# Emisje CO₂ i VECTO

Więcej informacji o emisji CO₂ i VECTO

Wszystko, co musisz wiedzieć o nowych przepisach dotyczących emisji CO₂ w pojazdach ciężarowych i VECTO.


Jakie są nowe przepisy dotyczące emisji CO2?

Pierwsze w Europie rozporządzenie w sprawie emisji dwutlenku węgla (CO2) dla pojazdów ciężarowych ma bardzo prosty cel: radykalne zmniejszenie emisji CO2 z samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów.

 

Aby osiągnąć ten cel w całej Unii Europejskiej, 14 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/1242. Ma ono na celu uzupełnienie norm emisji z samochodów osobowych i pomoc branży transportu drogowego w walce ze zmianami klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim.

 

Jak wyjaśnia Parlament Europejski: "przedstawia jasną ścieżkę redukcji emisji CO2 z sektora transportu drogowego i przyczynia się do osiągnięcia wiążącego celu co najmniej 40-procentowej redukcji do 2030 r. unijnych emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce w porównaniu z 1990 r.".


Logistics center in industrial city zone from above. Aerial view of trucks loading at logistic center

Ambitne cele

Aby osiągnąć ten cel, rozporządzenie wymaga, aby producenci pojazdów (OEM) wyznaczyli docelowe poziomy emisji CO2 dla całej floty swoich pojazdów. Do 2025 r. będzie to wymagało zmniejszenia średniej emisji CO2 z pojazdów ciężkich o 15 proc. w porównaniu z poziomem bazowym z lat 2019–2020. Do 2030 r. emisje te powinny spaść o 30 proc. w porównaniu z latami 2019–2020.

Large trucks account for up to 70% of the total emissions from heavy-duty vehicles.

Początkowo dotyczyło to tylko ciężarówek o maksymalnej masie całkowitej 16 ton lub większej, produkowanych od stycznia 2019 roku. Począwszy od stycznia 2020 r. uwzględniono również lekkie pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 tony lub większej.

 

Rozporządzenie ma zastosowanie do szerokiej gamy samochodów ciężarowych - od dwuosiowych wzwyż, zarówno sztywnych jak i przegubowych. Pojazdy takie jak te przyczyniają się do 70% całkowitej emisji CO2 z pojazdów ciężkich. Do końca 2022 r. rozporządzenie zostanie poddane przeglądowi i prawdopodobnie rozszerzone również na przyczepy, autobusy i autokary.

 

Cel jest prosty. Według Parlamentu Europejskiego: "Zastosowanie podejścia „krok po kroku” stanowi również wyraźny i wczesny sygnał dla przemysłu do przyspieszenia wprowadzania na rynek energooszczędnych technologii oraz bezemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów ciężkich."

 

Ci producenci OEM, których średnie emisje przekroczą trajektorię, zostaną ukarani długami emisyjnymi.


Trucks, buses and coaches account for 6% of total EU carbon emissions.

Dlaczego nowe przepisy dotyczące emisji CO2 są ważne?

Nasza zależność od transportu drogowego sprawia, że ciężarówki, autobusy i autokary generują 6% wszystkich emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Stanowią one prawie jedną czwartą całkowitej emisji dwutlenku węgla (CO2) w transporcie drogowym.

Emisje te są na trajektorii wzrostowej. Popyt na transport drogowy – branżę znaną z uzależnienia od paliw kopalnych – rośnie. Parlament Europejski twierdzi już, że 25% emisji CO₂ w UE pochodzących z transportu pochodzi z pojazdów ciężkich. Według Komisji Europejskiej: "Bez dalszych działań (w kierunku ich ograniczenia) spodziewany udział emisji CO2 z pojazdów ciężkich wzrósłby o około 9% w latach 2010–2030".   

