You are currently at our Türkiye website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Veri Koruma Bildirimi

Continental Reifen Deutschland GmbH, continental-tires.com web sitesini kullanımınız bağlamında verilerinizi geçerli yasal düzenlemelere uygun olarak işler.

1. Genel

Sizin tarafınızdan girilen kişisel veriler, Continental Reifen Deutschland GmbH tarafından, continental-tires.com web sitesini kullanımınız çerçevesinde sözleşmenin ifası amacıyla toplanır, işlenir ve kullanılır. Bu, sözleşmenin ifası için gerekli olduğu sürece, veriler, 15 ve sonraki bölümler uyarınca Continental Reifen Deutschland GmbH'ye bağlı şirketlere iletilebilir. Continental'in Bağlayıcı Kurumsal Kurallarında belirtildiği gibi Alman Hisse Senedi Şirketler Yasası'nın.

İzin veriliyorsa ve/veya yasa tarafından öngörüldüğü takdirde, veriler raporlama amaçları (örneğin istatistikler) için değerlendirilebilir.

Verileriniz, yalnızca geçerli veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak (örneğin, onayınız) toplanacak, işlenecek ve kullanılacaktır.

Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 RIVERWALK / DUBLIN 24 / İRLANDA

Listelenen sağlayıcı, sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olduğu sürece, kişisel verilerinizi bizim adımıza (sipariş verilerinin işlenmesine ilişkin bir anlaşma temelinde) toplar ve işler.

Yasal hükümler uyarınca, tüm verileriniz kesinlikle gizli tutulmaktadır.

2. Verilerin toplanması ve işlenmesi

Continental Reifen Deutschland GmbH, continental-tires.com web sitesinin kullanıcıları ile ilgili kişisel verileri yalnızca bunun için izin verilmişse saklar. Saklanan tek veri, ziyaretin tarihi ve saati, ziyaret edilen sayfalar, web sitesinde imleç kullanımı, kullanılan sayfa işlevleri ve kullanıcının Continental'in web sitelerine eriştiği web sitesi ile ilgilidir. IP adresi anonim olarak iletilir ve yalnızca şehir düzeyinde bir coğrafi konum atamak için kullanılır. Continental Reifen Deutschland GmbH, bu bilgileri web sitesi etkinliğini ölçmek, istatistik üretmek ve web siteleri aracılığıyla sağlanan hizmetleri ve bilgileri iyileştirmek için kullanır.

Kişisel kullanıcı verileri, yalnızca verilen izin bağlamında veya geçerli veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak sorguları işlemek için kullanılır. Continental, yasal gerekliliklere dayanarak, kişisel verilerinizin korunmasını düzenleyen küresel, tek tip ve dahili Veri Koruma Kuralları Veri Koruma Kuralları (Bağlayıcı Şirket Kuralları) uygulamıştır.

Continental Reifen Deutschland GmbH, web sitesi hizmetlerine girilen verileri veya süreç için sağlanan ad, şirket, e-posta, adres ve telefon gibi verileri yalnızca sizinle kişisel olarak iletişim kurmak amacıyla saklar. Veriler, yalnızca sorunuzun/endişenizin/yarışmaya katılımınızın işlenmesi amacıyla saklanır ve/veya kullanılır. Verileriniz, sorgunuzun/endişenizin işlenmesi tamamlandıktan sonra, bu silme işleminin herhangi bir yasal kayıt tutma göreviyle çelişmemesi koşuluyla silinir.

3. Veri sahibinin hakları

3.1 Veri sahibi olarak AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU GDPR) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesiyle bağlantılı olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu lütfen unutmayın:

AB GDPR Madde 13 ve Madde 14 kapsamındaki bilgi hakları

Madde 15 AB GDPR kapsamında erişim hakkı

AB GDPR Madde 16 uyarınca düzeltme hakkı

AB GDPR Madde 17 uyarınca silme hakkı

AB GDPR Madde 18 uyarınca işlemeyi kısıtlama hakkı

20 EU GDPR kapsamında veri taşınabilirliği hakkı

Bununla ilgili sorularınız varsa, lütfen veri koruma denetçimizle e-posta yoluyla iletişime geçin: dataprotection@conti.de

3.2 AB GDPR Madde 21 uyarınca, kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine/saklanmasına ve kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onay, Continental Reifen Deutschland GmbH , Continental-Plaza 1, 30175 Hanover, Almanya adresine yazılarak veya mail_service@conti.de. adresine e-posta gönderilerek geri çekilmelidir.

