Du är för närvarande på vår Sweden webbplats. Du kan också byta till en av våra många andra platser över hela världen
All locations

Nya UltraContact NXT

Vi har uppfunnit hjulet på nytt

Vi driver hållbarhet till NXT-nivå

I en tid då vårt ekologiska fotavtryck är viktigare än någonsin, ligger vi i framkant av hållbarhetsutvecklingen inom däckindustrin. Vår ambition är inte bara att uppfylla standarderna – det är att omdefiniera dem. Vi förstår att ett engagemang för hållbarhet inte bara är bra för planeten, det är också bra för företagen. En grön riktning är den enda riktningen, som tar fram innovativa lösningar som matchar både världens behov och marknadens krav.

Dyk in i däckutvecklingens värld med oss. Lär dig mer om våra avancerade möjligheter för däcktillverkning som driver förändringar och njut av vad som är möjligt. Från råvaror till slutprodukten, vår spetsteknologi gör det möjligt för oss att öka effektiviteten, minska avfallet och ändå leverera en produkt som presterar enligt högsta standard.

Tire production

Vad kommer härnäst? Vår framtidsvision är djärv och ljus – en framtid där ett 100 % hållbart däck inte längre bara är en dröm, utan en verklighet. Med forskning och utveckling, innovativ design och ett djupt engagemang för hållbarhet banar vi väg för en helt ny generation däck.

Framtiden börjar här. Utforska, lär dig och gå med oss ​​när vi formar en mer hållbar framtid för däckindustrin. För vi handlar inte bara om att tillverka däck, vi handlar om att göra skillnad.

Innovation

"Innovation är förmågan att se förändring som en möjlighet, inte ett hot."

Steve Jobs, grundare och VD för Apple

Hjärtat i fordonsindustrin: Föreställ dig det här: du kör på motorvägen och du märker plötsligt en bil i körfältet bredvid dig som inte liknar något du någonsin sett förut. Den är elegant, den är modern och den är full av innovativa funktioner som gör att din nuvarande bil känns som en relik från det förflutna. Innovation har alltid legat fordonsindustrin varmt om hjärtat och drivit utvecklingen av ny teknik och design som tänjer på gränserna för vad som är möjligt. Från hybrid- och elmotorer till avancerade förarassistanssystem, utvecklas fordonsvärlden ständigt för att möta behoven och önskemålen hos dagens förare.

Ett område där innovation har haft en betydande inverkan är säkerhet. Funktioner som varningssystem för döda vinkeln, filbytesvarning och adaptiv farthållare har hjälpt till att göra körningen säkrare än någonsin tidigare. Dessutom har framstegen inom material och tillverkning lett till starkare och mer hållbara bilar som är bättre rustade att stå emot stötar. Ett annat innovationsområde inom fordonsindustrin är hållbarhet.

Effektivitet: Från hybrid- och elmotorer till effektivare tillverkningsprocesser, biltillverkare hittar nya sätt att minska sitt koldioxidavtryck och skapa en mer miljövänlig produkt. Men det kanske mest spännande innovationsområdet inom bilindustrin är autonom körning. Självkörande bilar har potential att revolutionera vårt sätt att resa, och gör den tryggare och mer effektiv än någonsin tidigare.

Även om det fortfarande finns många utmaningar att övervinna innan självkörande bilar blir en realitet, gör branschen betydande framsteg i denna riktning. Slutsatsen är att fordonsindustrin ständigt förnyar sig och tänjer på gränserna för vad som är möjligt. Från säkerhet till hållbarhet till autonom körning, det finns ingen brist på spännande utvecklingar vid horisonten. Genom att hänga med i de senaste framstegen och välja bilar som innehåller dessa innovationer kan vi alla njuta av en säkrare, mer hållbar och mer spännande körupplevelse.


Bidrag till förändring

Hållbara däck är centralt av flera anledningar. De bidrar inte bara till miljövård, utan matchar också en växande konsumentefterfrågan på mer hållbara produkter, vilket i slutändan banar väg för en ny era inom fordonsindustrin.

Environmental preservation

Traditionella däck tillverkas av material som kan vara skadliga för miljön, både vid tillverkning och avfallshantering. Ett däcks livscykel från produktion, användning till kassering resulterar i betydande CO2-utsläpp. Mer hållbara däck har utvecklats med hjälp av miljövänliga material och produktionsprocesser som minskar dessa utsläpp.

Usage of recycled and renewable materials

Hållbara däck innehåller ofta återvunnet material eller förnybara resurser. Flera företag experimenterar exempelvis med biobaserade material som naturgummi, biooljor eller till och med återvunna däck. Detta tillvägagångssätt bidrar till en cirkulär ekonomi, vilket minskar beroendet av icke-förnybara resurser.

Natural rubber as a sustainable materia

Ett hållbart däck är också utvecklat med slutet av dess livslängd i åtanke, och kan återvinnas mer effektivt, återanvändas eller säkert brytas ner, vilket minskar problemet med däckavfall.

