Du är för närvarande på vår Sweden webbplats. Du kan också byta till en av våra många andra platser över hela världen
All locations

Dataskyddsmeddelande

Continental Däck Sverige AB behandlar dina uppgifter i samband med din användning av webbplatsen continental-däck.se i enlighet med tillämpade lagbestämmelser.

 

1. Allmänt

Personuppgifter som du anger samlas in, bearbetas och används av Continental Reifen Deutschland GmbH i syfte att utföra kontrakt inom ramen för din användning av webbplatsen continental-tires.com. I den mån detta är nödvändigt för genomförandet av avtalet kan uppgifterna vidarebefordras till de företag som är anslutna till Continental Däck Sverige AB enligt punkterna 15 och följande i den tyska aktiebolagslagen enligt vad som anges i Continentals bindande företagsregler.

Om det är tillåtet och/eller föreskrivs av lag kan uppgifterna utvärderas för rapporteringsändamål (t.ex. statistik).

Dina uppgifter kommer att samlas in, behandlas och användas enbart i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser (t.ex. ditt samtycke).

För att säkerställa tillhandahållandet av webbplatsen continental-tires.com (t.ex. teknisk support), överför vi data till vår tjänsteleverantör,

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany

- Aktiengesellschaft für digital Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Tyskland och 

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Tyskland.

Materna GmbH och mmpro film- und medienproduktion GmbH samlar in och behandlar dina personuppgifter för vår räkning i den mån detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet (på grundval av ett databehandlingsavtal eller, om Materna GmbH och mmpro film- und medienproduktion GmbH är baserade utanför EU, på grundval av EU:s standardavtalsklausuler).

I enlighet med lagstadgade bestämmelser behandlas alla dina uppgifter som strikt konfidentiella.

2. Insamling och bearbetning av data

Continental Reifen Deutschland GmbH lagrar endast personuppgifter som rör användare av sin webbplats continental-tires.com om samtycke för detta har lämnats. Den enda data som lagras avser datum och tid för besöket, besökta sidor, marköranvändning på webbplatsen, sidfunktioner som används och webbplatsen från vilken användaren gick in på Continentals webbplatser. IP-adressen överförs anonymt och används endast för att tilldela en geografisk plats på stadsnivå. Continental Reifen Deutschland GmbH använder denna information för att mäta webbplatsaktivitet, för att producera statistik och för att förbättra de tjänster och information som tillhandahålls via webbplatserna.

Personliga användaruppgifter används endast för att behandla förfrågningar inom ramen för det beviljade samtycket eller i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Baserat på lagkrav har Continental tillämpat globala, enhetliga och interna dataskyddsregler (Binding Corporate Rules) som reglerar skyddet av dina personuppgifter.


Continental Reifen Deutschland GmbH lagrar data inmatade i webbplatstjänster eller data som tillhandahålls för processen såsom namn, företag, e-postadress, adress och telefon endast i syfte att kommunicera personligen med dig. Uppgifterna lagras och/eller används enbart i syfte att behandla din förfrågan/oro/deltagande i tävlingen. Dina uppgifter raderas när behandlingen av din förfrågan/ärende har avslutats, förutsatt att denna radering inte strider mot några lagstadgade skyldigheter att bevara register.

3. Den registrerades rättigheter

3.1 Observera att du som registrerad, enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU GDPR), har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:

Informationsrättigheter enligt artikel 13 och artikel 14 EU GDPR

Rätt till tillgång enligt artikel 15 EU GDPR
Rätt till rättelse enligt artikel 16 EU GDPR
Rätt till radering enligt artikel 17 EU GDPR
Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 EU GDPR
Rätt till dataportabilitet enligt 20 EU GDPR

Om du har frågor om detta, kontakta vår dataskyddsansvarig via e-post på: dataprotection@conti.de

3.2 I enlighet med artikel 21 EU GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning/lagring och användning av dina personuppgifter. Samtycke måste återkallas genom att skriva till Continental Reifen Deutschland GmbH , Continental-Plaza 1, 30175 Hanover, Tyskland eller genom att skicka ett e-postmeddelande till mail_service@conti.de

3.3 Du kan alltid kontakta våra dataskyddsombud skriftligen (även via e-post) med frågor eller klagomål. E-post:dataprotection@conti.de. Du kan också kontakta lämpliga dataskyddsmyndigheter, om sådana finns.