3.3 Sorularınız veya şikayetleriniz için veri koruma görevlilerimizle her zaman yazılı olarak (e-posta yoluyla) iletişime geçebilirsiniz. E-posta: dataprotection@conti.de. Varsa, uygun veri koruma yetkilileriyle de iletişime geçebilirsiniz.

4. Saklanan verilerin korunması

Şirketimiz ve hizmet sağlayıcılarımız, bize sağladığınız kişisel verileri manipülasyona, kaybolmaya, imhaya veya yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için teknik ve örgütsel güvenlik önlemleri kullanır. Güvenlik önlemleri sürekli olarak iyileştirilmekte ve en son teknolojiye göre uyarlanmaktadır. Şifrelenmemiş olarak sağlanan veriler potansiyel olarak üçüncü taraflarca görüntülenebilir. Bu nedenle, İnternet üzerinden (örn. e-posta ile) veri aktarımı ile ilgili olarak güvenli aktarımın garanti edilemediğini belirtmek isteriz. Bu nedenle hassas veriler ya hiç iletilmemeli ya da yalnızca güvenli bir bağlantı (SSL) aracılığıyla iletilmelidir. Sayfalara ve dosyalara erişirseniz ve ardından kişisel verileri girmeniz istenirse, bu tür verilerin İnternet üzerinden iletilmesinin güvenli olmayabileceğini ve yetkisiz kişiler tarafından görüntülenme ve manipüle edilme riski bulunduğunu lütfen unutmayın.

5. Çerezler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgiler bilgisayarınızda çerezler şeklinde saklanabilir. Bu tür çerezler yalnızca web sitelerinin çalışmasını sağlamak için kullanılır. Diğer çerezler (ör. web sitesi kullanımıyla ilgili) yalnızca sizin izninize bağlı olarak oluşturulur (bkz. Çerez Politikası). Tarayıcı ayarlarınızda çerezleri kabul etmemeyi de seçebilirsiniz. Ancak, bunu yaparsanız bu web sitesinin çeşitli işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

6.  Oracle Sonsuzluğu

Bu web sitesi, Oracle Infinity Inc.'in (bundan böyle “Oracle Infinity” olarak anılacaktır) bir web analiz aracı olan Oracle Infinity'yi kullanır. Oracle Infinity, sitemizde yalnızca sizin izninize dayalı olarak oluşturulan bir tanımlama bilgisi kullanır.

Daha sonra saklanan tek veri, ziyaretin tarihi ve saati, ziyaret edilen sayfalar, web sitesinde imleç kullanımı, kullanılan sayfa işlevleri ve Continental'in web sitelerine eriştiğiniz web sitesi ile ilgilidir. IP adresiniz anonim olarak iletilir ve yalnızca şehir düzeyinde bir coğrafi konum atamak için kullanılır. Bu nedenle, herhangi bir zamanda bireysel bir web sitesi ziyaretçisinin kimliğini belirlemek mümkün değildir.

7.  Google Analitik

Bu web sitesi, Google Inc.'in (“Google”) bir web analiz aracı olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınızda depolanan metin dosyaları olan çerezleri kullanır. Bu web sitelerini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler, ABD'deki bir Google sunucusuna iletilecek ve burada saklanacaktır.

IP adresi anonimleştirmesinin etkinleştirilmesi durumunda, Google, Avrupa Birliği Üye Devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer tarafları için IP adresinin son sekizlisini kesecek/anonimleştirecektir. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD'deki Google sunucularına gönderilir ve bu sunucular tarafından kısaltılır. Bu web sitesi aktif IP anonimleştirme kullanır. Google, web sitesi sağlayıcısı adına bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi sağlayıcısı için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri web sitesi sağlayıcısına sağlamak amacıyla kullanacaktır.

Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmez. Sitemizdeki çerezler sadece sizin izninize bağlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tarayıcı ayarlarınızda uygun değişiklikleri yaparak çerezlerin saklanmasını kalıcı olarak engelleyebilirsiniz. Ancak, bunu yaparsanız, bu web sitesinin tüm işlevlerinden tam olarak yararlanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en adresinde bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek Google'ın veri (çerezler ve IP adresi) toplamasını ve kullanmasını engelleyebilirsiniz.

Ayrıca bu web sitesi, çerezler aracılığıyla da uygulanan görüntülü reklamcılık için aşağıdaki Google Analytics özelliklerini kullanır:

  • Google Analytics demografisi ve ilgi alanı raporları 
  • Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki gösterim raporları
  • yeniden pazarlama

Bu raporlama yetenekleri, Google'ın ilgi alanına dayalı reklam verilerini ve Google Analytics'teki üçüncü taraf ziyaretçi verilerini kullanmamıza ve değerlendirmemize olanak tanır. Veriler yaş, cinsiyet ve ilgi alanları gibi bilgileri içerir. Demografik veriler herhangi bir kişiye atfedilemez.

