# Körsituationer

Vattenplaning

Vad är vattenplaning och hur undviker du det?

Snabb fakta

Minska risken för vattenplaning

  • Kontrollera regelbundet lufttrycket på dina däck.
  • Undersök ditt mönsterdjup med jämna mellanrum. Enligt lagen ska du byta sommardäcken vid 1,6 mm och vinterdäcken vid 3 mm. 
  • Sänk hastigheten och öka avståndet till bilen framför vid regnväder.

Däck på allmän väg måste enligt lag ha ett slitbanemönster. Den huvudsakliga uppgiften för däckmönstret är att pressa bort vatten som kan påverka kontaktytan med vägen under fuktiga förhållanden samt att ge grepp.

Vid körning med hög hastighet på fuktiga vägar kan en kil av vatten bildas mellan däcket och vägytan. Däcket mister därmed kontakten med vägen och fordonet reagerar inte längre när du försöker styra. Detta fenomen kallas för vattenplaning.

Om däcken inte får ordentligt grepp i vägbanan under vattenplaning kan det resultera i olyckor. Föraren förlorar i själva verket kontroll över fordonet och kan varken bromsa, styra eller accelerera.

Det är störst risk för att vattenplaning inträffar när det samlas mycket regnvatten på vägytan. Det kan även ske när asfalten på vägen är så ojämn att det bildas stora pölar med stillastående vatten.

Det finns flera sätt att minska risken för att din bil råkar ut för en olycka orsakad av vattenplaning:

  • Se till att däcken är pumpade med rätt lufttryck
  • Bevaka slitbanans djup så att det inte understiger det lagstadgade minimikravet på 1,6 mm för sommardäck och 3 mm för vinterdäck 
  • Kontrollera mönsterdjupet med jämna mellanrum och börja fundera på att byta till nya däck i god tid
  • Sänk hastigheten vid regn
En bil på en blöt väg

Det är viktigt att observera att tillräckligt mönsterdjup är av stor betydelse inte bara i extrema situationer. Även vid låg hastighet föreligger en större risk att råka ut för en olycka eller kollision om däcken är slitna.

Byt gärna sommardäck innan mönsterdjupet är 1.6 mm

Nya däck kan skingra upp till 30 liter vatten per sekund om du håller en hastighet på 80 km/h. Djupet på slitbanan slits dock ned med tiden i samband med vanlig användning. Följaktligen skingrar däcken avsevärt mindre vatten allt eftersom däckens slitbanedjup minskar.

Om sommardäcken enbart har 1,6 mm mönsterdjup reduceras dess förmåga att föra bort vatten från däckmönstret dramatiskt. Börja därför att fundera på att köpa nya däck i god tid.

Vid 3 mm mönsterdjup har sommardäck fortfarande en ok förmåga att få bort vatten även om det av naturliga skäl inte är lika bra som ett nytt däck. 

Risken för vattenplaning ökar dramatiskt när däckets mönsterdjup blir mindre än 3 mm. Dessutom påverkas bromsprestandan av mindre mönsterdjup. Desto mer slitet ett däck är, desto längre tid tar det att stanna, vilket testresultat visar.

Tread depth

I ett test utfört på Continentals testanläggning Contidrom, ökade bromssträckan med 6,8 meter på däck med det lagmässigt lägsta mönsterdjupet på 1,6 mm jämfört med ett nytt däck med 8 mm mönsterdjup. Däck med 3 mm mönsterdjup fick endast 2,2 meter längre bromssträcka jämfört med nya däck.

Däckets mönsterdjupsindikatorer

Däcken har slitits över hela sin omkrets. Mönsterdjupet måste tas -- till exempel med hjälp av en djupmätare -- i huvudspåren som har slitageindikatorer (TWI) på moderna däck.

I de flesta europeiska länder är det lagliga minsta mönsterdjupet för bilsäkerhet 1,6 mm; det är då däcken ska bytas ut.

För att säkerställa att däcken ger bästa möjliga prestanda, kontrollera dina däck regelbundet och överväg att byta i god tid. Passa dessutom på alla fyra hjulpositionerna med däck med samma slitbanemönster. Och som ett minimum bör varje axel ha ett par däck med samma mönsterdjup.

För att bättre kunna bestämma det återstående mönsterdjupet har Continental monterat "våta indikatorer" mellan spåren på däckets slitbana. Dessa indikatorribbor är 3 mm höga, placerade mellan däckens slitbaneblock.

Om det omgivande slitbanan har slitits ner till nivån för indikatorerna, är det dags att överväga att utrusta hjulen med nya däck som en förebyggande säkerhetsåtgärd.

Vad ska man göra vid vattenplaning

Oavsett om dina däck är nya eller gamla bör du som förare alltid sakta ner på våta vägbanor för att minska risken för vattenplaning.

Om vattenplaning skulle inträffa – vilket fortfarande är möjligt beroende på väder och vägförhållanden som en förare inte kan förhindra – rekommenderas förare att omedelbart ta foten från gaspedalen och tryck ner kopplingen. Undvik att flytta ratten eller bromsa plötsligt.

Men om det finns risk för en kollision eller allvarlig olycka ska nödbromsen initieras omedelbart. I de flesta fall kommer bakhjulen fortfarande att ha tillräckligt med grepp för att bromsa fordonet.

Så fort däcken är tillbaka i kontakt med vägen och återfått dragkraften, bör det vara säkert att fortsätta köra i reducerad hastighet.

Relaterat innehåll
Hitta återförsäljare