# CO₂ Utsläpp & VECTO

Lär dig mer om CO₂ utsläpp & VECTO

Allt du behöver veta om de nya bestämmelserna för koldioxidutsläpp för tunga fordon och VECTO.

Vilka är de nya reglerna för CO2-utsläpp?

Europas första koldioxidreglering (CO2) för tunga fordon har ett mycket enkelt mål: att radikalt minska CO2-utsläppen från lastbilar, bussar och turistbussar.

För att uppnå detta i hela EU trädde Europaparlamentets förordning (EU) 2019/1242 i kraft den 14 augusti 2019. Den är utformad för att komplettera utsläppsnormerna för personbilar och hjälpa transportindustrin att bekämpa klimatförändringarna i linje med Paris Avtal.

Som Europaparlamentet förklarar: "Det ger en tydlig väg för minskningar av koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn och bidrar till det bindande målet om minst 40 % inhemsk minskning av växthusgasutsläppen i hela ekonomin till 2030 jämfört med 1990.

Logistics center in industrial city zone from above. Aerial view of trucks loading at logistic center

Ambitiösa mål

För att uppnå sitt mål kräver förordningen att fordonstillverkarna (OEM) sätter upp koldioxidutsläppsmål för sina fordon för hela flottan. Till 2025 kommer dessa att kräva en 15 % minskning av de genomsnittliga CO2-utsläppen från tunga fordon jämfört med 2019-2020. År 2030 ska de utsläppen ha minskat med 30 % jämfört med 2019-20.

Large trucks account for up to 70% of the total emissions from heavy-duty vehicles.

Inledningsvis gällde detta endast lastbilar med en maximal totalvikt på 16 ton eller mer, tillverkade från januari 2019 och framåt. Från januari 2020 ingår även lättare fordon med en totalvikt på 7,5 ton eller mer.

Förordningen gäller för ett stort urval av lastbilar - från två axlar och uppåt. Fordon som dessa bidrar med 70 % av de totala CO2-utsläppen från tunga fordon.

Målet är enkelt. Enligt EU-parlamentet: "Ett sådant stegvis tillvägagångssätt ger (också) en tydlig och tidig signal för industrin att påskynda marknadsintroduktionen av energieffektiv teknik och tunga fordon med noll och låga utsläpp."

De OEM-tillverkare vars genomsnittliga utsläpp överstiger rätta värdet tillkommer en staffavgift.

Trucks, buses and coaches account for 6% of total EU carbon emissions.

Varför är de nya reglerna för CO2-utsläpp viktiga?

Vårt beroende av vägtransporter ser att lastbilar, bussar och turistbussar genererar 6 % av alla EU:s koldioxidutsläpp. De utgör nästan en fjärdedel av vägtransporternas totala koldioxidutsläpp (CO2).

Och dessa utsläpp fortsätter att öka. Efterfrågan på vägtransporter – en industri känd för sitt beroende av fossila bränslen – ökar. Europaparlamentet hävdar redan att 25 % av EU:s CO₂-utsläpp från transporter genereras av tunga fordon. Enligt EU-kommissionen: "Utan ytterligare åtgärder förväntas andelen CO2-utsläpp från tunga fordon växa med cirka 9% mellan 2010 och 2030."

Trots denna fakta har det hittills inte funnits något krav på minskade koldioxidutsläpp för tunga fordon. Det måste utan tvekan finnas som Europaparlamentet kom fram till 2019: "För att bidra till målen i Parisavtalet måste omvandlingen av hela transportsektorn mot nollutsläpp påskyndas."

Parisavtalet inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) undertecknades 2016. Avsikten är att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen från förindustriella nivåer till under 1,5°C.

Minska utsläppen

För att klara detta behöver koldioxidutsläppen dras ner radikalt. Om EU ska uppnå sin minskning med 60 % från 1990 års nivåer till 2050 är fokus på tunga fordon avgörande.

Att uppmuntra tillverkare att minska koldioxidutsläppen från sina nya fordon samtidigt som de utvecklar nya fordon med noll avgasutsläpp kommer att förbättra konkurrenskraften för europeiska fordonstillverkare på den globala marknaden.

Ytterligare fördelar

Den transparens som förordningen ger gör att åkeriföretag omedelbart kan jämföra erbjudanden från olika fordonstillverkare. Detta kommer att hjälpa dem att fatta bättre köpbeslut. Det borde i sin tur minska bränslekostnaderna som för de flesta HDV (Heavy Duty Vehicles)-fordon står för ungefär en tredjedel (30 %) av de totala driftskostnaderna.

A Truck passes a gas station during night.

Vad är VECTO och varför uppstod det?

Att komma med en förordning är den enkla biten. Att komma på ett sätt att genomdriva det är inte fullt så enkelt. Och det är därför VECTO har funnits i flera år. VECTO är en förkortning för Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, ett  simuleringsprogram. Det har utformats av Europeiska kommissionen för att använda en rad parametrar för att beräkna ett tungt fordons bränsleförbrukning och därmed dess koldioxidutsläpp.

