# CO₂ Emisyonları ve VECTO

CO₂ Emisyonları ve VECTO Hakkında Daha Fazla Bilgi

Yeni ağır hizmet aracı, CO₂ emisyonu düzenlemeleri ve VECTO hakkında bilmeniz gereken her şey

Yeni CO2 emisyon düzenlemeleri nelerdir?

Avrupa'nın ağır vasıta araçlarına yönelik ilk karbondioksit (CO2) düzenlemesinin çok basit bir amacı vardır: kamyonlardan, otobüslerden ve yolcu otobüslerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak.

Avrupa Birliği genelinde bu hedefe ulaşmak için Avrupa Parlamentosu'nun 2019/1242 Yönetmeliği (AB) 14 Ağustos 2019'da yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, Paris Anlaşmasına uygun olarak binek otomobil emisyon standartlarını tamamlamak ve karayolu taşımacılığı endüstrisinin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu şöyle bir açıklamada bulunmuştur: “Bu yönetmelik karayolu taşımacılığı sektöründen kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılması için net bir yol sağlıyor ve ekonomi genelinde ve yurt içi bazda, 1990 yılına kıyasla 2030 yılına kadar, sera gazı emisyonlarında en az %40 azalmaya yönelik bağlayıcı hedefe katkıda bulunuyor.”

continental fabrika

Hedefler

Yönetmelik, amacına ulaşmak için araç üreticilerinin (OEM) araçları için filo çapında CO2 emisyonu hedefleri belirlemesini talep etmektedir. Buna göre bu araçların ağır vasıta araçlarından kaynaklanan ortalama CO2 emisyonlarında 2025 yılına kadar, 2019-20 yıllarına kıyasla %15'lik bir azalma olması, 2030 yılına kadar ise, bu emisyonların 2019-20'ye kıyasla %30 azalması beklenmektedir.

Large trucks account for up to 70% of the total emissions from heavy-duty vehicles.

Başlangıçta bu, yalnızca maksimum brüt araç ağırlığı 16 ton veya daha fazla olan ve Ocak 2019'dan itibaren üretilen kamyonlar için geçerliydi. Ocak 2020'den itibaren, brüt araç ağırlığı 7,5 ton veya daha fazla olan araçlar da yönetmeliğe dâhil edilmiştir.

Yönetmelik, ikiden fazla aksa sahip, sabit veya damperli olmak üzere çok çeşitli kamyonlar için de geçerlidir. Bunun gibi araçlar, ağır hizmet araçlarından kaynaklanan toplam CO2 emisyonunun %70'ine katkıda bulunur. 2022'nin sonunda düzenleme gözden geçirilecek ve muhtemelen treyler, otobüs ve yolcu otobüslerini de kapsayacak şekilde genişletilecektir.

Hedef basit! Avrupa Parlamentosu bu hedefi şöyle özetlemiştir: “"Böylesine aşamalı bir yaklaşım (aynı zamanda) enerji verimli teknolojiler ile sıfır ve düşük emisyonlu ağır hizmet araçlarının pazara girişini hızlandırması için endüstriye açık ve erken bir sinyal sağlıyor."”

Emisyonları ortalamayı aşan araç üreticileri, emisyon borçlarıyla cezalandırılacaktır.

ab co2 emisyon düzenlemeleri

Yeni CO2 emisyon düzenlemeleri neden önemlidir?

Kamyonlar, otobüsler ve yolcu otobüsleri Avrupa Birliği'nin tüm karbon emisyonlarının %6'sını oluşturmaktadır. Karbondioksit (CO2) emisyonlarının neredeyse dörtte biri, toplam karayolu taşımacılığına aittir.

Ve bu emisyonlar yukarı yönlü bir yörüngede seyretmektedir. Fosil yakıtlara bağımlılığıyla bilinen bir sektör olan karayolu taşımacılığına olan talep artmaktadır. Avrupa Parlamentosu, AB'nin ulaşımdan kaynaklanan CO₂ emisyonlarının %25'inin ağır vasıta araçları tarafından üretildiğini zaten belirtmektedir. Avrupa Komisyonu'na göre: "Daha fazla önlem alınmazsa, ağır vasıta araçlarından kaynaklanan CO2 emisyonlarının payının 2010 ile 2030 arasında yaklaşık %9 oranında artması beklenmektedir."   

