#Däckvård och underhåll

Balansera däcken

Att uppnå den perfekta däckbalansen

Målet med däckbalans är att fördela vikten jämnt runt däckets hela omkrets. Hjul som är obalanserade kan ge upphov till obehagliga vibrationer under körning. Obalanserade hjul gör också att upphängnings- och styrkomponenterna, de roterande delarna och däcken slits i förtid.

När ett däck ska monteras på ett hjul rekommenderar Continental att däcket ombalanseras till korrekt balans så att vibrationer kan elimineras och slitage i förtid, som orsakas av en obalans i det roterande hjulet och däckanordningen, kan undvikas.

Som en del av det rutinmässiga underhållet på fordonet ska förarna försöka balansera däcken på fordonet varje gång de har kört 5 000–10 000 km eller varje eller vartannat år (beroende på vilket som inträffar först).

repairman balances the wheel and installs the tubeless tire of the car on the balancer in the workshop.

Det rekommenderas även att du balanserar däcken och hjulen när du:

  • köper nya däck, fälgar eller hjul
  • roterar däcken
  • reparerar däcken
  • bilen kör ner i en stor grop.
Illustration på bil med däck i obalans

Ytterligare en sak att komma ihåg är att däckets balans är något helt annat än hjulinställningen. Dessa två begrepp blandas ibland ihop. Att rikta in en uppsättning hjul innebär att man justerar deras vinklar så att de är parallella med varandra och vinkelräta mot marken.

Känn igen tecknen på obalans

Obalans i däcken kan även utvecklas över tid genom att däckens slitbana slits ned genom regelbunden användning och ändringar i viktfördelningen. Men att utsätta däcken för omfattande påfrestningar genom körning på dåliga vägar, hårda inbromsningar och kurvtagningar kan ytterligare påskynda slitaget.

Illustration av ratt och ett bildäck framifrån

När ett eller flera av fordonets däck är obalanserade kan man vanligtvis uppmärksamma flera olika tecken:

  • Bilen utsätts för vibrationer vid höga hastigheter.
  • Slitbanan uppvisar ojämnt slitage.
  • Bränsleförbrukningen ökar.
  • Det finns problem med den fjädrande framaxeln.

Om du uppmärksammar ett eller flera av dessa tecken – även om däcken är relativt nya – är det möjligt att du har ett obalanserat däck.

Hur går det till när däcken balanseras?

Det finns två metoder för att balansera däck, som båda utförs hos din lokala bilverkstad: statisk balansering och dynamisk balansering.

1. Statisk balansering

Om däcket endast har en minimal obalans är statisk balansering den lämpligaste tekniken, och den är förhållandevis enkel att genomföra. Hjulet och däckanordningen placeras på en vertikal stödenhet med en spindel eller motsvarande där balansen för ena axeln kan mätas upp. 

illustration statisk balansering

Den tyngre sidan kommer att ha en kraftigare nedåtlutning jämfört med den lättare sidan. När detta har identifierats kommer mekanikern att placera små vikter med viktskillnader på bara 1–2 gram 180 grader över däckets yta på hjulramens fläns tills en balans har uppnåtts.

2. Dynamisk balansering

För mer komplicerade fall av obalans i däcken används dynamisk balansering. Det är en teknik där snurrande balansaxlar kopplade till en dator används för att mäta däcket på alla tre axlarna. Mekanikern placerar ett fullständigt monterat hjul och däck på en maskin och roterar dem med en hastighet som sträcker sig från 16–25 km/h till 88–96 km/h. Allteftersom de snurrar registrerar maskinens sensorer alla viktojämnheter.

När analysen är färdig anger datorn hur mycket vikt som ska läggas till, och var mekanikern ska placera dessa vikter, för att däcket ska balanseras. De små vikterna – antingen vikter som kläms fast eller självhäftande vikter – sätts fast på både de inre och yttre sidorna av hjulramen för att ge bästa möjliga precision och balans.

illustration dynamisk balansering

Hitta återförsäljare