#Däckkunskap

EU:s däckmärkning

Vad du behöver veta om EU:s däckmärkning

The new EU tire label on a tire isshown.

Alla däck som säljs inom EU ska ha den obligatoriska däckmärkningen. Ett nytt EU-däckmärkningssystem träder i kraft den 1 maj 2021 som ger mer omfattande information om utvalda däck. Det ger objektiv, tillförlitlig och jämförbar information baserat på tre viktiga däckegenskaper: rullmotstånd - och därmed bränsleeffektivitet -, våtgrepp och externt buller. Ytterligare två märkningar visar om däcket är ett godkänt vinterdäck (3PMSF-symbol) och / eller dess grepp på isiga underlag (Ice Grip Logo), det senare gäller endast personbilsdäck.

Det nya märkningssystemet omfattar däck för personbilar, bussar och lastbilar. Mer information om EU: s nya däckmärkning finns på EU-kommissionens officiella webbplats.

Att förstå EU-märkningen och dess märkningar hjälper förare eller vagnparksoperatörer att fatta välgrundade beslut om däckrelaterad trafiksäkerhet, lägre koldioxidutsläpp och bättre bränsleekonomi.

Observera att bränslebesparingar och trafiksäkerhet i stor utsträckning beror på väg- och väderförhållanden, fordonstyp och körstil.

Hur du läser EU-märkningen

Däckmärkningen har lättförståeliga piktogram som ger information om följande tre viktiga aspekter av däckets prestanda.

1. Våtgrepp

Ett säkert grepp i våta förhållanden är avgörande för säker körning. Betyget indikerar hur bra däcket kommer att fungera under våta förhållanden, med prestanda graderad från klass A till E. Ett högt betyg betyder korta bromssträckor på våta vägar.

Icon about wet grip of a car tire.

2. Bränsleeffektivitet

Beroende på däckets rullmotstånd kommer bränsleeffektiviteten att graderas från klass A (vilket anger bästa bränsleekonomi) ända ner till klass E. Bränsleförbrukning spelar en viktig roll ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Detta beror på att låg bränsleförbrukning har en positiv effekt på fordonets koldioxidutsläpp, särskilt för tunga fordon.

Icon about fuel efficiency of a car tire.

3. Ljudnivå

Detta är det utvändiga buller som genereras av däcket och vägbanan, mätt i decibel. Etiketten visar ljudnivån i klasserna från A till C.

Infographic about noise level of a car tire.

Fler symboler för snö och isiga förhållanden

I tillägg finns det även piktogram/symboler - som visar prestandan under svåra snöförhållanden och om däcket är ett godkänt vinterdäck (3PMSF) och / eller grepp på isiga underlag (endast personbil / C1-däck).

Illustration: isgreppsmärkningen Ice Grip Logo

Snögreppspiktogrammet (3PMSF) visas för vinterdäck testade under definierade vinterförhållanden och som ger godkända vinteregenskaper på snö.

Illustration: Snögreppspiktogrammet (3PMSF)

Isgreppspiktogramet (Ice Grip Logo) kommer att visas för vinterdäck med enastående isprestanda bekräftat av ett definierat isgreppstest. Dessa däck är speciellt utformade för vintervägar ofta täckta med is och kompakt snö och passar bra vid  tuffare vinterförhållanden (t.ex. kalla temperaturer i Norden). Användning av däck märkta med isgreppmärkninge i milda klimatförhållanden (t.ex. våta förhållanden eller varmare vintertemperaturer på Europeiska kontinenten) kan resultera i suboptimal prestanda, särskilt för våtgrepp, köregenskaper och livslängd.

Hur är rullmotstånd kopplat till bränsleeffektivitet?

När dina däck rullar flexar och deformeras däcksidan och mönstret i kontaktytan, detta leder till förlust av energi. Mängden förlorad energi korrelerar med däckets rullmotstånd.

Däck med lågt rullmotstånd är de mest energieffektiva. Det innebär att det tar mindre kraft - och därmed mindre bränsle - för att föra fordonet framåt.

Eftersom däck påverkar mellan 20% och 30% av ett fordons bränsleförbrukning kan valet av nya energieffektiva däck leda till direkta bränslekostnadsbesparingar.

car driving with bike on roof on Isle of Skye; Blurred Motion, Scotland, UK,click below to view more related images:

Tips för effektiv körning

För att förbättra bränsleeffektiviteten och öka trafiksäkerheten, tänk på följande:

  • Eco Driving (Miljömedveten körning) kan minska bränsleförbrukningen avsevärt.
  • Kontrollera däcktrycket regelbundet på dina däck. Lågt däcktryck ökar bränsleförbrukningen och påverkar bromsprestandan;
  • Håll alltid ett säkert avstånd till fordonet framför.
  • Kontrollera om det finns tecken på ojämnt slitage på däcken, särskilt längs kanterna på de främre däcken. Ojämnt slitage kan tyda på ett hjulupphängnings- eller hjulinställningsproblem som kan öka bränsleförbrukningen och orsaka att dina däck slits snabbare.
  • Undvik hård acceleration och hårda inbromsningar. Detta ökar både bränsleförbrukning och däckslitage;
  • Följ fordonstillverkarens rekommendationer för underhåll;
  • Extra vikt ökar bränsleförbrukningen; kör inte med onödig last i bilen. Montera av takräcken när de inte används.

Relaterat innehåll
Hitta återförsäljare