Jesteś obecnie na stronie Poland. Oferujemy szeroki zakres produktów z bezpośrednią obsługą klienta w wielu lokalizacjach na całym świecie.
Wszystkie lokalizacje

Opony osobowe

Instrukcja bezpiecznego montażu opon

German Engineering spread into the world

Dla opon osobowych i dostawczych firmy Continental

Instrukcja bezpiecznego montażu opon jest obowiązująca dla wszystkich marek koncernu Continental. Nie jest ona stworzona w celu szkolenia z procedury montażu opon. Zadanie to proszę pozostawić wykwalifikowanym specjalistom.

Mechanic hands with wrench changes wheel on car with special equipment in car repair service shop, sunlight effect, toned

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa!

Montaż opon na feldze może być niebezpieczny.

Montaż opon powinien być wykonany przez wykwalifikowanego pracownika.

Nigdy nie dokonuj montażu opony bez odpowiedniego szkolenia, narzędzi i sprzętu. Montaż opon przy użyciu nieprawidłowego czy niesprawnego sprzętu może prowadzić do rozerwania opony powodując również poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

Zawsze postępuj zgodnie z poleceniami producenta zamieszczonymi w instrukcji, na urządzeniu, wymienionymi na stronie www czy umieszczonymi na oponie.

Nigdy nie pompuj niezabezpieczonej opony. Nigdy nie stój blisko koła podczas pompowania. Uwzględniając lokalne warunki pozostań w bezpiecznej odległości od pompowanej opony.

Używaj sprzętu ochronnego, typu: okulary ochronne, nauszniki, obuwie ochronne.

Dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych:

Ogólne informacje:

 • Opona musi być dopasowana do szerokości i średnicy felgi, a koło musi być zatwierdzone do danego modelu pojazdu. Dla przykładu opony o średnicy 17 cali muszą być zamontowane na 17 calowych felgach, a nie felgach 17.5 cala. Jeśli opona jest zamontowana na nieprawidłowej feldze, nie przemontowuj jej na prawidłową felgę, a zutylizuj. Mogło dojść do uszkodzenia jej konstrukcji (co nie musi być widoczne) w wyniku nadmiernego rozciągnięcia, co może prowadzić do awarii w trakcie montażu czy eksploatacji.
 • Należy używać tylko felg w prawidłowym rozmiarze, czyste, proste i bez oznak korozji. Nie należy montować felg krzywych czy zużytych.
 • Opony muszą być wolne od uszkodzeń, a we wnętrzu opony nie powinien znajdować się żaden obcy materiał.
 • W trakcie montażu nowych opon dętkowych, zawsze używaj nowych dętek. Dętki ulegają rozciąganiu w trakcie eksploatacji, zatem istnieje ryzyko ich pofałdowania i wystrzału już w nowej oponie.
 • Opony bezdętkowe mogą być montowane jedynie na felgach przystosowanych do takich opon – felgi takie mają specjalnie zaprojektowany rant i kołnierz.
 • Ze względów bezpieczeństwa opony bezdętkowe zawsze powinny być montowane z nowymi wentylami. Pamiętaj o maksymalnym dozwolonym ciśnieniu dla wentyli, określonym przez producenta wentyli – zazwyczaj 450 kpa (4,5 bar) / 65 psi dla wentyli z zaworem. Powyżej tego ciśnienia wymagane są wentyle metalowe lub wentyle z zaworkiem do wyższego ciśnienia.
 • Jeśli w pojeździe występuje system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), postępuj zgodnie z rekomendacjami producenta systemu dotyczącymi użytkowania czujnika.

Demontaż opony:

 • Zanim opona zostanie zdemontowana z felgi, należy odkręcić i usunąć zawór celem całkowitego zejścia powietrza z opony.  

Montaż opony:

 • Przed montażem zawsze dokładnie posmaruj pastą montażową rant felgi i stopkę opony.
 • Do tego celu nie stosuj past silikonowych, naftowych czy innych rozpuszczalników.
 • Podczas pompowania felga musi być stabilnie zamontowana na montażownicy. Jeśli maszyna na której dokonujemy montażu nie ma systemu przytrzymującego felgę, pompowanie opony powinno być wykonane w klatce, lub innym urządzeniu zabezpieczającym.
 • Nigdy nie używaj łatwopalnych substancji podczas montażu opon. Nigdy nie podpalaj łatwopalnych substancji celem prawidłowego osadzenia stopki. Ta praktyka jest bardzo niebezpieczna i może prowadzić do niezauważalnego uszkodzenia opony czy felgi, a następnie awarii w trakcie użytkowania.
 • Podczas montażu opon bezdętkowych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wskoczenie i ułożenie stopki opony na feldze. W celu uniknięcia pęknięć stopki, ciśnienie wskoczenia nie powinno przekroczyć 330 kpa (3,3 bar / 48 psi). Jeśli przy tym ciśnieniu stopka nie chce nadal wskoczyć na miejsce, należy upuścić powietrze, zidentyfikować przyczynę, usunąć ją a następnie ponownie przystąpić do montażu.
 • Tylko wtedy, gdy stopka opony jest prawidłowo umieszczona na feldze można przystąpić do najlepszego osadzenia stopki opony. Ciśnienie osadzenia nie powinno nigdy przekroczyć 400 kpa (4.0 bar) / 58 psi.
 • W wybranych krajach, lokalne władze określiły standardy dotyczące maksymalnego ciśnienia przy montażu. W tabeli poniżej przedstawiono wybrane kraje wraz z wartościami (stan na lipiec 2018, brak gwarancji kompletności, aktualności i poprawności).

 

Kraj

Maksymalne ciśnienie przy montażu

Standard

Niemcy

Ciśnienie wskoczenia: 330 kpa (3,3 bar) / 48 psi
Ciśnienie osadzenia: 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi

WDK

USA/CAN

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

RMA/USTMA

Brazylia

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

ALAPA

Japonia

300 kpa (3,0 bar) / 44 psi

JATMA

 • Gdy opona jest zamontowana prawidłowo, dostosuj ciśnienie w oponie do wymaganego, określonego przez producenta pojazdu.

 

Opony typu Run Flat (SSR):

 • Ze względu na specjalną technologię, opony typu Run Flat powinny być montowane i demontowane jedynie przez wykwalifikowane serwisy, które zostały certyfikowane przez Continental. 

 

Kontakt

Dział Techniczny

formularz kontaktowy