# CO₂ Utsläpp & VECTO

Fordonsgrupper

 De nya CO₂-reglerna gäller för olika tunga fordonsgrupper

Vilka fordonsgrupper berörs av de nya CO₂-reglerna och VECTO?

Inledningsvis gällde bestämmelserna endast för lastbilar med en maximal totalvikt (GVW) på 16 ton (fordonsgrupperna 4, 5, 9, 10) eller mer, tillverkade från januari 2019 och framåt. Från januari 2020 ingick även lätta leveransfordon med en totalvikt på 7,5 ton eller mer (fordonsgrupperna 1, 2, 3). Från två axlar och uppåt kan de vara styva eller ledade.

I slutet av 2022 kommer regelverket att ha setts över och troligen utvidgats till bussar, turistbussar och släpvagnar. Målet är enkelt: enligt Europaparlamentet, "Ett sådant stegvis tillvägagångssätt ger (också) en tydlig och tidig signal för industrin att påskynda marknadsintroduktionen av energieffektiv teknik och tunga fordon med noll och låga utsläpp."

Förordningen omfattar inte specifika fordonskonfigurationer som sopbilar eller entreprenadfordon. Dessa täcker låg körsträcka och avkastningen i form av lägre CO₂-utsläpp skulle vara minimal.

Relaterat innehåll