# CO₂ Utsläpp & VECTO

Förändringen är nära. Vi är redo, är du?

Allt om regler för CO₂-utsläpp & VECTO

Det är dags att ta action!

För att fortsätta hålla vår värld i rörelse måste vi alla vidta åtgärder och investera i förändringar redan idag. Inte bara för att hålla oss konkurrenskraftiga i framtiden, utan framförallt för att kunna leva på en friskare planet. En av nycklarna till det är att minska bränsleförbrukningen och därmed sänka CO₂-utsläppen. För att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med Parisavtalet har de första reglerna för koldioxidutsläpp för nya tunga fordon (HDV) införts. Dessa kommer att innebära att de genomsnittliga CO₂-utsläppen från nya tunga fordon minskar med 15% fram till 2025 och med 30% till 2030 jämfört med 2019/2020. För att säkerställa att målen uppnås har EU-kommissionen infört ett simuleringsverktyg som kallas VECTO - kort för Vehicle Energy Consumption Calculation Tool. 

Allt om regler för CO₂-utsläpp & VECTO

Vem påverkas av de nya kraven? Hur kommer de nya CO₂-utsläppskraven att effektivisera transporter på vägarna? Vad är VECTO? Hur kommer det att påverka utgifterna för din verksamhet? Och vilka är de främsta bidragarna till bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp? 

Lär dig mer om reglerna för CO₂-utsläpp, VECTO och varför det är så viktigt

Europas första koldioxidregleringar (CO₂) för tunga fordon (HDV) har ett enkelt mål: att minska CO₂-utsläppen från lastbilar och bussar rejält. För att säkerställa att dessa mål uppnås har EU-kommissionen infört ett obligatoriskt simuleringsverktyg som kallas VECTO - kort för Vehicle Energy Consumption Calculation Tool. Med VECTO kan fordonstillverkare simulera bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp per unikt fordon.

These different parameters effect the fuel consumption of trucks.
A fleet manager wearing glases at the door of his office

Hur kommer din verksamhet att påverkas?

De nya reglerna syftar till att minska utsläppen av koldioxid (CO2). För att uppnå detta behöver lastbilstillverkarna investera i utveckling av teknik som gör deras fordon mer bränsleeffektiva, eftersom bränsleförbrukningen är direkt kopplad till utsläppen. Detta kommer inte bara att leda till att din flotta använder mindre bränsle i framtiden; det kommer också att ge större transparens när det gäller individuella fordonskonfigurationer.

Vilka fordonskonfigurationer påverkas?

Regleringarna gäller för ett stort antal lastbilar - från två axlar och uppåt. 70% av de totala CO₂-utsläppen från tunga fordon kommer just från den här typen av fordon. Bestämmelserna granskas och utvidgas kontinuerligt till ytterligare fordonsgrupper som exempelvis trailer och bussar. 

Visste du?

Nivån på CO₂-utsläpp är direkt relaterad till bränsleförbrukningen. De tre huvudfaktorerna som påverkar bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen är fordonets motor, fordonets aerodynamik och däckens rullmotstånd.

Less fuel consumption means lower CO2 emissions.

De tre huvudfaktorerna som påverkar bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen är fordonets motor, fordonets aerodynamik och däckens rullmotstånd.

engine, aerodynamics and the rolling resistance of tires affect fuel consumption and CO₂ emissions

Relaterat innehåll