#Klassiskt

Dåtid, nutid och framtid

Kan smart infrastruktur göra vägarna gemensamma igen?

Trafiksäkerheten har utvecklats mycket under vårt senaste århundrade. Tiden med ostrukturerat kaos och få regler har ersatts med trafikljus, korsningar, cykelvägar och trottoarer för att hålla isär gatans trafikanter. Tekniken har bidragit till att infrastruktur och fordon har blivit säkrare. Continental är en ledande aktör i utvecklingen av innovativa säkerhetslösningar vad gäller allt från förarassistanssystem till smarta däck.

Men hur ser framtiden ut? När den autonoma körningen snart är verklighet kan det innebära en ny era för hur människa och maskin rör sig sida vid sida på våra vägar.

Från galet kaos till säkrare vägar

"Ding ding!" Samtidigt som spårvagnar skramlar förbi åt båda håll passerar häst och vagn över gatan. Fotgängare parerar mellan spårvagnar, djur, cyklister och någon enstaka bil där de går över vägen. Välkommen till vardagens kaos på en gata i vid 20-talets början. Det var just vid den här tiden som mobiliteten på våra vägar förändrades radikalt. Hästar var på väg bort medan spårvagnar, bussar och bilar var på väg in. Trafiken blev tyngre och hastigheten ökade, vilket gjorde att antalet olyckor blev både fler och mer allvarliga.

Bilindustrin såg snabbt var utvecklingen var på väg. I takt med att allt fler ägde bil hjälpte bilsektorn till att stifta nya lagar, bättre infrastruktur och funktioner som bidrog till säkrare vägar för alla trafikanter. Inom kort blev både trafikskyltar och trafikljus en vanlig syn i städerna. Även trafikpolis introducerades för att hjälpa till att hålla fordon och fotgängare åtskilda. Samtidigt fick bilarna mekaniska indikatorer för att förare tydligare skulel kunna kommunicera sina intentioner. År 1909 införde Tyskland några av världens första nationella trafiklagar samt ett statligt körprov och körkort.

Fotgängare, bilar och hästvagnar samsas på en gata i London Fotgängare, bilar och hästvagnar samsas på en gata i London

Trafikregler förbättrar den globala trafiksäkerheten

I takt med att gatorna blev allt farligare behövdes ytterligare åtgärder. De första övergångsställena dök upp i Storbritannien på 1930-talet. Tyskland införde sin första rikstäckande hastighetsgräns – 60 km/h i städer – år 1934. Den här hastighetsgränsen kom att avskaffas i Västtyskland på 1950-talet, men återinfördes fem år senare efter att trafikolyckorna ökat.

Ett av trafiksäkerhetens viktigaste framsteg var säkerhetsbältet. Men det tog häpnadsväckande lång tid för bältet att accepteras. Fordonstillverkarna började erbjuda säkerhethetsbältet som tillval redan på 1950-talet, men det var få som använde det. Den första obligatoriska säkerhetsbälteslagen infördes inte förrän år1970 i Australien. I många länder blev säkerhetsbälten obligatoriska för samtliga passagerare först under 1980-talet.

Fotgängare åtskilda från biltrafik i Philadelphia Fotgängare åtskilda från biltrafik i Philadelphia

Digitala teknologier och vägen till automation

Trots att dagens vägar ibland kan verka kaotiska är de något helt annat än förra seklets slumpmässiga kaos. Trafikflödet övervakas och kontrolleras noggrant. Fotgängare håller sig på trottoaren. Övergångsställen och åtskilda cykelbanor är vanliga.

Men säkerheten är fortfarande en stor och viktig fråga. Dagens befolkningstillväxt och det ökande fordonsägandet gör att det idag färdas fler människor på våra vägar än någonsin. Varje år skördar trafiken ungefär 1,3 miljoner dödsoffer (källa: WHO). Mer än hälften av dessa är oskyddade trafikanter som fotgängare, cyklister och motorcyklister.