 

Pomimo tych faktów, do tej pory nie istniał wymóg redukcji emisji CO2 dla pojazdów ciężkich. Niewątpliwie musi być, jak stwierdził Parlament Europejski w 2019 r.: "Aby przyczynić się do realizacji celów porozumienia paryskiego, należy przyspieszyć transformację całego sektora transportu w kierunku zerowych emisji".

Porozumienie paryskie w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) zostało podpisane w 2016 r. Jego celem jest ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie z poziomu sprzed epoki przemysłowej do poziomu poniżej 1,5°C.


Ograniczenie emisji

Aby temu sprostać, konieczne jest radykalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Jeśli UE ma osiągnąć 60% redukcję w stosunku do poziomów z 1990 r. do 2050 r., skupienie się na pojazdach ciężarowych ma kluczowe znaczenie.

 

Oprócz tych względów środowiskowych, zwiększenie wydajności pojazdów ciężarowych niesie ze sobą inne korzyści. Zachęcanie producentów do obniżania emisji CO2 w nowych pojazdach przy jednoczesnym opracowywaniu nowych pojazdów o zerowej emisji spalin poprawi konkurencyjność europejskich producentów pojazdów na rynku globalnym.


Dodatkowe korzyści

Przejrzystość, jaką zapewnia rozporządzenie, pozwoli firmom transportowym na natychmiastowe porównywanie ofert różnych producentów. Pomoże im to w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych. To z kolei powinno obniżyć rachunki za paliwo, które w przypadku większości pojazdów ciężkich stanowią około jednej trzeciej (30%) całkowitych kosztów operacyjnych.

A Truck passes a gas station during night.

Czym jest VECTO i dlaczego powstało?

Wymyślenie przepisów to łatwa sprawa. Wymyślenie sposobu ich egzekwowania nie jest już takie proste. I właśnie dlatego VECTO powstawało latami. VECTO, skrót od Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, to wspomagany komputerowo program symulacyjny. Został on opracowany przez Komisję Europejską w celu wykorzystania szeregu parametrów do obliczenia zużycia paliwa przez pojazd ciężarowy, a tym samym emisji dwutlenku węgla.


Różnorodność pojazdów

Przed 2019 rokiem nie było możliwości dokładnego pomiaru emisji spalin przez samochody ciężarowe - oceniano szkodliwe emisję z ich silników. Ale silnik przegubowej ciężarówki przewożącej cegły zużywa znacznie więcej paliwa i wytwarza znacznie więcej emisji niż ten sam silnik ciągnący przyczepę z ładunkiem bloków piankowych. 

 

Jeśli nie można zmierzyć emisji, jak egzekwować przepisy mające na celu ich ograniczenie? Sedno problemu dla ustawodawców polega na tym, że w przeciwieństwie do samochodów osobowych, które na bardzo podstawowym poziomie są zasadniczo podobne i używane w podobny sposób, samochody ciężarowe są bardzo różne.

 

Jak podsumowała Komisja Europejska, istnieją dosłownie miliony typów pojazdów ciężarowych. Dwa modele mogą mieć ten sam silnik, ale używać innej skrzyni biegów i mieć inną konfigurację osi. Mogą mieć różne opony w zależności od osi. Niektóre osie mogą być wyposażone w koła pojedyncze, inne bliźniacze. I oczywiście, będą używane do bardzo różnych rodzajów pracy.


Symulacja

Ponieważ jednak VECTO jest narzędziem symulacyjnym, można je dostosować do konkretnych samochodów ciężarowych. Oznacza to, że może przeprowadzić symulację emisji CO2 i zużycia paliwa dowolnej ciężarówki. W ten sposób można ocenić ogólny poziom emisji w całej branży. A to umożliwia tworzenie i egzekwowanie przepisów.

 

Naukowcy doszli do wniosku, że rozwiązaniem jest model symulacyjny. Umożliwia to ocenę potencjalnych emisji całego pojazdu, biorąc pod uwagę wszystkie jego główne elementy, takie jak silnik, skrzynia biegów i opony, a także sposób jego użytkowania.

