#Däckkunskap

Breda däck

Vad är breda däck?

Storlek och bredd på däcken avgör hur bilen uppför sig vid olika förhållanden och ger vanligtvis bästa möjliga prestanda. Ett bredare däck överträffar ett standarddäck vid en jämförelse.

Skälen för att byta från smala till breda däck – om bilens specifikationer så tillåter – kan variera från ökning av prestandan till utseendet. Eftersom kontaktytan är väsentligt större kan breda däck t.ex. få grepp och accelerera mycket bättre på torra ytor än smala däck. De är också suveräna för specifikt bruk som körning i vinterförhållanden.

Dessa ändringar är lagliga så länge som föraren är medveten om hur de påverkar bilkörningen, t.ex. när det gäller att svänga runt hörn och att bromsa, och inte överträder de riktlinjer för säkerhet som rekommenderas av fordons- respektive däcktillverkaren. I den dokumentation som medföljer ditt fordon specificeras närmare hur breda däck du kan montera på fälgen utan att försämra säkerheten eller prestandan.

Om du vill göra jämförelser kan du identifiera standardstorleken för din bil på däckets sidovägg, under tanklocket eller på dörrstolpen på förarsidan. I en sekvens med märkningar som 225/50 R 17 98 H utgör de tre första siffrorna ”225” däckets sektionsbredd i millimeter från den ena sidoväggen till den andra.

Illustration: Egenskaper hos breda däck.

Fördelar med bredare däck på vintern

På vintern finns det definitiva fördelar med att montera breda däck på hjulen i stället för smala standarddäck.

Ett bredare däck innebär bättre prestanda på torra eller fuktiga vägar och kompakt snö. De ger utmärkt prestanda i alla vinterförhållanden tack vare:

  • Fler mönsterkanaler som fäster i underlaget, till och med på snö.
  • Kortare bromssträckor till följd av större slitbaneblock.
  • Jämn och balanserad körbarhet och bättre styrprecision.
  • Sportigare körkomfort.

I sitt utbud av högprestandadäck kan Continental erbjuda utmärkta lösningar när det gäller breda däck för fordon med hög prestanda, bilar i medel- och lyxklass samt stadsjeepar.

Möjliga nackdelar med bredare däck

Om man ignorerar fordons- och däcktillverkarens riktlinjer finns det potentiella risker med att montera breda däck på hjulen.

Däcken kan t.ex. innebära större risk för vattenplaning. Dessutom får bilen mindre kontroll på hala, lösa underlag som grus.

Vidare så passar eventuellt inte ett brett däck på rätt sätt i hjulet. Det kan sticka ut utåt. En konsekvens av detta är att det begränsar rörelsefriheten och din svängradie.

Sist men inte minst, så ökar vägbullret, vilket inverkar ytterligare på körkomforten.
Hitta återförsäljare