#Zalecenia dotyczące użytkowania opon

Jaki moment dokręcania śrub samochodowych?

Sprawdzanie śrub mocujących koła

Prawidłowe dokręcanie śrub w samochodzie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy. Zapobiega ono przypadkowemu wypadnięciu koła, co mogłoby doprowadzić nawet do wypadku. Dlatego warto wiedzieć, jaki moment dokręcania kół jest odpowiedni – zależy on od rodzaju ogumienia i modelu pojazdu. Z naszego artykułu dowiesz się, jak prawidłowo dokręcać śruby w aucie.

Po co ponownie dokręcać koła?

An experienced mechanic with orange gloves is putting screws on a placed wheel on a car.

Dokręć śruby zawsze po założeniu nowych kół i opon – na przykład jeśli wymieniłeś opony letnie na zimowe – oraz po przejechaniu pierwszych 50 kilometrów.

Chodzi tu o bezpieczeństwo na drodze. Nakrętki mocują koła do piasty i dlatego są jednym z istotnych elementów pojazdu. Nie będą one jednak działać zgodnie z przeznaczeniem, jeśli nie zostaną odpowiednio dokręcone.

Dlaczego konieczne jest ponowne dokręcanie śrub mocujących koła?

Dokręcanie kół jest potrzebne, aby podróż samochodem przebiegała bezpiecznie. Może to zapobiec wypadkowi, a także przedwczesnemu zużyciu śrub i skróceniu ich żywotności. Zawsze podczas wymiany ogumienia należy wykonać ponowne dokręcanie kół, gdyż:

  • z biegiem czasu śruby kół zostają poddane typowym naprężeniom i siłom występującym podczas eksploatacji samochodu,
  • naprężenia te mogą spowodować dokręcenie lub poluzowanie się śrub kół,
  • w przypadku poluzowania się śrub istnieje niewielkie ryzyko odpadnięcia koła podczas jazdy,
  • warsztaty i salony samochodowe bezpłatnie dokręcą śruby kół po przejechaniu 50 km od momentu zmiany opon.
Graphics about retorquing screws of your tire after 50 km driving after tire change.

Moment dokręcania śrub kół samochodowych

Od tego, jaki będzie moment dokręcania kół, zależy bezpieczeństwo Twoje i pasażerów przewożonych przez Ciebie. Parametr ten zależy od rodzaju felg (stalowe, aluminiowe) oraz modelu samochodu. Prawidłowy moment dokręcania śrub można znaleźć na przykład na stronie internetowej producenta.

Sprawdzanie nakrętek pod kątem luzu

Moment dokręcania to miara siły dokręcenia przyłożonej do nakrętki. Przy pierwszym montażu koła mechanicy dbają, aby każda nakrętka została dokręcona z użyciem momentu określonego przez producenta pojazdu. Potrzebna jest jednak także późniejsza kontrola.

Wynika to stąd, że po upływie pewnego czasu nakrętki ulegają typowym naprężeniom i siłom wywieranym przez pojazd podczas codziennej eksploatacji. Mowa tu o utrzymywaniu masy pojazdu, oddziaływaniach związanych z obracaniem się podczas jazdy, cyklach ogrzewania i ochładzania oraz wstrząsach na wyboistych drogach. Takie naprężenia mogą spowodować minimalne przesunięcie osadzenia nakrętek, skutkując ich dokręceniem lub poluzowaniem.

Ponadto obecność brudu, piasku, rdzy lub żwiru między powierzchniami, na przykład na gwintach nakrętek lub między nakrętką a kołem, może być przyczyną „fałszywego momentu dokręcania” podczas początkowego montażu. Wówczas pewną siłę przeznacza się na pokonanie tarcia, ale nie stanowi ona siły dociskowej.

Z tych powodów wiele lokalnych serwisów i sprzedawców opon zachęca kierowców do powtórnej wizyty kolejnego dnia roboczego w celu ponownego dokręcenia kół. Jest to szybka i zwykle bezpłatna procedura polegająca na skontrolowaniu każdej nakrętki na kole pod kątem nadmiernego dokręcenia bądź luzu.

Zbyt mocne dokręcenie nakrętek może powodować poważne problemy, takie jak zdzieranie gwintów łączników czy rozciąganie szpilek. Może to również doprowadzić do wypaczenia bębnów i tarcz hamulców lub piast. Z kolei z poluzowaniem nakrętek wiąże się pewne ryzyko odpadnięcia koła podczas jazdy. Jest to bardzo mało prawdopodobne, ale stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów i innych użytkowników drogi.

Kiedy powinno się ponownie dokręcić nakrętki?

Przy pierwszym montażu nowych lub kolejnych kół osoba odpowiedzialna za to zadanie musi dokręcić nakrętki zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Informacje te są podane w instrukcji obsługi i dokumentacji pojazdu.

Po przejechaniu około 50 kilometrów na nowych oponach nakrętki powinny zostać skontrolowane i w razie potrzeby ponownie dokręcone z użyciem takich samych wartości.

Wymagany moment dokręcania zależy jednak od samochodu. W pojazdach różnych marek należy użyć innego momentu, aby prawidłowo dokręcić nakrętki i uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń.

Poprawny moment dokręcania nakrętek

Aby prawidłowo poluzować lub dokręcić nakrętki, należy posłużyć się specjalnym narzędziem – kluczem dynamometrycznym.

Najpierw mechanik ustawia klucz na połowę wymaganego momentu i dokręca poszczególne nakrętki z tą nastawą. Następnie przestawia klucz, aby dokręcić wszystkie nakrętki z użyciem prawidłowego momentu.

Nakrętki na kole dokręca się w określonej kolejności, aby zapewnić odpowiedni moment dokręcania. W przypadku kół z pięcioma lub dziesięcioma otworami dokręca się kolejne przeciwległe nakrętki, natomiast w przypadku kół z czterema otworami dokręcanie odbywa się „na krzyż”.

Powiązane artykuły
Szukasz sprzedawcy?