Tire life cycle of a tire

Med ständigt ökande miljömedvetenhet efterfrågar fler konsumenter mer miljövänliga produkter. Hållbara däck anpassar sig till detta skifte och ger tillverkarna en konkurrensfördel.

Customers choosing highly demanded tires

Många länder implementerar strängare miljöbestämmelser, och  driver industrier mot grönare metoder. Att byta till hållbara däck kan hjälpa företag att ligga steget före dessa regler.

NXT-däcket har högsta möjliga betyg ("A") på EU-märkningen vad gäller rullmotstånd, våtbromsning och externt ljud.

Triple A Label for guidance

Alternativa material

Att skapa framtidens däck är inte bara en ambition, det är en verklighet som tar form. Genom att utnyttja kraften i förnybara, återvunna och massbalanserade certifierade material som exemeplvis:

Harts baserat på restmaterial från pappers- och träindustrin, silikat från risskalsaska, naturgummi, ContiRe.Tex-teknik: återvunna PET-flaskor, hållbart syntetiskt gummi och kimrök tillverkat av biobaserad, biocirkulär och/eller cirkulär råvara material.

Som det står har UltraContact NXT en andel på upp till 65 %* av återvunnet, förnybart och certifierat material. Upp till 37 procent av materialen återvinns eller förnyas. Dessutom hanterar vi en mängd på upp till 28 procent ISCC PLUS massbalanscertifierade material från biobaserade, biocirkulära och/eller cirkulära råmaterial som används i gummiblandningen och slitbanan.

Continental UötraContact NXT tire made out of 65% sustainable materials

Vi tar steget även när det kommer till återvinning. Med PET-plastflaskor, som bearbetas och återintegreras i ny däckproduktion, bidrar vi till en mer robust cirkulär ekonomi. I själva verket kommer stålet, som förstärker våra däck, nu till stor del från återvunna källor, vilket säkerställer den styrka och hållbarhet du kan förväntat dig, men med en avsevärt minskad miljöpåverkan.

Hartser baserade på restmaterial från pappers- och träindustrin ingår också i däckproduktionsekvationen, vilket bevisar att vi kan matcha prestanda med hållbarhet. Använt i däck, hartser tillåter mycket flexibla föreningar för att förbättra materialets grepp.

Verkligheten är att vi redan är mer än halvvägs. Så mycket som 65 %* av UltraContact NXT är tillverkad av dessa miljövänliga material, och vi är fast beslutna att öka detta antal. Vi förnyar, utvecklas och jagar obevekligt en framtid där 100 % hållbara däck är normen, inte undantaget. Detta är inte bara framtiden för däcktillverkning, det är framtiden för vår planet.

Continental UltraContact NXT recycled and renewable materials

* Exakt procentandel beror på däckstorlek. UltraContact NXT innehåller 37 % återvunnet och förnybart material. Dessutom använder Continental en mängd av 28 % massbalanscertifierade material från biobaserade, biocirkulära och/eller cirkulära råvaror.

Grönare transportlösningar

Hållbar mobilitet är central av flera skäl, allt från miljöhälsa till social rättvisa och ekonomisk vitalitet. Här är några viktiga skäl till varför hållbar mobilitet är av yttersta vikt:

Miljömässig hållbarhet: Konventionella transportsätt bidrar avsevärt till globala koldioxidutsläpp, vilket leder till klimatförändringar. Hållbara mobilitetslösningar, som elfordon, samåkning eller förbättrad kollektivtrafik, kan bidra till att minska dessa utsläpp och hjälpa till i kampen mot den globala uppvärmningen. Dessutom bidrar hållbar mobilitet till att förbättra luftkvaliteten och minskar hälsorisker i samband med luftföroreningar.

Ekonomisk effektivitet: Mer hållbara transporter fokuserar ofta på att optimera resursanvändningen, vilket kan leda till betydande kostnadsbesparingar över tid. Exempelvis har elbilar, trots att de har högre initialkostnader, lägre driftskostnader än traditionella bensindrivna bilar. På liknande sätt kan investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur leda till långsiktiga ekonomiska fördelar genom att minska trängseln, förbättra produktiviteten och stödja lokala ekonomi.

Public transportation 

Social rättvisa: Hållbar mobilitet säkerställer att alla människor har tillgång till pålitliga, säkra och överkomliga transportalternativ, oavsett deras socioekonomiska status. Detta ökar livskvaliteten genom att ge bättre tillgång till möjligheter, tjänster och sociala interaktioner.

Stadsplanering och folkhälsa: Fokus på hållbar mobilitet uppmuntrar ofta till smartare stadsplanering, med tonvikt på gångbarhet och cykelvänliga vägar. Detta kan leda till en mer aktiv, hälsosammare livsstil, vilket minskar risken för fetma, hjärtsjukdomar och andra hälsoproblem i samband med en stillasittande livsstil.