Mångfald av fordon

Före 2019 fanns det inget sätt att exakt mäta avgasutsläppen från lastbilar. De skadliga utsläppen från deras motorer bedömdes. Men motorn i en lastbil som transporterar tegel kommer att använda mycket mer bränsle och skapa mycket mer utsläpp än samma motor som drar en släpvagnslast med skumblock.

Om du inte kan mäta utsläpp, hur upprätthåller du en förordning som är utformad för att minska dem? Kärnan i problemet för lagstiftarna är att till skillnad från bilar, som på en mycket grundläggande nivå är i stort sett lika och används på ungefär samma sätt, är lastbilar väldigt olika.

Som Europeiska kommissionen kom fram till finns det bokstavligen miljontals typer av tunga fordon. Två modeller kan ha samma motor men använder en annan växellåda och har en annan axelkonfiguration. De kan ha olika däck från en axel till en annan. Vissa axlar kan ha enkelhjul, andra tvillinghjul. Och naturligtvis kommer de att användas för olika sorters arbete.

Simulering

Men eftersom VECTO är ett simuleringsverktyg kan det anpassas för specifika lastbilar. Det betyder att den kan simulera CO2-utsläppen och bränsleförbrukningen för alla lastbilar. Detta gör det möjligt att bedöma den övergripande nivån av utsläpp i hela branschen. Och det gör det möjligt att skapa och genomdriva lagstiftning.

Lösningen och då forskarna drog slutsatsen var modellsimulering. Detta gör att hela fordonet kan bedömas, med hänsyn till alla dess huvudkomponenter såsom motor, transmission och däck samt hur det används.

På kort sikt kan tillverkare bedöma sina fordon innan de säljs och detaljerna kommer att publiceras för att hjälpa köpare att fatta ett mer välgrundat beslut.

Hur fungerar VECTO egentligen?

Verktyget för beräkning av fordonsenergiförbrukning – VECTO förkortat – är ett simuleringsprogram. När detta program matas med relevant data för tunga fordon, plus information om hur den lastbilen är konfigurerad och används, kommer det att köras en simulering för att beräkna fordonets bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

Detta gör att CO2-utsläppen kan beräknas mer exakt för ett mycket större antal fordon än genom att utföra ett enkelt fysiskt test.

Fordonsdata som VECTO behöver

  • Fordonskategori: Är det en lastbil med skåp eller en dragbil?
  • Axelkonfiguration: Hur många axlar har fordonet och hur är drivkonfigurationen? Ju fler hjul som drivs, i allmänhet desto större blir bränsleförbrukningen
These different parameters effect the fuel consumption of trucks.
  • Vikt: Vad är fordonets maximala tjänstevikt, inklusive chassi, kaross, motor, vätskor, bränsle, förare och passagerare, släp och nyttolast? Vad är dess totalvikt, dvs. utan förare, passagerare eller last?
  • Däck: Vilken dimension och rullmotstånd
  • Motoregenskaper: Vilken är motorns kapacitet vid olika last?
  • Växellåda: Vilken typ av växellåda har fordonet? Hur är utväxlingsförhållandet?
  • Extrautrustning: Vilken annan utrustning påverkar fordonets motoreffekt, till exempel luftkonditionering, styrpump, kylfläkt och luftkompressor, och hur mycket effekt tar dessa?

Hur används fordonet

För att ge ett exakt riktmärke används ett urval av standardiserade och realistiska parametrar för rutter och typer av användning för följande:

  • Förarens beteende: Vilken typ av rutt? Långdistans (få stopp med konstant hastighet), regionaltrafik (flera stopp, variabel hastighet) eller citytrafik (flera stopp, låg hastighet). Och vad är broms-, accelerations- och hastighetsprofilegenskaperna och utväxlingen på växellådan?
  • Nyttolast: Hur mycket vikt bär fordonet och hur fördelas den?
  • Fordonskonfiguration: Om fordonet är en ledad lastbil, vad är kombinationen av lastbil och släpvagn?

Varför behövs det? 

På kort sikt kommer VECTO-verktyget att användas av fordonstillverkarna (OEM). De kommer att använda informationen för att skapa en kundinformationsfil. Hos återförsäljare kommer detta att integreras i försäljningssystemet så att kunder direkt kan jämföra prestandan hos olika fordon. När de köper ett fordon får de en kopia av kundinformationsfilen för deras specifika fordon.

VECTO kommer också att hjälpa fordonstillverkarna att mäta hur bra de olika teknikerna de utvecklar fungerar i den verkliga världen eftersom de kommer att kunna utföra exakta jämförelser mellan ”före” och ”efter”. Och naturligtvis kommer de att kunna arbeta nära sina leverantörer om nya produkter som däck med lågt rullmotstånd.

Relaterat innehåll