#Däckkunskap

Däckstorlek

Att välja rätt däckstorlek för din bil

Det finns tre saker du ska vara införstådd med när du köper nya däck till din bil: storleken, hastighetsklassificeringen och lastindexet. Att göra rätt val är mycket viktigt för att upprätthålla optimal prestanda, säkerhet och bränsleeffektivitet.

Lyckligtvis är all denna information lätt att hitta. Du kan snabbt ta reda på vilken däckdimension som passar ditt fordon. Du kan ofta hitta en skylt på insidan av förardörren, under tankluckan eller inuti handskfacket. Alternativt kan du se efter i din fordonsdokumentation och på registreringsbeviset. 

 Infografik som visar var på bilen du kan hitta däckstorleken
Tire Approval Illustration (Italian)

När det gäller däckstorleken finns det två enkla regler att följa.

För det första bör de däck man byter till ha samma specifikation för storlek, lastindex och hastighetsklassificering som rekommenderas av fordons- eller däcktillverkaren.

För det andra bör de däck man byter till aldrig vara av en mindre storlek eller ha en lägre lastbärande kapacitet än originalspecifikationen. 

Tire sidewall with all shown information.

Att läsa dokumentationen om däckstorlek

Den som inte har sina fordonsdokument till hands kan enkelt läsa av den nuvarande däckstorleken på däckets sida. Men vilka uppgifter är relevanta för däckdimensionen? Vi förklarar uppgifterna för dig:

 • 1)   Bredden på däcken i millimeter
 • 2)   Procentandel höjd på sidoväggen i förhållande till bredden
 • 3)   Typ av däck (här radialkonstruktion)
 • 4)   Fälgdiameter i tum
 • 5)   Lastindex (däckets maximala lastkapacitet)
 • 6)   Hastighetsindex (däckets maximala hastighet)

Du hittar även andra uppgifter som kan vara bra att känna till om dina däck, men de är inte avgörande för att bestämma däckstorleken:

 • 7)   Självbärande punkteringsfria däck
 • 8)   Beteckning för originalutrustning (här från Mercedes)
 • 9)   Lämpligt för lera och snö (används inte i Sverige)
 • 10)   Uppfyller Transportstyrelsens säkerhetsstandarder för motorfordon
 • 11)   Tillverkningsvecka
 • 12)    Tillverkningsår

Den dokumentation som levereras med ditt fordon anger de rekommenderade däckstorlekarna för din bil. Kompatibilitet fastställs efter däckets yttre mått – diameter/rullningsomkrets och bredd – och markeras som en standardiserad däckstorleksindikator på sidoväggen. Du hittar mer detaljerade förklaringar av nyckeltalen för däckbeteckningen på däckets sidovägg i vår passande guide.

Storleken måste även uppfylla fordonets krav med avseende på hastighetsklassificering och lastintervall. Tillsammans utgör lastindexet och hastighetsindexet den fullständiga servicebeskrivningen för ett personbilsdäck. Den måste överensstämma med informationen i fordonsdokumenten.

Belastningsindex

Belastningsindex är den maximala kapaciteten för ett personbilsdäck, beräknat från det maximalt tillåtna axellastintervallet mellan två däck.

Tabell som visar olika belastningsindex för ett bildäck.

Hastighetsindex

Hastighetsindex är också en relevant faktor vid val av däck. Däckets hastighetsindex (hastighetskapacitet) måste vara åtminstone likvärdig med fordonets topphastighet. Hastighetsindex indikerar högsta tillåtna hastighet (vid full last) för ett däck och om det är lämpligt för din bil.

Table with speed indices.

Att välja rätt däckstorlek

Välj däckdimension som överensstämmer med fordonsdokumenten och däcktillverkarens rekommendationer. För däck och fordon är perfekt anpassade till varandra för att säkerställa bästa möjliga säkerhet, körstabilitet och komfort. Detta gäller både sommar- och vinterdäck. Det är absolut nödvändigt att däckdiametern överensstämmer med fälgens diameter. Om den kombinerade fälg- och däckdimensionen inte matchas korrekt kan det bli rejäla skillnader i köregenskaper och hastighetsmätaravläsningar.

Att byta till alternativa däckdimensioner kan endast göras i överensstämmelse med alla lagstadgade krav och förordningar – samt fordons-, hjul- och däcktillverkarens rekommendationer. Hjulen måste åtminstone ha fullständig cirkulär rörelsefrihet och däckets rätta lastkapacitet måste beaktas. I vissa fall kan en annan däckdimension användas, men detta kräver ett individuellt godkännande och ytterligare en registrering hos fordonsregistreringsmyndigheten. Vid montering utan godkännande upphör fordonets typgodkännande. Den som ändå kör sin bil måste räkna med en ökad risk för olyckor och böter.

Konstruktionen av däck som monteras på ett fordon måste antingen vara radial eller diagonal. Att montera olika däckkonstruktioner (diagonal- och radialdäck tillsammans) på bilar, husvagnar och övriga lätta lastbilar är osäkert och olagligt. Det enda tillåtna undantaget är att använda ett reservdäck i en nödsituation.
Beträffande valet av hjul eller fälgar gäller samma riktlinjer. Förare ska använda de hjul eller fälgar av standardtyp som godkänts av tillverkaren enligt rekommendationerna.

Mechanic hands with wrench changes wheel on car with special equipment in car repair service shop, sunlight effect, toned

Att byta färre än fyra däck

Byt alla fyra däcken samtidigt för optimal säkerhet och prestanda. Fastän det är möjligt att byta ut färre än fyra däck på samma gång bör du följa ett par riktlinjer rörande däckstorleken.

Om du till exempel endast byter ut ett eller två däck ska du säkerställa att vart och ett är av samma storlek och har samma lastindex och hastighetsklassificering som specificerats av biltillverkaren.

Vid byte av endast två däck ska båda hjulen monteras på bakaxeln. Anledningen till detta är att de nyare däcken kommer att ha mycket bättre grepp, särskilt på fuktiga vägar, och minskar risken för vattenplaning.

Det är inte tillrådligt att byta ut endast ett däck eftersom det kan påverka fordonets fjädring eller utväxling och ge upphov till kraftigt slitage på däckets slitbana. Om det ändå inte går att undvika att byta endast ett däck ska du para ihop bytesdäcket med det däck som har mest mönsterdjup och därefter montera båda på bakaxeln.

Relaterat innehåll

Hitta återförsäljare