I en tid der vårt økologiske fotavtrykk betyr mer enn noen gang, står vi i forkant av bærekraftsutviklingen i dekkindustrien. Vår ambisjon er ikke bare å oppfylle standardene – det er å redefinere dem. Vi forstår at en forpliktelse til bærekraft ikke bare er bra for planeten, det er også bra for virksomheten. En grønn retning er den eneste retningen, og bringer frem innovative løsninger som samsvarer med både verdens behov og markedets krav.

Start din reise med UltraContact NXT-dekket som er basert på og inspirert av vårt populære Continental UltraContact. Suffikset "NXT" symboliserer viktigheten av produktet som en milepæl for Continental i fremtiden for dekkutvikling og mobilitet.

Avhengig av dekkstørrelsen er UltraContact NXT laget av opptil 65 prosent fornybare, resirkulerte og massebalansesertifiserte materialer. Fornybare materialer står opp til 32 prosent. Andelen resirkulerbare materialer er opptil fem prosent. Videre bruker Continental en mengde på opptil 28 prosent ISCC PLUS massebalanse-sertifiserte materialer fra bio-, bio-sirkulært og/eller sirkulært råmateriale.

Den allerede presenterte innovative ContiRe.Tex-teknologien er også tatt i bruk for UltraContact NXT. Det genererer høyytelses polyesterfibre som brukes til å forsterke dekkskrotten gjennom resirkulering av PET-flasker, som ellers ville ha havnet i forbrenningsovner eller søppelfyllinger. Les mer og dykk inn i verden av dekkutvikling med oss.

Dekkproduksjon

Bærekraftig kjøring

Bærekraftig kjøring av bil og motorsykkel

Bærekraftig mobilitet muliggjøres av mange faktorer: politikk, infrastruktur, teknologi, men også drivende adferd. Den gode nyheten: miljøvennlige kjørevaner er økonomisk fordelaktige. Kort sagt, ved å spare CO2 vil du også spare penger. Et dekk med redusert rullemotstand øker for eksempel kjøretøyets rekkevidde eller drivstoffeffektivitet. I tillegg til et dekks design, bidrar riktig lufttrykk også til redusert rullemotstand, så sørg for at du sjekker lufttrykket regelmessig og juster det etter behov. Når det kommer til kjørestil, gjør stødig det, så akselerer og retarder forsiktig, unngå for høye hastigheter, og reduser kjøretøyets vekt og optimaliser aerodynamikken ved å fjerne alt du ikke trenger.

Bærekraftig transport

En lastebil med dekk med lav rullemotstand

Mens rullemotstand utgjør en merkbar forskjell for drivstoffeffektiviteten og utslippene til alle motoriserte kjøretøy – eller for utvalget av elektriske kjøretøyer – er det en stor faktor i tunge kjøretøyer. Transportsektoren er en av hovedkildene til menneskeskapte klimagassutslipp, inkludert karbondioksid. EU måler og rapporterer rullemotstanden til nye lastebiler, busser og busser for å redusere disse utslippene og oppnå klimanøytral transport innen 2050. Lastebildekk med lav rullemotstand fra Continental kan bidra til å redusere utslippene generert av hele flåter, og redusere veitransportens miljøavtrykk betydelig. Rullemotstand er også svært viktig i vår utvikling av landbruksdekk og spesialdekk, for eksempel de som brukes på elektrisk drevne gaffeltrucker. I begge tilfeller er de potensielle CO2-reduksjonene betydelige, noe som bidrar til renere jordbruk og logistikk. Les mer.


3 steg mot en mer bærekraftig fremtid

 

1. Reduser

Vi jobber hele tiden med å redusere mengden materialer vi bruker og for å øke mengden fornybare råvarer som går inn i dekkene våre. Samtidig tar vi grep for å redusere produksjonsfotavtrykket til alle våre innovasjoner, samt påvirkningen de har på miljøet når de er i bruk.

2. Gjenbruk

Vi øker konsekvent andelen resirkulerte materialer i produktene våre, for eksempel ved å bruke polyester fra resirkulerte plastflasker til dekkhuset og resirkulert stål, gummi eller carbon black i stedet for nye ressurser.

3. Resirkuler

Fra å øke levetiden til produktene våre (for eksempel ved å regummiere utslitte dekk) til resirkulering av materialer på slutten av livssyklusen, har vi som mål å gjenbruke i stedet for å kaste de verdifulle ingrediensene som lager våre høyteknologiske produkter.