#Framtidens mobilitet

Hur uppkopplade bilar driver framtidens mobilitet

Framtiden för uppkopplade bilar har landat

Föreställ dig att öppna din bil med din smartphone, sätta dig tillrätta och se ut genom en vindruta som automatiskt har anpassat sig till dagens väderförhållanden. Under din resa ändrar bilen rutten utifrån ett intelligent förarnätverk, för att undvika trängsel. Längs vägen får du varningar för cyklister i närheten och du varnas om våta körbanor eller andra hinder. Bilen rättas upp automatiskt om du avviker från ditt körfält. Du får även varningar om trycket i bilens däck minskar eller om andra underhållsproblem uppstår. När du kommer fram till jobbet går du bilen. Den parkerar sig då automatiskt på en ledig parkeringsplats.

Framtiden är faktiskt här och nu.

Framtidens bilar kommer att drivas med mjukvara, ha smartphone-anslutning, satellitnätverkande och molnkompatibla. De kan analysera och lära av data samt kommunicera med förare och andra bilar. Faktum är att framtiden faktiskt är här och nu. Vissa bilar som produceras idag har över 50 anslutningsfunktioner. Funktioner som gör det möjligt för fordon att informera förare om väg- och trafikförhållanden, vilket minskar risken för vägincidenter. Funktionerna ger dessutom mer intuitiv tillgång till infotainmentsystem och frihet att styra fordonet även utanför bilen. I slutändan kommer det att drastiskt förbättra säkerheten, komforten och bekvämligheten under körning. Inte bara för föraren i bilen utan också fotgängarna utanför.

Telematik är ett centralt tema när det gäller uppkopplade bilar, eftersom det handlar om att överföra realtidsdata över långa avstånd. Telematik består av hårdvara och programvara, som innehåller någon typ av mobilkommunikation, som i princip omvandlar fordon till informationsstationer. Continentals intelligenta antennmodul utgör ett gränssnitt mellan bilen och omvärlden. Den använder telematik för att göra det möjligt för bilen att ta emot och dela information med infrastruktur, andra bilar, smartphones, mobilnät, satellitnavigering och radiosändningar. Med andra ord möjliggör den för din bil att intelligent upptäcka sin omgivning samt kommunicera med människor och andra fordon i realtid. Dessutom kan den förutsäga problem och vidta åtgärder för att undvika potentiella hot. 

Fordon till allt (V2X)

Kommunikation mellan fordon (v2v) innebär att bilar delar data om hastighet och vägförhållanden för att skapa ett ad hoc-nätverk mellan fordon, utan att involvera en server. En bil kan i realtid kommunicera direkt med en annan bil om exempelvis svartis på en väg. Kommunikation mellan fordon och infrastruktur (V2I) använder å andra sidan datorvisionssystem, såsom intelligenta främre kameror. Kamerorna upptäcker trafikskyltar eller hinder, utvärderar dem och ger sedan varningar till föraren. Men dessa två tekniker utesluter inte längre varandra, utan de arbetar hela tiden parallellt för att möjliggöra V2X-kommunikation.

Närbild på bilens bakre kameradisplay för parkering

Continentals intelligenta bildbehandlingsalgoritm rekonstruerar bilden under fordonet. Bilden placeras sedan i den surroundvy som erhålls från satelliter och radar. Detta för att ge en heltäckande bild av området runt bilen. Om systemet upptäcker en annan trafikant i närheten av fordonet initierar det automatiskt en nödbromsning för att undvika en kollision. Fågelperspektivet från satelliter kan även göra det möjligt för framtidens bilar att identifiera en motorcyklist som snabbt närmar sig  bakifrån. Systemet kan då varna föraren eller till och med förhindra att fordonet byter körfält som planerat. Framtida funktioner kan till och med mäta en förares hjärnaktivitet, förutsäga och förutse förarens beteende och förhindra dem från osäker körning.

Infographics about future mobility with a car.

