Znajdujesz się obecnie na naszej stronie Continental Poland. Możesz również przenieść się do jednej z wielu naszych lokalizacji na całym świecie.
Wszystkie lokalizacje

Polityka serwisu

Continental Reifen Deutschland GmbH. przetwarza Twoje dane w kontekście korzystania przez Ciebie ze strony internetowej continental-tires.com zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

1. Informacje ogólne

Wprowadzone przez Państwa dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Continental Reifen Deutschland GmbH w celu realizacji umowy w ramach korzystania przez Państwa ze strony internetowej continental-tires.com. O ile jest to konieczne do wykonania umowy, dane mogą być przekazywane spółkom powiązanym z Continental Reifen Deutschland GmbH zgodnie z § 15 i nast. niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych zgodnie z Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Continental. Jeśli jest to dozwolone i/lub przewidziane przez prawo, dane mogą być oceniane do celów sprawozdawczych (np. statystyki). Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych (np. Twoja zgoda). Zapewniając udostępnianie strony internetowej Continental-tires.com (np. wsparcie techniczne) przekazujemy dane naszemu usługodawcy,  Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 RIVERWALK / DUBLIN 24 / IRLAND.  Wymieniony dostawca gromadzi i przetwarza w naszym imieniu (na podstawie umowy o przetwarzaniu danych na zlecenie) Państwa dane osobowe, o ile jest to niezbędne do wykonania umowy.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Continental Reifen Deutschland GmbH przechowuje dane osobowe dotyczące użytkowników swojej strony internetowej continental-tires.com wyłącznie po wyrażeniu na to zgody. Jedyne dane, które są przechowywane, dotyczą daty i godziny wizyty, odwiedzanych stron, użycia kursora w witrynie, używanych funkcji strony oraz witryny, z której użytkownik uzyskał dostęp do witryn Continental. Adres IP jest przesyłany anonimowo i służy wyłącznie do przypisania lokalizacji geograficznej na poziomie miasta. Continental Reifen Deutschland GmbH wykorzystuje te informacje do pomiaru aktywności na stronach internetowych, tworzenia statystyk oraz ulepszania usług i informacji dostarczanych za pośrednictwem stron internetowych.

Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zapytań w kontekście udzielonej zgody lub zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W oparciu o wymogi prawne firma Continental wdrożyła globalne, jednolite i wewnętrzne Zasady Ochrony Danych (Wiążące Reguły Korporacyjne) regulujące ochronę Twoich danych osobowych.

Continental Reifen Deutschland GmbH przechowuje dane wprowadzane do serwisów internetowych lub dane dostarczone do tego procesu, takie jak imię i nazwisko, firma, e-mail, adres i telefon wyłącznie w celu osobistej komunikacji z Tobą. Dane są przechowywane i/lub wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania/zgłoszenia/udziału w konkursie. Twoje dane są usuwane po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania / wątpliwości, pod warunkiem, że usunięcie to nie jest sprzeczne z jakimikolwiek ustawowymi obowiązkami przechowywania dokumentacji.

3. Prawa osoby, której dane dotyczą

Należy pamiętać, że jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO UE) masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: Prawa do informacji na mocy art. 13 i art. 14 RODO UE Prawo dostępu na podstawie art. 15 RODO UE Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO UE Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO UE Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO UE Prawo do przenoszenia danych na mocy 20 RODO UE W razie pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dataprotection@conti.de

 Zgodnie z art. 21 RODO UE masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na gromadzenie, przetwarzanie/przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Zgodę należy wycofać pisząc na adres Continental Reifen Deutschland GmbH , Continental-Plaza 1, 30175 Hanower, Niemcy lub wysyłając e-mail na adres mail_service@conti.de. 3.3

Zawsze możesz skontaktować się z naszymi inspektorami ochrony danych pisemnie (w tym e-mailem) z pytaniami lub skargami. E-mail: dataprotection@conti.de. Możesz również skontaktować się z odpowiednimi organami ochrony danych, jeśli są dostępne.

4. Ochrona przechowywanych danych

Nasza firma i nasi usługodawcy stosują techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić przekazane nam dane osobowe przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Środki bezpieczeństwa są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie z najnowszą technologią. Podane dane, które nie są zaszyfrowane, mogą potencjalnie być przeglądane przez osoby trzecie. Z tego powodu zwracamy uwagę, że w przypadku transmisji danych przez Internet (np. pocztą elektroniczną) nie można zagwarantować bezpiecznego przesyłania. Dlatego dane wrażliwe nie powinny być w ogóle przesyłane lub powinny być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL). Jeśli wejdziesz na strony i pliki, a następnie zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, pamiętaj, że transmisja takich danych przez Internet może nie być bezpieczna i istnieje ryzyko, że mogą być przeglądane i manipulowane przez osoby nieuprawnione.

5. Pliki cookie

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, informacje mogą być przechowywane na Twoim komputerze w postaci plików cookie. Takie pliki cookie służą wyłącznie do zapewnienia działania stron internetowych. Inne pliki cookie (np. związane z korzystaniem z witryny) są tworzone wyłącznie na podstawie Twojej zgody (patrz Polityka plików cookie). Możesz również zrezygnować z akceptowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z niektórych funkcji tej witryny.

6.  Oracle Infinity

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Oracle Infinity, narzędzia do analizy internetowej firmy Oracle Infinity Inc. (zwanej dalej „Oracle Infinity”). Oracle Infinity używa w naszej witrynie pliku cookie, który jest tworzony wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Jedyne dane, które są następnie przechowywane, dotyczą daty i godziny wizyty, odwiedzanych stron, użycia kursora w witrynie, używanych funkcji strony oraz witryny, z której uzyskałeś dostęp do witryn Continental. Twój adres IP jest przesyłany anonimowo i służy wyłącznie do przypisania lokalizacji geograficznej na poziomie miasta. W związku z tym nie jest możliwe w dowolnym momencie ustalenie tożsamości osoby odwiedzającej stronę internetową.