Som tur är bidrar teknisk innovation och digital utveckling till att göra städernas smarta infrastruktur säkrare. Continental har en betydande roll i arbetet mot intelligenta lösningar. Vårt utvecklingscenter för passiv och integrerad säkerhet innefattar allt från krocktester till spjutspetskompetens inom avancerad teknik för förarassistans.

Traffikkorsning i Buenos Aires, Argentina Traffikkorsning i Buenos Aires, Argentina

Continentals bidrag till säkrare vägar: ny teknologi och intelligent innovation

Vår forskning i Tyskland visar att Take Turn Assist-system kan bidra till att förhindra fem procent av de olyckor där cyklister dödas eller skadas. Systemet upptäcker fotgängare, cyklister eller motorcykelförare som befinner sig i döda vinkeln då bilen svänger.  

Elektronisk stabilitetskontroll är något av ryggraden i bilens digitaliserade teknologi. Den övervakar data som hastighet, vinkel och acceleration från varje hjul, och jämför förarens beteende med vad fordonet faktiskt gör. Systemet ingriper direkt om det upptäcker ett problem, som exempelvis under- eller överstyrning. Då justeras bromsarna eller motorns vridmoment omedelbart.

Givetvis inbegriper Continentals teknologi även däcken. Smarta sensorer i däcken övervakar viktiga data som tryck, slitbana och temperatur. Allt för att säkerställa optimal däckhälsa och förbättra säkerheten.

Den här teknologin blir allt viktigare i takt med att människans engagemang i körningen minskar och självkörande bilar snart blir vardag. Tro det eller ej, men Continentals erfarenhet av självkörande fordon sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden. 1968 utvecklade vi en elektroniskt styrd förarlös bil för däckprovning. Dess arvinge är vår helt autonoma Continental Urban Mobility Experience (CUbE) shuttle, som har klarat sig igenom en mängd testfaser. Nu utvecklar vi nästa steg i automatiseringen - ett självkörande stadsleveranssystem.

Det finns fortfarande utmaningar innan vi når den breda användningen av smarta fordon på allmänna vägar. Tekniska och regleringsmässiga hinder ska övervinnas och allmänheten behöver acceptera en ny form av mobilitet. Våra experter inom autonom mobilitet och säkerhet fortsätter att utveckla sensorteknologin och människa-maskin-interaktionen. Det är bara en tidsfråga innan de smarta fordonen är en del av vår verklighet.

Nya radarsensorer ger 360 graders bevakning av omgivande trafik Nya radarsensorer erbjuder 360 graders bevakning av omgivande trafik
Assistans vid högersvängar för cykelsäkerhet Assistans vid högersvängar ökar säkerheten för cyklister

Historik om vägsäkerhet

Med automatisering och smart infrastruktur finns möjlighet att minska riskerna och göra våra vägar betydligt mer säkra. Faktum är att mer än 90 procent av trafikolyckorna orsakas av den mänskliga faktorn (källa: Europeiska kommissionen). Föreställ dig en framtida gata där trafikolyckor är i princip omöjliga. Revolutionerande anslutning som 5G möjliggör kommunikation mellan bilar och infrastruktur på millisekunder. Du behöver inte längre gissa vad förarna framför eller bakom dig gör. Samtidigt håller en mycket precis radar och flera kameror ögon på fotgängare, cyklister och annat som kan dyka upp.

Eftersom självkörande bilar kommer att kunna köra säkert även mycket nära varandra, kan storleken på vissa vägar minskas. Det frigör utrymme för fotgängare, cyklister och e-skotrar. Det här skulle till och med kunna innebära slutet för dagens segregerade gator. I så fall ett spännande steg tillbaka till framtiden. En framtid där trafikanter delar utrymme samtidigt som trafiken flyter på ett säkert sätt.

Tillbaka till framtiden med smart infrastruktur Tillbaka till framtiden med smart infrastruktur

Relaterat innehåll