# CO₂ Emisyonları ve VECTO

CO2 Emisyonlarını Azaltmak

CO2 emisyonlarını azaltmak için yuvarlanma direnci neden önemlidir?

Yuvarlanma direnci neden CO2 emisyonlarını azaltmanın anahtarıdır?

Karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkeler ve endüstriler için önemli bir hedeftir. Ağır vasıta araçlarında, lastik yuvarlanma direncini düşürmek yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde etkilemektedir.

Kamyonlar iklim değişikliğinde nasıl bir rol oynuyor?

  1. Karbondioksitten kaynaklananlar da dahil olmak üzere, insan yapımı sera gazı (GHG) emisyonları, küresel ısınmayı en çok artıran etmenlerden biridir. Ulaşım sektörü, büyük ölçüde arabaları, uçakları, gemileri, trenleri, kamyonları ve diğer araçları çalıştırmak için fosil yakıtlara ihtiyaç duyar ve bu nedenle söz konusu emisyonların birincil kaynaklarındandır. Örneğin, AB'de ağır vasıta araçlarından kaynaklanan sera gazı emisyonları, 2014 yılında toplam emisyonların %5'ini, tüm ulaşım emisyonlarının beşte birini ve karayolu taşımacılığı emisyonlarının yaklaşık dörtte birini temsil ediyordu.
  2.  Bununla mücadele etmek için AB, 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta olmayı hedeflemekte olup 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu 1990 seviyelerinin en az %40 altına düşürmeyi amaçlamaktadır. Özellikle ulaştırma sektörü için hedef, ağır vasıta araçlarının oluşturduğu emisyonları 2025 yılından itibaren ortalama %15 ve 2030 yılından itibaren %30 azaltmaktır. Şu anda tartışılmakta olan yeni bir 2030 İklim Hedefi Planı'nın, toplam sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar 1990 seviyelerinin en az %55 altına düşürülmesini önerdiği belirtilmelidir.
  3. AB'nin ağır vasıta araçlarının oluşturduğu emisyonları azaltma hedefine ulaşmak için kullandığı şeylerden biri Araç Enerji Tüketimi Hesaplama Aracı'dır (VECTO). Ocak 2019'dan bu yana, araç üreticilerinin üreteceği tüm yeni ağır vasıta araçlarının yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını hesaplamak için VECTO kullanmaları gerekmektedir. VECTO, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hesaplamasını yapmak için aracın tipi ve ağırlığı, aerodinamik, motor ve lastik özellikleri, şanzıman verimliliği ve aks konfigürasyonu gibi çok çeşitli parametreleri değerlendirir. 
Two trucks deliver containers in a city Düşük yuvarlanma dirençli lastiklere sahip kamyonlar

Yuvarlanma direnci CO2 emisyonlarıyla nasıl bağlantılı?

Bir lastiğin belirli bir mesafe boyunca kullandığı enerji miktarı olarak tanımlanabilen lastik yuvarlanma direnci, bir aracın ilerleyebilmesi için üstesinden gelinmesi gereken beş kuvvetten biridir. Bir araç ne kadar çok yakıt tüketirse, o kadar fazla CO2 yayar. Bir ağır vasıta aracının yakıt tüketiminin yaklaşık üçte biri yuvarlanma direncinden sorumlu olduğu için, yuvarlanma direnci CO2 emisyonlarını azaltma konusundaki tartışmalar için çok önemlidir. AB'ye göre, başka bir önlem alınmadan, ağır vasıta araçlarından kaynaklanan CO2 emisyonlarının 2010 ile 2030 arasında %10'a kadar artması beklenmekte olup bir lastiğin yuvarlanma direncini azaltmak mümkündür.

Düşük yuvarlanma dirençli kamyon lastikleri Düşük yuvarlanma dirençli kamyon lastikleri

Yuvarlanma direncini nasıl azaltabilirsiniz?

Yuvarlanma direncini etkileyen birkaç faktör vardır:

  • Lastiğin tasarımı, sırtı ve basıncı
  • Aracın yükü ve dağılımı
  • Yol yüzeyi
  • Hava

Yuvarlanma direncini azaltmadaki en önemli faktör, histerezis (bir lastik yolun yüzeyiyle karşılaştığında ve esnediğinde meydana gelen, ileri momentumu engelleyen bir enerji kaybına yol açan süreç) ile ilgilidir. Detaylı bilgi için bilgi grafiğimizi inceleyebilirsiniz.

Dikkate alınması gereken önemli hususlar şunlardır: aracınıza en uygun lastiklerin takıldığından, optimum lastik basıncı ve tekerleklerin düzgün şekilde hizalandığından emin olun. Düzenli bakım kontrollerinin yanı sıra bu değişiklikler yuvarlanma direncini iyileştirebilir, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabilir.