# Teknik Bilgi

Lastik Yaşı Yönetmeliği

10 yıllık lastik yönetmeliği

Yıllık araç testi gereksinimleri

İncelemeler sırasında herhangi bir aksta 9-10 yaş arası üretim tarihi kodu bulunan lastik bulunursa, bir danışmanlık düzenlenmelidir.

3500 kg DGVW'nin üzerindeki yük taşıtlarının, minibüslerin, büyük otobüslerin ve tur otobüslerinin herhangi bir ön (direksiyon) aksında kullanımda olan ve 10 yıldan eski üretim tarihi koduna sahip lastikler Tehlikeli Eksiklik kategorisinde değerlendirilir.

Derhal yasaklanacak ve "S" ile işaretlenecektir. Yasak üzerindeki "S" işareti tasdiği, DVSA tarafından operatör ile bir takip oluşturacaktır.

10 yaşından büyük bir lastik tarih kodu için Tehlikeli Eksiklik eylemi, tek tekerlek takılıysa bir minibüsün herhangi bir arka aksını da kapsar.

Üretim tarihi kodunun okunabilirliği ve görüntülenmesi

Bir üretim tarihi kodu okunamıyorsa:

  • Herhangi bir aksta (ön aks hariç), lastiğin ilk fırsatta değiştirilmesini sağlayacak bir Küçük Eksiklik eylemi yapılacaktır.
  • Herhangi bir ön (direksiyon) aks(lar)ında veya bir minibüsteki herhangi bir tek tekerlek teçhizatında, Büyük Bir Eksiklik işlemi yapılacaktır.
  • Çift tekerlek donanımının konumu nedeniyle görünmeyen bir üretim tarihi kodu için, Tavsiye eylemi yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: "Okunaklı değil", okunamaz anlamına gelir ve kasıtlı olarak kaldırıldığına dair kanıtlar da dahildir. "Görüntülenmiyor", tarih kodunun lastiğin hiçbir yerinde bulunamadığı yerdir, ör. lastik üreticisi tarafından atlanmıştır ve dış yan duvarda gösterilen DOT ile ilgili değildir.

Uyumsuzluk cezaları

Kötüye kullanım için cezalar şunlar olabilir:

  • Sabit ceza bildirimleri
  •  Para cezaları
  • Ehliyet ceza puanı
  • Sürüşten diskalifiye

 

Filolar ne yapmalı?

Conti360° Çözümlerimiz tarafından yönetilen filolar, sağlam lastik bakım programlarının yürürlükte olduğundan, lastiklerin kullanım ve kilometre ile yaş bazında değerlendirilmesini, hasar ve basınç değişimleri için her zaman düzenli olarak denetlenmelerini sağlayarak emin olabilirler.

Herhangi bir operatöre, lastik yaşının bu lastik bakım politikalarına uyumluluğuna emin olması için hizmet sağlayıcılarıyla yakın bir şekilde çalışmasını tavsiye ederiz.

---- Download ??? ----