Se hela bilden

Liknande teknik använder ett "svärmintelligent system" och kamerasystem för att klassificera vägförhållanden. Tekniken skapar ett dynamiskt friktionsdiagram för att bedöma hur bra bildäckens grepp på vägen kommer att bli. Continentals eHorizon använder den här tekniken för att identifiera ändrade hastighetsbegränsningar, topologi, körfältmarkeringar eller halka. Tekniken kan tolka statusen för hela rutten, varna för vägtullar och vidarebefordra information en till andra fordon som är på väg.

Motorvägskorsning i Shanghai, Kina, Östasien.

En otroligt viktig tillämpning av V2X kommunikationsteknik är att öka säkerheten på vägarna för cyklister och fotgängare. Enligt WHO: s Global Status Report var det  1.35 miljoner dödsfall i vägtrafiken under 2018 och ungefär en fjärdedel av dessa var fotgängare eller cyklister. Continentals nollvision syftar till att använda tillräckligt sofistikerad teknik för att nå noll dödsfall, noll skador och noll krascher på vägarna. Att undvika olyckor är ett av de viktigaste målen för uppkopplade bilar och det pågår ett ständigt arbete för att komma närmare denna vision. Continentals Digital Shield innebär att användarens smartphone skickar individens position, riktning och hastighet till en server. Dessa data vidarebefordras till närliggande fordon och om resvägarna identifierar en risk, exempelvis en bil som utan uppsikt svänger in på en väg med en cyklist, kan systemet utfärda en varning och därmed minska risken för en farlig situation. Användarna kan helt enkelt använda den teknik de redan har, vilket gör att möjligheterna att rädda liv blir både inkluderande och utspridda.

Som vi redan har sett är smartphones avgörande för att kunna ansluta bilar. För att bidra till detta möjliggör Continentals VoicR-app för förare att i realtid skicka röstmeddelanden till andra användare i närheten. Kommunikationen sker då antingen via en offentlig eller personlig kanal. En funktion med parkeringsservice tillåter fordonet att köra genom en spärr och hitta en ledig parkeringsplats medan föraren väntar vid ingången. Ytterligare en app inkluderar digital vägassistans. Den delar automatiskt ett fordons GPS-information i händelse av en olycka och kan till och med kontakta relevanta räddningstjänster om krockkuddarna löst ut. Även smartwatch-anslutning ökar, vilket ger fjärråtkomst till funktioner i bilen som att starta och stoppa motorn samt varna vid stöldförsök. Med andra ord –  smartphones är nyckeln till bilar och deras funktioner i framtiden.

Att samla in och lära av data

I takt med att bilindustrin skapar allt större mängder data kommer molntjänster att bli allt viktigare för lagring och överföring av data. Satelliter och servrar kommer att få stor betydelse för att påskynda kommunikationen medan AI och maskininlärning kommer att bli avgörande för att förbättra och förenkla tjänster. Molntjänster möjliggör en fjärrnyckel via molnet och ger en säker tillgång till bil, vilket är avgörande för bildelningsplattformar och användarvänlighet. Continentals vAnalytics är en säker molnbaserad tjänsteplattform som samlar in anonym data från en mängd olika källor. Med hjälp av datan möjliggörs insiktsfulla analyser som används för att lösa problem. Blockkedjeteknik påskyndar både direkt och decentraliserad datadelning. På så sätt kan data delas på ett säkert och effektivt sätt och kan ge mer exakt information om framtida uppdateringar och tjänster.

ContiConnect är en tjänst för logistikföretag och vagnparkschefer. Tjänsten kommunicerar med sensorer inuti däcket och är uppkopplad till företagets lokaler via satellit. Det här gör det möjligt för förare att hålla koll på lufttrycket och undvika farliga punkteringar. Samtidigt minskar mobilitetskostnaderna för vagnparkschefer. Med hjälp av satelliterna skulle ett ekosystem för 3D-mobilitet kunna skapas. Det skulle möjliggöra trådlösa uppdateringar, vilket leder till smarta uppdateringslösningar för hela fordonet, hela vägen från drivlina till infotainmentsystem.

Fjärrstyrd fordonsdata

Relaterade artiklar