# CO₂ Utsläpp & VECTO

Effekter hos ditt företag

Kommer de nya reglerna och VECTO att vara relevanta för din verksamhet?

Kort sagt: Ditt företag kommer att dra nytta av större transparens och förbättrad bränsleeffektivitet.

De nya reglerna syftar till att minska utsläppen av koldioxid (CO2). För att uppnå detta behöver lastbilstillverkarna investera i utveckling av teknik som gör deras fordon mer bränsleeffektiva, eftersom bränsleförbrukningen är direkt kopplad till utsläppen. Att standardisera hur CO₂-utsläpp från tunga fordon mäts genom VECTO borde ha några stora fördelar för flottorna. Viktigast av allt, det har potential att hjälpa till att minska driftskostnaderna och kommer att resultera i att din flotta använder mindre bränsle och släpper ut mindre CO₂. Samtidigt kommer VECTO att ge större transparens när det gäller att jämföra olika fordonskonfigurationer.

Medan de nuvarande reglerna riktar sig till lastbilstillverkare, förväntas ytterligare regleringar som kommer att påverka flottoperatörer inom kort.

Förbättra bränsleeffektiviteten

Genom att uppmuntra tillverkare att minska utsläppen från sina fordon kommer CO2-reduktionsprogrammet (EU-förordning 2019/1242) och VECTO att resultera i utveckling av bränslebesparande teknik. Oavsett om det leder till att fler lastbilar förlitar sig på hybriddrivsystem eller ytterligare minskningar av däckens rullmotstånd, är resultatet detsamma: lägre driftskostnader för flottorna.

Enligt European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), som också säger att bränsle står för 30 % av de totala driftskostnaderna: "Bränsleeffektivitet är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna vid utveckling och försäljning av lastbilar och bussar. Därför säkerställer marknadskrafterna kontinuerliga framsteg när det gäller bränsleekonomi och minskade koldioxidutsläpp."

De nya målen för CO2-minskning kommer att lägga ännu större vikt vid detta samtidigt som de påverkar inköpsprocessen. Hittills har operatörer av tunga fordon tyckt att det är förvirrande att köpa rätt fordon för sin verksamhet. Det finns ett stort utbud av fordon tillgängliga och inget övergripande riktmärke för att jämnföra en mot en annan.

A Truck passes a gas station during night.

Större transparens och kontroll

En av de stora fördelarna med VECTO kommer att vara att införa transparens i lastbilsköpsprocessen och ge köparen mer kontroll. Data som matas in i VECTO-simuleringen av alla tillverkare kommer att certifieras med samma processer. Fordonets bränsleförbrukning kommer att backas upp med certifierade jämförande data, eftersom VECTO kommer att visa resultaten för olika konfigurationer av bränslebesparande utrustning. Detta innebär att köpare får en "kundinformationsfil" från sin återförsäljare med varje nytt fordon. Referenssiffrorna för förbrukning och CO2-utsläpp gör det möjligt för köpare att exakt jämföra liknande lastbilar hos återförsäljaren.

Eftersom uppgifterna även inkluderar siffrorna för rullmotståndet för alla däck på fordonen, kommer köpare att kunna använda denna information för att specificera sina lastbilar efter vilken typ av arbete de ska utföra och se vilka däck som är bäst lämpade, eftersom detta beror mycket på uppdragsprofilen för en flotta.

EU-kommissionens förhoppning är att marknaden ska bli mer självreglerande. Lastbilar som slukar mer bränsle kommer att fasas ut när försäljningen minskar. Renare lastbilar kommer att få större framgång, vilket leder till mer innovation från tillverkarna när de försöker sälja mer bränslesnåla fordon.

Men den verkliga vinnaren blir vi alla och miljön, tack vare de betydligt lägre koldioxidutsläppen.

A fleet manager wearing glases at the door of his office

Relaterat innehåll