You are currently at our Türkiye website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Yasal Uyarı

Web sitelerinin kullanımı, ürün sorumluluğu

Bu web sitelerinde yer alan bilgiler bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir. Yalnızca bilgilendirici niteliktedir ve ilgili yasal düzenlemelerde tanımlanan teklifleri temsil etmez. Daha detaylı bilgi ve sözleşme şartları ilgili yetkili satıcıdan alınabilir. Sitede yer alan bilgilere dayanılarak sunulan mallara ilişkin bir sözleşmenin doğması mümkün değildir.

Bu web sitelerindeki bilgiler ve burada açıklanan ürün ve hizmetler, Continental Reifen Deutschland GmbH tarafından herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir veya güncellenebilir. Başka bir yerde açıkça belirtilmedikçe, Continental Reifen Deutschland GmbH'nin web siteleri, mevcut geçerlilik, doğruluk, eksiksizlik ve kalite dahil olmak üzere, açıkça veya zımnen Continental Reifen Deutschland GmbH adına sorumluluk doğuran özellikler hakkında hiçbir garanti veya bilgi içermez. ilgili bilgilerdendir.

Continental Reifen Deutschland GmbH, web siteleriyle bağlantılı olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Özellikle bilgisayar ortamınıza virüs bulaşması da dahil olmak üzere, web sitelerine erişmeniz veya web sitelerini kullanmanız sonucunda maruz kalınan her türlü doğrudan veya dolaylı kayıp/zarar, tazminat talepleri ve/veya yasal dayanağı ne olursa olsun sonuçta ortaya çıkan zararlar için sorumluluk , burada hariç tutulmuştur.

Yükümlülüklerin mevcudiyeti ve yerine getirilmesi ve Continental Reifen Deutschland GmbH'nin Continental ürünleri ve hizmetlerine ilişkin sorumluluğu, münhasıran, her durumda geçerli olan Continental Reifen Deutschland GmbH'nin standart hüküm ve koşullarının güncel versiyonu ile bağlantılı olarak bunlarla ilgili olarak akdedilen ilgili sözleşmeye dayalı anlaşmalara tabidir.

Diğer web sitelerine verilen harici bağlantılarla ilgili uyarı

Teklifimiz, içerikle ilgili hiçbir etkimizin olmadığı, üçüncü şahıslara ait harici web sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu nedenle, bu diğer içerik için de herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Bağlantı verilen sayfaların içeriğinden her zaman sayfanın ilgili sağlayıcısı veya operatörü sorumludur. Bağlantılı sayfalar, bağlantıların oluşturulduğu sırada olası yasal ihlallere karşı kontrol edildi. Bağlantıların oluşturulduğu sırada yasa dışı içerik tespit edilmedi. Ancak, bağlantılı sayfaların içeriğinin devam eden denetimi, somut bir yasal ihlal belirtisi olmaksızın makul değildir. Herhangi bir yasayı ihlal ettikleri tespit edilirse ilgili bağlantıları derhal kaldıracağız.

Dünya çapında ürün bulunabilirliği

Bu web sitesi, henüz ülkenizde bulunmayan Continental ürünleri hakkında bilgi içerebilir. Bu web sitesinde bu tür bilgilerin bulunması, Continental Reifen Deutschland GmbH adına ürünün tüm dünyada satışa sunulacağını duyurma niyetinde olduğu anlamına gelmez. Henüz sizin için mevcut olmayan ürünlerle ilgili gelecek planlarınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Continental bayinize veya temsilcinize danışın.

Ticari markalar ve telif hakkı

Bu web sitelerinde görülen ticari markalar ve logolar ("ticari markalar") Continental Reifen Deutschland GmbH veya yan kuruluşlarının mülkiyetindedir. Bu web sitelerinde yer alan bilgilerin hiçbiri, lisans veya ticari marka kullanma izni verildiği şeklinde yorumlanamaz. Bunun için Continental Reifen Deutschland GmbH'nin açık yazılı onayı gereklidir. Bu ticari markaların izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır. Continental Reifen Deutschland GmbH, fikri mülkiyet haklarını her durumda geçerli yasalara tabi olarak tüm dünyada savunacaktır.

Telif Hakkı © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Tüm hakları Saklıdır. Bu web sitelerindeki tüm metinler, resimler, grafikler, animasyonlar, videolar, müzikler, sesler ve diğer materyaller Continental Reifen Deutschland GmbH ve yan kuruluşlarının telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Continental Reifen Deutschland GmbH, bu web sitesindeki materyallerin seçimi, koordinasyonu ve düzenlenmesi için telif hakkına sahiptir. Bu materyaller ticari kullanım veya dağıtım için kopyalanamaz. Bunlar değiştirilemez veya başka web sitelerine aktarılamaz.