Resursbevaring: Genom att främja effektivare användning av fordon och bränsle bidrar hållbar mobilitet till att bevara värdefulla resurser. Detta är särskilt viktigt i en tid av ökande resursbrist och stigande bränslepriser.

Sammanfattningsvis är hållbar mobilitet inte bara en fråga om miljöledning. Det är ett holistiskt synsätt som omfattar hälsa, ekonomisk stabilitet, social jämlikhet och den allmänna livskvaliteten. Att anamma hållbar mobilitet är därför avgörande för att skapa en robust, rättvis och välmående framtid.

Shared mobility solution carpooling

Livsstilstips och tricks

Att uppnå en mer hållbar livsstil behöver inte vara så svårt. Börja i ditt hem. Små justeringar som att byta till energisnåla LED-lampor, koppla ur enheter när de inte används eller finjustera termostatinställningarna kan minska hushållens energiförbrukning avsevärt.

När det kommer till transport, bör du överväg mer hållbara alternativ som att gå, cykla, använda kollektivtrafik eller välja hybrid- eller elfordon när det är nödvändigt. Även valet av samåkning kan spela en roll för att minska koldioxidutsläppen.

Ta ställning i förhållande till "Reuse, Reduce, Recycle" för att begränsa avfallsproduktionen. Låna, återanvänd eller köp begagnade varor innan du köper nytt. Begränsa ditt avfall genom att återvinna, kompostera och välj produkter med minimal förpackning. Observera att reducera förbrukningen ofta är det mest effektiva sättet att minimera avfallet.

Tänk över dina matvanor. Att inkludera fler växtbaserade måltider i din kost och välja lokala, ekologiska animaliska produkter vid behov kan hjälpa till att minska ditt koldioxidavtryck. Var också vaksam på att minimera matsvinnet.

När du handlar eller gör inköp, ge ditt stöd till lokala, hållbara och etiska varumärken. Leta efter produkter med certifieringar som Fair Trade eller Rainforest Alliance. Och glöm inte vattenförbrukningen. Små förändringar i vattenförbrukningen, som att stänga kranen medan du borstar tänderna eller ta kortare duschar, kan bidra till betydande vattenbesparingar.

Slutligen, om du har möjlighet, överväg att göra din omvärld mer grön, genom att plantera en grönsaksträdgård eller några örter på fönsterbrädan. Detta ger dig inte bara färska råvaror, utan bidrar också till en hälsosammare miljö. Genom dessa enkla men effektiva steg kan du väva in hållbarhet i din vardag.


Vad är NXT i horisonten?

Varje steg i vårt dagliga liv, hur litet det än är, kan vara en startpunkt för att omfamna hållbarhet och bidra till en hälsosammare, mer motståndskraftig planet.

Börja din resa med UltraContact NXT-däcket som är baserat på och inspirerat av vårt populära Continental UltraContact. Suffixet "NXT" symboliserar produktens betydelse som en milstolpe för Continental i framtiden för däckutveckling och mobilitet.

Beroende på däckstorleken är UltraContact NXT tillverkad av upp till 65 procent förnybara, återvunna och massbalanscertifierade material. Förnyelsebart material står för 32 procent. Andelen återvinningsbart material är upp till fem procent. Dessutom använder Continental en mängd på upp till 28 procent ISCC PLUS massbalanscertifierade material från bio-, biocirkulära och/eller cirkulära råvaror.

Den redan presenterade innovativa ContiRe.Tex-tekniken har också använts för UltraContact NXT. Det genererar högpresterande polyesterfibrer som används för att förstärka däckstommen genom återvinning av PET-flaskor, som annars skulle ha hamnat i förbränningsugnar eller deponier.

Däcket innehåller också för första gången risskal, som används som källmaterial för hållbart producerad silika.

Driving the future of sustainability with the new Continental UltraContact NXT

Kör mer hållbart med nya Continental UltraContact NXT

Vi kompromissar aldrig med säkerheten för våra produkter. Med UltraContact NXT har vi inte bara avsevärt ökat andelen återvunnet och förnybart material, utan även prestandavärdena: Alla av UltraContact NXT däck har en trippel A-klassificering på EU:s däckmärkning och därmed det bästa värdet i rullmotstånd, våtbromsning och bullernivå.

UltraContact, grunden för vår UltraContact NXT, är vår flaggskepp i produktportfölj för egenskapen livslängd/miltal. Integreringen av återvunnet och förnybart material har ingen inverkan på detta.

Med tanke på tillgången på alternativa råvaror och dagens tekniska möjligheter är ett däck med 100 % förnybara och återvunna material ännu inte möjligt. Våra utvecklingsingenjörer och materialexperter arbetar hårt för att förbättra hållbarheten för våra produkter varje dag. Vi försöker alltid uppnå det maximala av vad som är möjligt när det gäller teknik och tillgänglighet. Continentals övergripande mål är att vara den mest progressiva däcktillverkaren inom detta område.