You are currently at our Sweden website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations
Pålitliga partnerskap

Sponsring & partnerskap – Continental

Sponsring och partnerskap ligger Continental varmt om hjärtat. Att vara sponsor är extra intressant när våra partners ställer de högsta kraven på både teknologi och produktkvalitet. 

För att stödja våra värderingar säkerhet och innovation bygger vi starka och pålitliga partnerskap. Huruvida du utför din prestation till fots, på en cykel eller i ett fordon är mindre viktigt. Det viktiga är att vår passion bidrar till att stärka din prestation.