# Future mobility

Vi rullar in i en hållbar framtid

Hållbara lösningar för framtida framgång

Vi håller framtiden i rörelse, men i vilken riktning är framtidens mobilitet på väg? Och hur styr vi farten genom våra handlingar idag? Vår Tyres Vision 2030-strategi svarar på dessa frågor. Det leder vägen för vår resa mot hållbar mobilitet, som det mest progressiva däckföretaget när det gäller miljömässigt och socialt ansvar. Här presenterar vi hur...

Innovativa produkter och teknologier för att hjälpa till att tackla klimatförändringarna

Continentals däckavtryck är stort. Nästan var tredje bil i Europa levereras med våra däck. Och med varje uppsättning växer vårt ansvar för människor och planeten. Ämnet hållbara transporter är inte bara högt på vår agenda just nu, det är djupt förankrat i grunden av våra värderingar.

Att nå hållbar mobilitet är grunden i våra värderingar.

Vi är övertygade om att hållbart och ansvarsfullt företagande ökar vår förmåga att förnya oss och vara förberedda för framtiden och att det är vår uppgift att ligga steget före tekniken för att bidra till en koldioxidfri morgondag.

Klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser har blivit centrala utmaningar för företag, politik och samhälle – kort sagt för oss alla. Continental har varit känt för djärva innovationer och ambitiösa mål och våra ambitioner inom området rena och säkra mobilitetslösningar är inget undantag. Det är därför vi strävar efter att vara det mest progressiva däckföretaget när det gäller miljö och socialt ansvar.

Vi vill tackla klimatförändringarna – genom att arbeta med energieffektivitet och genom att utveckla produkter som hjälper till att minska CO2-utsläppen. Vi strävar efter att använda allt knappare råvaror så effektivt som möjligt och att utveckla hållbara alternativ. För mer energieffektivitet, grönare produktion, användning och återvinningsmöjligheter investerar vi i forskning och utveckling av ny teknik, innovativa material och smarta produktionsprocesser.

För att fortsätta utmana oss själva och fortsätta att förbättras när det gäller hållbarhet har vi delat upp våra ansträngningar i åtta strategiska områden. Dessa är var och en tilldelad fyra faser i värdekedjan (se inforuta). Hållbarhet är fast integrerat i vår företagsstrategi och är en viktig drivkraft för innovation längs varje steg på vägen.

Vad är värdekedjan?

En värdekedja är en affärsmodell som beskriver hela skalan av aktiviteter som behövs för att skapa en produkt eller tjänst. För företag som Continental som producerar varor innebär det alla steg för att designa, producera, marknadsföra, leverera och stödja en produkt. Genom att förstå hur processer hänger ihop kan vi förbättra vår hållbarhet, till exempel genom att öka produktionseffektiviteten för att leverera maximalt värde med minsta möjliga påverkan.

 

Hur rena hållbara lösningar minskar utsläppen längs hela värdekedjan

Infographic

Materialförsörjning: hållbara material och leveranskedja

I denna fas av värdekedjan är vår främsta utmaning att anskaffa material rättvist och hållbart. Å ena sidan vill vi ha hållbara material i våra produkter; å andra sidan vill vi att de ska vara ansvarsfullt anskaffade. På grund av global handel kan värdekedjor bestå av ett stort antal länkar, så de blir snabbt komplexa.

På grund av global handel kan värdekedjor bestå av ett stort antal länkar

Som ett tillverkningsföretag tar vi oss an denna utmaning genom att investera i forskning och utveckling, ny teknik, alternativa material och miljöanpassade produktionsprocesser. Genom dessa ansträngningar siktar vi på en gradvis övergång till 100 procent hållbart producerade material i våra däck senast 2050. Vi definierar alla material som hållbara som härstammar från ett slutet materialkretslopp, inte har någon skadlig inverkan på människor eller miljö, är upphandlade på ett ansvarsfullt sätt och är koldioxidneutrala längs hela leveranskedjan.