 

W perspektywie krótkoterminowej producenci mogą oceniać swoje pojazdy przed ich sprzedażą, a szczegóły zostaną opublikowane, aby pomóc kupującym w podjęciu bardziej świadomej decyzji.


Jak naprawdę działa VECTO?

Narzędzie do obliczania zużycia energii przez pojazd  (ang. Vehicle Energy Consumption Calculation Tool - w skrócie VECTO) to komputerowy program symulacyjny. Po wprowadzeniu do programu odpowiednich danych pojazdu ciężarowego oraz informacji na temat jego konfiguracji i sposobu użytkowania, program przeprowadza symulację w celu obliczenia zużycia paliwa i emisji CO2 przez pojazd.

Umożliwia to dokładniejsze obliczenie emisji CO2 dla znacznie większej liczby pojazdów niż w przypadku prostego testu fizycznego.


Dane pojazdu, których potrzebuje VECTO

  • Kategoria pojazdu: Czy jest to samochód ciężarowy czy ciągnik siodłowy?
  • Konfiguracja osi: Ile osi ma pojazd i jaka jest konfiguracja napędu? Im więcej kół jest napędzanych, tym większe będzie zużycie paliwa.
These different parameters effect the fuel consumption of trucks.
  • Masa: Jaka jest maksymalna masa eksploatacyjna pojazdu, w tym podwozie, nadwozie, silnik, płyny, paliwo, kierowca i pasażer, przyczepa i ładowność? Jaka jest jego masa własna, tj. Bez kierowcy, pasażera i ładunku?
  • Opony: jaki jest ich rozmiar i współczynnik oporu toczenia itp.
  • Charakterystyka silnika: Jaka jest pojemność silnika, jego mapa paliwa i krzywa pełnego obciążenia?
  • Skrzynia biegów: Jaki rodzaj skrzyni biegów i napędu ma pojazd? Jakie są jego przełożenia i jakie są straty tarcia?
  • Wyposażenie pomocnicze: Jakie inne urządzenia zasila silnik pojazdu, takie jak klimatyzacja, pompa układu kierowniczego, wentylator chłodzący i sprężarka powietrza, i ile energii one pochłaniają?

Jak użytkowany jest pojazd?

Aby uzyskać jak najbardziej precyzyjny punkt odniesienia, zastosowano wybór znormalizowanych i realistycznych parametrów dla tras i typów użytkowania w następujących przypadkach:

 

  • Zachowanie kierowcy: Jaki jest rodzaj trasy? Trasa długodystansowa (kilka przystanków przy stałej prędkości), dystrybucja regionalna (wiele przystanków, zmienna prędkość) lub miejska (wiele przystanków, niska prędkość). Jaka jest charakterystyka profilu hamowania, przyspieszenia i prędkości oraz strategia zmiany biegów?
  • Ładowność: Jaką masę przewozi pojazd oraz gdzie i jak jest ona rozkładana?
  • Konfiguracja pojazdu: Jeśli pojazd jest ciężarówką przegubową, z jakimi kombinacjami ciężarówki i przyczepy może być używany?

Dlaczego jest to konieczne?

W perspektywie krótkoterminowej narzędzie VECTO będzie wykorzystywane przez producentów pojazdów (OEM). Użyją tych informacji do utworzenia pliku informacji o kliencie. W salonach dealerskich zostanie to włączone do systemu sprzedaży, dzięki czemu klienci będą mogli natychmiast porównać osiągi różnych pojazdów. Po zakupie pojazdu otrzymają kopię dokumentacji informacyjnej klienta dla konkretnego pojazdu.

 

VECTO pomoże również producentom OEM ocenić, jak dobrze różne opracowywane przez nich technologie sprawdzają się w świecie rzeczywistym, ponieważ będą w stanie przeprowadzić dokładne porównania "przed" i "po". I oczywiście będą mogli ściśle współpracować ze swoimi dostawcami nad nowymi produktami, takimi jak opony o niskich oporach toczenia.