You are currently at our Norway website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations
Collage of different areas where sustainability comes into play at Continental.

Bærekraft i bevegelse

Hvordan Continental gjør mobilitet smartere og mer bærekraftig

  • Vårt mål er å være det mest progressive dekkselskapet når det gjelder miljømessig og sosialt ansvar. 
  • Vi driver kontinuerlig frem innovative teknologier og bærekraftige løsninger langs hele verdikjeden vår. 
  • Finn ut hvordan og bli med på reisen vår! 

Continental har alltid vært solid forankret i nåtiden, samtidig som vi har sett fremover mot fremtiden. Det er grunnen til at vi designer, utvikler og produserer dekk som er kjent for sin sikkerhet, ytelse og effektivitet, men vi jobber også for å være i forkant av innovasjonene som vil forme morgendagens mobilitet. Uansett hvor veien tar oss videre, vet vi allerede hva som ligger foran oss: en renere, mer bærekraftig og karbonnøytral fremtid. Vi har ikke bare satt oss ambisiøse mål som vil hjelpe oss å nå målet vårt om å bli det mest progressive dekkselskapet når det gjelder miljømessig og sosialt ansvar – vi tar allerede konkrete skritt for å komme dit. Her er noen eksempler.

Lokalt fokus for en mer bærekraftig fremtid

I takt med de globale tiltakene gjøres det lokale tiltak i Norge, som innebærer samarbeid med støttespillere og partnere.

Våre støttespillere

Miljøstiftelsen ZERO sin eneste oppdragsgiver er klimasaken. Alle samarbeidsavtaler mellom ZERO og deres partnere er derfor forankret i et felles mål om å fremme gode klimaløsninger. I hverdagen handler det om gjensidig respekt, tydelig forventningsavklaring og god kommunikasjon.

Gjennom vårt partnerskap med ZERO får vi en viktig sparringspartner, godt nettverk og oppdatert fagkunnskap.

Etisk Handel er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel, hvor formålet er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Ved at Continental Dekk Norge er medlem av Etisk Handel kan du, som partner og kunde, være sikker på at vi årlig rapporterer til Etisk Handel om fremdrift ifht. etisk handel.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise sitt samfunnsansvar. Continental Dekk Norge (hovedkontor) har vært sertifisert siden 2020, og i 2023 ble også hovedlageret i Askim sertifisert.

Som Miljøfyrtårn-sertifisert tar Continental aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling.

Våre sertifikater og rapporter finnes her:

Continental Dekk Norge AS (Hovedkontor)
Continental Dekk Norge (Askim hovedlager)

Great Place to Work® har som formål å hjelpe organisasjoner med å bygge og opprettholde en sterkt tillitskultur. For å bli sertifisert må organisasjonen gjennomføre undersøkelse blandt de ansatte og oppnå en score på 70% på gitte nasjonale kriterier. 

Continental Dekk Norge har siden 2019 vært sertifisert gjennom GPTW. I mai 2023 kom Continental på en tiendeplass blant bedriftene med mellom 50 og 199 ansatte, og plasserte seg totalt blant de 50 beste arbeidsplassene i Norge.

Dette er et viktig samarbeid for å vise at Continental er en bedrift som setter mennesker i sentrum og viser samfunnsansvar.

Aktuelle rapporter

Her kan du se våre rapporter og laste ned. Konsernets rapporter om bærekraft finner du her.

Redgjørelse for 2022 Åpenhetsloven Continental Dekk Norge AS

Redgjørelse for 2022 Åpenhetsloven Continental Dekk Norge AS

pdf 2 MB Last ned

Bærekraftige materialer

Urban Taraxagum løvetann gummisykkeldekk

Conti GreenConcept-dekket, introdusert på IAA Mobility 2021, viser hva fremtidens dekk kan være. Men noen av de bærekraftige ingrediensene er allerede i bruk i dag. Taraxagum, gummi laget av løvetann, ble utviklet sammen med våre partnere fra Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME og University of Münster. I dette unike forskningsprosjektet kunne vi komme frem til et ressurseffektivt alternativt råstoff for dekkproduksjon. I motsetning til gummitreet, som bare vokser i tropene, dyrkes den russiske løvetannplanten i Tyskland, så gummien fra røttene kan trekkes ut og bearbeides lokalt, uten å bli transportert over lange avstander. Dette reduserer CO2-utslipp og sparer verdifulle ressurser. Taraxagum brukes allerede i sykkeldekk og lastebildekkprototyper. Finn ut mer her.

Bærekraftig kjøring

Alle sjåfører kan bidra til bærekraftig mobilitet

Bærekraftig mobilitet muliggjøres av mange faktorer: politikk, infrastruktur, teknologi, men også drivende adferd. Den gode nyheten: miljøvennlige kjørevaner er økonomisk fordelaktige. Kort sagt, ved å spare CO2 vil du også spare penger. Et dekk med redusert rullemotstand øker for eksempel kjøretøyets rekkevidde eller drivstoffeffektivitet. I tillegg til et dekks design, bidrar riktig lufttrykk også til redusert rullemotstand, så sørg for at du sjekker lufttrykket regelmessig og juster det etter behov. Når det kommer til kjørestil, gjør stødig det, så akselerer og retarder forsiktig, unngå for høye hastigheter, og reduser kjøretøyets vekt og optimaliser aerodynamikken ved å fjerne alt du ikke trenger.

Bærekraftig transport

En lastebil med dekk med lav rullemotstand

Mens rullemotstand utgjør en merkbar forskjell for drivstoffeffektiviteten og utslippene til alle motoriserte kjøretøy – eller for utvalget av elektriske kjøretøyer – er det en stor faktor i tunge kjøretøyer. Transportsektoren er en av hovedkildene til menneskeskapte klimagassutslipp, inkludert karbondioksid. EU måler og rapporterer rullemotstanden til nye lastebiler, busser og busser for å redusere disse utslippene og oppnå klimanøytral transport innen 2050. Lastebildekk med lav rullemotstand fra Continental kan bidra til å redusere utslippene generert av hele flåter, og redusere veitransportens miljøavtrykk betydelig. Rullemotstand er også svært viktig i vår utvikling av landbruksdekk og spesialdekk, for eksempel de som brukes på elektrisk drevne gaffeltrucker. I begge tilfeller er de potensielle CO2-reduksjonene betydelige, noe som bidrar til renere jordbruk og logistikk. Les mer.

3 steg mot en mer bærekraftig fremtid

 

1. Reduser

Vi jobber hele tiden med å redusere mengden materialer vi bruker og for å øke mengden fornybare råvarer som går inn i dekkene våre. Samtidig tar vi grep for å redusere produksjonsfotavtrykket til alle våre innovasjoner, samt påvirkningen de har på miljøet når de er i bruk.

2. Gjenbruk

Vi øker konsekvent andelen resirkulerte materialer i produktene våre, for eksempel ved å bruke polyester fra resirkulerte plastflasker til dekkhuset og resirkulert stål, gummi eller carbon black i stedet for nye ressurser.

3. Resirkuler

Fra å øke levetiden til produktene våre (for eksempel ved å regummiere utslitte dekk) til resirkulering av materialer på slutten av livssyklusen, har vi som mål å gjenbruke i stedet for å kaste de verdifulle ingrediensene som lager våre høyteknologiske produkter.