4. Skydd av lagrad data

Vårt företag och Materna GmbH och mmpro film- und medienproduktion GmbH använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller från manipulation, förlust, förstörelse eller från att obehöriga personer kommer åt dem. Säkerhetsåtgärderna förbättras och anpassas kontinuerligt i enlighet med den senaste tekniken. Uppgifter som tillhandahålls som är okrypterade kan potentiellt ses av tredje part. Av denna anledning vill vi påpeka att, när det gäller dataöverföring över Internet (t.ex. via e-post), säker överföring inte kan garanteras. Känsliga uppgifter bör därför antingen inte överföras alls eller endast via en säker anslutning (SSL). Om du går in på sidor och filer och sedan blir ombedd att ange personuppgifter, vänligen notera att överföringen av sådana uppgifter via Internet kanske inte är säker och att det finns en risk att den kan ses och manipuleras av obehöriga.

5. Cookies

När du besöker vår webbplats kan information lagras på din dator i form av cookies. Sådana cookies används enbart för att säkerställa att webbplatserna fungerar. Andra cookies (t.ex. relaterade till webbplatsanvändning) skapas endast baserat på ditt samtycke (se Cookiepolicy). Du kan också välja att inte acceptera cookies i din webbläsarinställningar. Observera dock att du kanske inte fullt ut kan använda flera funktioner på denna webbplats om du gör det.

6.  Oracle Infinity

Den här webbplatsen använder Oracle Infinity, ett webbanalysverktyg från Oracle Infinity Inc. (hädanefter kallat "Oracle Infinity"). Oracle Infinity använder en cookie på vår webbplats som endast skapas baserat på ditt samtycke.

Den enda data som sedan lagras avser datum och tid för besöket, besökta sidor, marköranvändning på webbplatsen, sidfunktioner som används och webbplatsen från vilken du gick in på Continentals webbplatser. Din IP-adress överförs anonymt och används endast för att tilldela en geografisk plats på stadsnivå. Det är alltså inte möjligt att när som helst fastställa identiteten för en enskild webbplatsbesökare.

7.  Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies, som är textfiler som lagras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av dessa webbplatser kommer att överföras till och lagras på en Google-server i USA.

I händelse av aktivering av anonymiseringen av IP-adressen kommer Google att trunkera/anonymisera den sista oktetten av IP-adressen för EU:s medlemsstater såväl som för andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. Denna webbplats använder aktiv IP-anonymisering. På uppdrag av webbplatsleverantören kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsleverantören och tillhandahålla andra tjänster associerade med webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören.

Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan data som innehas av Google. Cookies på vår webbplats används endast på basis av ditt samtycke. Dessutom kan du permanent förhindra att cookies lagras genom att göra lämpliga ändringar i din webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att om du gör det kanske du inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som finns på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Dessutom använder denna webbplats följande Google Analytics-funktioner för visningsannonsering, som också implementeras via cookies:

  • Google Analytics demografi och intresserapporter 
  • Visningsrapporter i Googles Display-nätverk remarketing

Dessa rapporteringsfunktioner gör det möjligt för oss att använda och utvärdera Googles intressebaserade reklamdata och besöksdata från tredje part i Google Analytics. Uppgifterna innehåller information som ålder, kön och intressen. De demografiska uppgifterna är inte hänförliga till någon särskild person.

Remarketing med Google Analytics för onlineannonsering: Våra annonser visas på tredje parts webbplatser (inklusive Google). Vi och tredje part (inklusive Google) delar förstapartscookies (som Google Analytics-cookies) och tredjepartscookies (som DoubleClick-cookies) för att visa annonser baserat på tidigare besök av en användare på vår webbplats för att anpassa och optimera.

