# Körsituationer

Att köra i dimma

Tips för säker körning vid dimma

Snabb fakta

 • Sänk hastigheten och öka avståndet till bilen framför så du får mer tid att reagera.
 • Dimma kan bli rejält tjock utan förvarning. Om sikten blir alltför dålig rekommenderar vid dig att parkera bilen.
 • Använd dim- eller halvljus, men undvik helljus.
 • Var extra uppmärksam på omgivningen, undvik störningsmoment i bilen.

Dimma skapar farliga körförhållanden. Den gör att du syns sämre, gör det svårare att upptäcka faror, liksom att bedöma avstånd. Dimma kan även skapa optiska illusioner då du som förare kan missbedöma hastigheten eller ha svårigheter att avgöra om andra bilar rör sig.

Dimma är en typ av moln nära marken som består av luft som innehåller små vattendroppar. Den förekommer ofta nära sjöar och vid kusten på morgonen eller kvällen. Den kan även bildas vid andra tidpunkter och på andra platser. Ta del av den lokala väderleksprognosen innan du kör.

Kör inte i dimmiga förhållanden när så är möjligt. Tjock eller lätt dimma är en betydande orsak till olyckor, inklusive seriekrockar. Om du inte kan undvika att köra i dimma följer här några tips för att säkerställa säker körning.

Sakta ned och kör med tålamod

 • Dimma innebär att du syns sämre. Eventuellt ser du inte föremål framför dig förrän de är på alltför nära avstånd. Sänk hastigheten och öka avståndet till framförvarande fordon för att ge dig själv mer reaktionstid. Undvik att ligga tätt inpå andra bilar, även om det känns som om det gör att du syns bättre.
 • Använd inte farthållaren och var beredd på att bromsa snabbt.
 • Titta regelbundet på hastighetsmätaren. Dimma kan skapa den optiska illusionen att du kör långsamt. Detta får många förare att öka farten. Lita inte på dina ögon utan titta i stället på hastighetsmätaren.
 • Var tålmodig när du kör i dimma. Bromsa långsamt för att ge andra fordon en möjlighet att reagera. Slå på dina blinkers i god tid för medtrafikanternas skull. Eftersom vägen är skymd bör du undvika att köra om andra bilar.

Överväg att stanna bilen om det är alltför dimmigt

 • Dimma kan bli rejält tjock utan förvarning. Om sikten blir för dålig ska du svänga av vägen. Leta upp en parkeringsplats eller uppfart där du säkert kan köra åt sidan. Kör vid behov långt ut på vägrenen. Kör av vägen så att du har ett rejält avstånd till själva vägen.
 • Ha varningsljusen tända men slå av strålkastarna. Detta gör att andra förare ser dig men undviker att det ser ut som om du fortfarande är i rörelse.
 • Det bästa är att vänta ut dimman. Kör inte förrän sikten blir bättre. Försök att uppehålla dig någon annanstans än i bilen. Behåll säkerhetsbältet på om du måste stanna kvar i ditt fordon.

Använd dim- eller halvljus, men undvik helljus

 • Tänd dina bakre dimljus. De gör att du syns bättre för andra förare. I extremt tät dimma kan du även tända dina varningsblinkers eller vanliga blinkers.
 • Om ditt fordon har dimljus eller extraljus, slå på dem. Dimljus har en färg och position som undviker att de bländar som helljus.
 • Du bör endast använda halvljuset. Använd inte helljuset. Helljus löses upp och reflekteras av vattendropparna i dimman och gör det svårare att se.

Var uppmärksam

 • Att köra säkert i dimma kräver att du är mycket uppmärksam på din omgivning. Reducera alla störmoment. Stäng av radion. Be dina passagerare att vara tysta och hålla utkik efter hinder.
 • Det är lätt att du hamnar utanför din fil vid körning i dimma. Titta på linjerna på vägen och håll till höger för att säkerställa att du håller dig kvar i din fil. Byt inte fil eller kör om andra bilar. Var uppmärksam på den mötande trafikens position.
 • Öppna fönstret lite grann för att höra omgivningen. Det ökar medvetenheten om föremål i närheten av din bil.           
 • Var beredd att stanna snabbt. Fordon, människor och cyklar kan dyka upp ur tomma intet. Även vissa djur känner sig modigare i dimman och kan ta sig upp på vägbanan.
 • Fukt kommer att samlas på vindrutan och övriga rutor vid dimma. Håll sikten klar med hjälp av vindrutetorkare och kupévärmen. Justera inställningarna allt eftersom förhållandena ändras.

Relaterat innehåll
Hitta återförsäljare