Çevrimiçi reklamcılık için Google Analytics ile yeniden pazarlama: Reklamlarımız, üçüncü taraf web sitelerinde (Google dahil) görünür. Biz ve üçüncü taraflar (Google dahil), hizalamak ve optimize etmek için bir kullanıcının sitemize yaptığı önceki ziyaretlere dayalı reklamlar sunmak için birinci taraf çerezleri (Google Analytics çerezleri gibi) ve üçüncü taraf çerezlerini (DoubleClick çerezleri gibi) paylaşırız.

Google Analytics görüntülü reklamcılığı için gerekli olan çerezler de web sitemizde yalnızca sizin onayınız üzerine kurulur. Ayrıca tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını kalıcı olarak engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, doğrudan Google'dan görüntülü reklamcılık için Google Analytics'ten çıkabilir ve https://www.google.com/settings/ads adresindeki reklam ayarlarını ziyaret ederek Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki reklamlarınızı özelleştirebilirsiniz.

8.  Nitelikler

Bu web sitesi Qualtrics'i kullanır: ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için web sitesi kullanıcılarından anketler yoluyla geri bildirim toplamak için bir müşteri deneyimi çözümü. Qualtrics, kurulu olmadığı sayfalarda herhangi bir bilgi toplamaz ve web tarayıcınız dışında bilgi izlemez veya toplamaz. Qualtrics, yalnızca bir geri bildirim anketini aktif olarak doldurursanız veri toplar. Kişisel verilerinizin bir kopyasını almak, düzeltmek veya silmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Daha fazla bilgi için, https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ adresindeki Qualtrics Gizlilik Politikasına ve https://www.qualtrics.com/security-statement/ adresindeki Qualtrics güvenlik politikasına bakın Qualtrics ve GDPR hakkında daha fazla bilgi için, https://www.qualtrics.com/gdpr/ adresini ziyaret edin

9. Sosyal ağlarda paylaşım:

Web sitemizde “Paylaş” işlevini kullanırsanız, ilgili sosyal medya hizmetine hiçbir kişisel veri aktarılmaz. Web sitemizin içeriğini paylaşmak için kendi profilinizi kullanırsanız, bu ağlar tarafından toplanan verilerin içeriği ve kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. Bu konuda ilgili sosyal ağın kullanım koşulları ve gizlilik politikaları geçerlidir.

10.  iÇerçeveleme:

Web sitemize iFraming aracılığıyla videolar yerleştiriyoruz. Üçüncü taraf web sitelerinden gelen harici içerik, iFraming aracılığıyla web sitemizdeki tanımlanmış alanlara gömülebilir ve görüntülenebilir.

Aşağıdaki üçüncü taraf web sitesinden videolar web sitemize yerleştirilmiştir:

YouTube:

Videoların iFraming aracılığıyla yerleştirildiği bu web sitesi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD tarafından işletilmektedir.

Videolara tıkladığınızda YouTube logosu ile işaretlenecektir. YouTube'un Veri Koruma Bildirimini [burada] bulabilirsiniz.

Gömülü videolar içeren web sitelerimizden birini ziyaret ederseniz, Internet Explorer uygun ağdaki sunucuya otomatik olarak bir bağlantı kurmaz. Gömülü Videoya tıklayarak, yukarıda belirtilen web sitesi ile iletişime ve bu web sitesi tarafından çerezlerin yerleştirilmesine izin vermiş olursunuz. Gömülü videoya tıkladığınızda, web sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgiler otomatik olarak yukarıda belirtilen web sitesi operatörüne iletilecek ve yukarıda belirtilen web sitesi tarafından çerezler yerleştirilecektir.

Web sitemizi ziyaret ederek yukarıda belirtilen web sitesinde oturum açtıysanız, iletilen veriler kullanıcı hesabınızla ilişkilendirilecektir. Bir ağın bu şekilde kullanıcı hesabınızla bilgi bağlamasını engellemek istiyorsanız, lütfen ilgili videoya tıklamadan önce ilgili ağdan çıkış yapın.

Yukarıda belirtilen web sitesine üye olmasanız veya şu anda oturum açmamış olsanız bile verileriniz, ilgili videoya tıkladıktan sonra yukarıda belirtilen web sitesinin operatörü tarafından saklanabilir. Üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin yerleştirilmesi ve yukarıda belirtilen web sitesi tarafından toplanan verilerin kapsamı ve içeriği veya bu verilerin nasıl kullanıldığı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Daha fazla bilgi için lütfen yukarıda belirtilen web sitesinin gizlilik politikalarını okuyun.