De cookies som krävs för Google Analytics visningsannonsering ställs också in på vår webbplats endast på grundval av ditt samtycke. Dessutom kan du permanent förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; dock påpekar vi att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också välja bort Google Analytics för visningsannonsering direkt från Google och anpassa dina annonser i Googles Display-nätverk genom att besöka annonsinställningarna på https://www.google.com/settings/ads.

8.  Qualtrics

Denna webbplats använder Qualtrics: en kundupplevelselösning för att samla in feedback från användare av webbplatsen via undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster. Qualtrics samlar inte in någon information på sidor där den inte är installerad, inte heller spårar eller samlar den in information utanför din webbläsare. Qualtrics samlar bara in data om du aktivt fyller i en feedbackundersökning. Om du vill få en kopia av dina personuppgifter, göra en rättelse eller få den raderad, vänligen kontakta oss. För mer information, se Qualtrics sekretesspolicy på https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ & Qualtrics säkerhetspolicy på https://www.qualtrics.com/security-statement/ För mer information om Qualtrics och GDPR, besök https://www.qualtrics.com/gdpr/

9. Delning av sociala nätverk:

Om du använder funktionen "Dela" på vår webbplats överförs inga personuppgifter till respektive sociala medietjänst. Om du använder din egen profil för att dela innehållet på vår webbplats har vi ingen betydelse för innehållet och omfattningen av data som samlas in av dessa nätverk. Användarvillkoren och integritetspolicyn för respektive sociala nätverk gäller i detta avseende.

10.  iFraming:

Vi bäddar in videor via iFraming på vår hemsida. Externt innehåll från tredje parts webbplatser kan bäddas in och visas i definierade områden på vår webbplats via iFraming.

Videor från följande tredjepartswebbplats är inbäddade på vår webbplats:

YouTube:

Den här webbplatsen från vilken videor bäddas in via iFraming drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Genom att klicka på videorna kommer de att markeras med YouTube-logotypen. Du hittar YouTubes dataskyddsmeddelande här.

Om du besöker en av våra webbplatser med inbäddade videos kommer Internet Explorer inte automatiskt att upprätta en länk till servern på rätt nätverk. Genom att klicka på den inbäddade videon ger du ditt samtycke till kommunikation med ovannämnda webbplats och placering av cookies på denna webbplats. Genom att klicka på den inbäddade videon kommer informationen om att du besökte vår webbplats automatiskt att vidarebefordras till ovannämnda webbplatsoperatör och cookies kommer att placeras av ovannämnda webbplats.

Om du är inloggad på ovannämnda webbplats när du besöker vår webbplats, kommer de överförda uppgifterna att kopplas till ditt användarkonto. Om du vill förhindra ett nätverk från att länka information till ditt användarkonto på detta sätt, logga ut från respektive nätverk innan du klickar på respektive video.

Även om du inte är registrerad som medlem på ovannämnda webbplats, eller om du för närvarande inte är inloggad, kan dina uppgifter lagras av operatören för ovannämnda webbplats efter att du klickat på respektive video. Vi har inget inflytande på placeringen av tredjepartscookies och över omfattningen och innehållet i de data som samlas in av ovannämnda webbplats eller på hur dessa data används. För mer information, läs integritetspolicyn för ovannämnda webbplats.

11.  Kampanjer (T.ex utlottningar,produkttester):

Syfte/Information:
När du deltar i lotterier eller liknande kampanjer använder vi den personliga information du lämnar för att genomföra kampanjen. Ytterligare information om ändamålen finns i respektive villkor för kampanjen.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller en situation som liknar ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om dina personuppgifter inte tillhandahålls kan du inte använda den beskrivna tjänsten.

Mottagare:
-Plattform/hostingleverantör
-Leverantör av konsumenttjänster
-Leverantör av frakttjänster (t.ex. för att skicka produkter, priser).
-Externa byråer för stöd i kampanjer.

Rymdkapsel AB är personuppgiftsbiträde i syftet att samla in och behandla person- och tävlingsdata.