7.  Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie, które są plikami tekstowymi, które są przechowywane na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tych stron internetowych będą przesyłane i przechowywane na serwerze Google w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP, Google skróci/zanonimizuje ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany i skracany przez serwery Google w USA. Ta strona korzysta z aktywnej anonimizacji IP. W imieniu dostawcy witryny Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie dla dostawcy witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryny.

Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Pliki cookie na naszej stronie są wykorzystywane wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Ponadto możesz trwale uniemożliwić przechowywanie plików cookie, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych (plików cookie i adresu IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ponadto ta strona internetowa korzysta z następujących funkcji Google Analytics do wyświetlania reklam, które są również realizowane za pomocą plików cookie:

  • Raporty demograficzne i zainteresowania Google Analytics
  • Raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google
  • remarketing

Te funkcje raportowania umożliwiają nam wykorzystanie i ocenę danych reklamowych Google opartych na zainteresowaniach oraz danych odwiedzających stron trzecich w Google Analytics. Dane zawierają informacje takie jak wiek, płeć i zainteresowania. Dane demograficzne nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby.

Remarketing za pomocą Google Analytics do reklam online: Nasze reklamy wyświetlają się na stronach internetowych osób trzecich (w tym Google). My i strony trzecie (w tym Google) udostępniamy własne pliki cookie (takie jak pliki cookie Google Analytics) i pliki cookie stron trzecich (takie jak pliki cookie DoubleClick), aby wyświetlać reklamy na podstawie poprzednich wizyt użytkownika w naszej witrynie w celu dostosowania i optymalizacji.

Pliki cookie wymagane do wyświetlania reklam Google Analytics są również ustawiane na naszej stronie wyłącznie za Twoją zgodą. Ponadto możesz trwale uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych bezpośrednio od Google i dostosować swoje reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając ustawienia reklam na https://www.google.com/settings/ads.

8.  Qualtrics

Ta witryna internetowa korzysta z Qualtrics: rozwiązania do obsługi klienta, które umożliwia zbieranie opinii od użytkowników witryny za pośrednictwem ankiet w celu ulepszania naszych produktów i usług. Qualtrics nie gromadzi żadnych informacji na stronach, na których nie jest zainstalowany, ani nie śledzi ani nie zbiera informacji poza przeglądarką internetową. Qualtrics zbiera dane tylko wtedy, gdy aktywnie wypełniasz ankietę z opiniami. Jeśli chcesz uzyskać kopię swoich danych osobowych, dokonać ich korekty lub zlecić ich usunięcie, skontaktuj się z nami. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności firmy Qualtrics pod adresem https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ i zasadach bezpieczeństwa firmy Qualtrics pod adresem https://www.qualtrics.com/security-statement/ Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Qualtrics i RODO, odwiedź https://www.qualtrics.com/gdpr/

9. Udostępnianie w sieciach społecznościowych:

Jeśli korzystasz z funkcji „Udostępnij” na naszej stronie internetowej, żadne dane osobowe nie są przekazywane do odpowiedniego serwisu społecznościowego. Jeśli korzystasz z własnego profilu w celu udostępniania treści naszej strony internetowej, nie mamy żadnego wpływu na treść i zakres danych gromadzonych przez te sieci. W tym zakresie obowiązują warunki użytkowania i polityki prywatności odpowiednich sieci społecznościowych

10.  iFraming:

Osadzamy filmy wideo za pomocą iFraming na naszej stronie internetowej. Treści zewnętrzne z witryn internetowych osób trzecich mogą być osadzane i wyświetlane w określonych obszarach naszej witryny internetowej za pośrednictwem iFraming.

Na naszej stronie osadzone są filmy wideo z następującej strony internetowej strony trzeciej:

Youtube:

Ta strona internetowa, z której osadzane są filmy wideo za pośrednictwem iFraming, jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Klikając na filmy, zostanie to oznaczone logo YouTube. Możesz znaleźć Oświadczenie o ochronie danych YouTube [here].

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych witryn z osadzonymi filmami wideo, Internet Explorer nie ustanowi automatycznie łącza do serwera w odpowiedniej sieci. Klikając na osadzony film, wyrażasz zgodę na komunikację z wyżej wymienioną witryną i umieszczanie plików cookie przez tę witrynę. Klikając na osadzony film, informacje, które odwiedziłeś na naszej stronie internetowej, zostaną automatycznie przekazane do wspomnianego operatora strony internetowej, a pliki cookie zostaną umieszczone przez wspomnianą stronę internetową. Jeśli jesteś zalogowany na wyżej wymienionej stronie odwiedzając naszą stronę, przesyłane dane będą powiązane z Twoim kontem użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby sieć łączyła w ten sposób informacje z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się z odpowiedniej sieci przed kliknięciem odpowiedniego pliku wideo. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany jako członek wyżej wymienionej strony internetowej lub nie jesteś aktualnie zalogowany, Twoje dane mogą być przechowywane przez operatora wyżej wymienionej strony internetowej po kliknięciu odpowiedniego filmu. Nie mamy wpływu na umieszczanie plików cookie stron trzecich oraz na zakres i treść danych gromadzonych przez ww. witrynę ani na sposób ich wykorzystania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności wyżej wymienionej strony internetowej.