Till exempel tar vi ansvar med ett projekt för att säkerställa full spårbarhet av naturgummiförsörjningskedjan i den indonesiska provinsen West Kalimantan på Borneo, vilket uppfyller hållbarhetskriterierna och ökar inkomsterna för lokala småbrukare. Samtidigt utvecklar vi innovativa material som naturgummi från maskrosor i vårt forskningsprojekt Taraxagum.

Verksamhet: energi- och resurseffektiv produktion med låga utsläpp

När vi väl har materialen behöver vi energi för att omvandla dem till däck. Därför vill vi etablera en mycket resurs- och energieffektiv verksamhet som ger lägsta möjliga utsläpp. Vi har kontinuerligt ökat vår effektivitet i vatten- och energiförbrukning i mer än ett decennium.

Vi vill etablera en mycket resurs- och energieffektiv verksamhet.

Faktum är att vi redan förbrukar 55 procent mindre vatten och 17 procent mindre energi än branschgenomsnittet per ton producerade däck. Till 2030 är vår strategi att öka dessa besparingar med ytterligare 20 procent. All el som köps in till våra produktionsanläggningar har bytts till förnybar energi och är redan koldioxidneutral.

Användningsfas: säkra, energieffektiva och hållbara produkter

Continental är känt för säkra, energieffektiva och hållbara däck. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning förändrar, uppdaterar och förbättrar ständigt våra produkter. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra deras körsträcka, slitage och rullmotstånd. Våra rullmotståndsoptimerade däck bidrar redan idag till detta mål.

Vår forsknings- och utvecklingsavdelning förändrar, uppdaterar och förbättrar ständigt våra produkter.

Tack vare minskat rullmotstånd kräver de mindre bränsle eller energi, så de sparar CO2 eller utökar räckvidden för ett fordon när de används. Genom att utrusta däcken med sensorer som övervakar däcktryck och däcktemperatur hjälper vi ytterligare till att hålla rullmotståndet på en optimal nivå för att minska utsläppen och utöka utbudet av elfordon.

Varje ny utveckling är ett viktigt steg på vägen mot att bli en koldioxidneutral verksamhet som bidrar till utsläppsfri rörlighet.

Slut på användning: förnyade och återvunna däck

Naturgummi är en värdefull resurs. Även de mest hållbara däcken blir slitna så småningom, men det behöver inte vara slutet på deras resa. De är en värdefull källa till material. Vår unika återvinningsteknik möjliggör återföring av gummi från slitna däck till produktionsprocessen för nya däck och regummerade däck.

Naturgummi är en värdefull resurs.

ContiLifeCycle är ett framgångsrikt exempel på vad vi kan uppnå redan idag. Vår lastbilsdäckfabrik i Hannover-Stöcken, Tyskland, är en produktionsanläggning som förenar däckåtervinning och regummering under ett tak och sätter därmed nya riktmärken inom hållbarhet. De regummerade däcken sparar upp till 24 % CO2-utsläpp, markanvändning och luftföroreningar, samtidigt som de minskar materialanvändningen med 70 % och vattenförbrukningen med 19 %*. Vårt mål är att utöka återvinningen till att omfatta alla däck och producera 100 % förnyade och återvunna däck till 2050.

*Källa: Ernst & Young et Associés, 2016

Vår resa mot att vara det mest progressiva däckföretaget när det gäller miljömässigt och socialt ansvar

Vi ökar ständigt hållbarheten i våra produktionsprocesser och produkter – i linje med vår globala hållbarhetsstrategi. Det här är nästa steg på vår resa

2022

Koldioxidneutral verksamhet för fordon med noll avgasutsläpp

2025

0 % användning av kol och eldningsolja för ångproduktion på plats

VECTO: Trendsättande produktfärdplan för lastbilsdäck

2030

60 % hållbara material i flaggskeppsprodukter

20 % avfallsminskning; 95 % avfallsåtervinningsgrad

20 % energi- och vattenreduktion

2040

100 % kolfri produktion

2050

100% hållbart material

100 % koldioxidneutral försörjningskedja

100 % förnyelse och återvinning av våra däck

Relaterat innehåll