Bu gerçeklere rağmen, şimdiye kadar ağır hizmet araçları için CO2 emisyonu azaltma gerekliliği bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosu'nun 2019'da karara bağladığı üzere, bu gereklilikler mutlaka var olmalıdır: “Paris Anlaşması hedeflerine katkıda bulunmak için tüm ulaşım sektörünün sıfır emisyona dönüşümünün hızlandırılması gerekmektedir.”

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamındaki Paris Anlaşması 2016 yılında imzalanmıştır. Amacı, ortalama küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi seviyelerden 1,5°C altında sınırlanmadır.

Emisyonları azaltmak

Bunu yönetmek için, karbondioksit emisyonlarının kökten kesilmesi gerekmektedir. AB’nin, 2050 yılına kadar 1990 seviyelerine göre %60'lık düşüşü gerçekleştirebilmesi için, ağır vasıta araçlarına odaklanmak hayati önem taşımaktadır.

Bu çevresel hususlara ek olarak, ağır vasıta araçlarının daha verimli hale getirilmesinin başka faydaları da vardır. Üreticileri yeni sıfır egzoz emisyonlu araçlar geliştirirken yeni araçlarının CO2 emisyonlarını düşürmeye teşvik etmek, Avrupalı araç üreticilerinin küresel pazardaki rekabet gücünü artıracaktır.

Ek faydalar

Düzenlemenin getirdiği şeffaflık, nakliye şirketlerinin farklı üreticilerin tekliflerini karşılaştırmasını sağlayacaktır. Bu, ağır vasıta araç satın alımında daha bilinçli karar verilmesine yardımcı olacaktır. Bu da çoğu ağır vasıta araç için toplam işletme maliyetlerinin yaklaşık üçte birini (%30) oluşturan yakıt faturalarını azaltacaktır.

yakıt tasarrufu

VECTO nedir ve nasıl ortaya çıktı?

VECTO, araç enerji tüketimi hesaplama aracı olup bilgisayar destekli bir simülasyon programıdır. Belirli parametreler kullanılarak bir ağır vasıta aracının yakıt tüketimini ve dolayısıyla karbondioksit emisyonlarını hesaplamak için Avrupa Komisyonu tarafından tasarlanmıştır.

Araç çeşitliliği

2019'dan önce, kamyonların egzoz emisyonlarını doğru bir şekilde ölçmenin bir yolu yoktu. Motorlarının zararlı emisyonları değerlendirildi ancak tuğla taşıyan belden kırmalı bir kamyonun motoru, bir römork dolusu köpük bloğu çeken aynı motordan çok daha fazla yakıt kullanacak ve çok daha fazla emisyon yaratacaktır.

Emisyonları ölçemiyorsanız, onları azaltmak için tasarlanmış bir düzenlemeyi nasıl uygularsınız? Yasa koyucular için sorunun özü, çok temel düzeyde büyük ölçüde benzer olan ve hemen hemen aynı şekilde kullanılan otomobillerin aksine, kamyonların hepsinin çok farklı olmasıdır.

Avrupa Komisyonu'nun belirttiği gibi, kelimenin tam anlamıyla milyonlarca ağır hizmet tipi araç vardır. İki model aynı motora sahip olabilir ancak farklı bir şanzıman kullanabilir ve farklı bir aks konfigürasyonuna sahip olabilir. Bir akstan diğerine farklı lastikleri olabilir. Bazı akslarda tek tekerlek, diğerlerinde ikiz tekerlek bulunabilir ve çok farklı işler için kullanılabilirler.

Simülasyon

Ancak VECTO bir simülasyon aracı olduğu için belirli kamyonlara uyarlanabilir. Bu, herhangi bir kamyonun CO2 emisyonlarını ve yakıt tüketimini simüle edebileceği anlamına gelir. Bunu yaparak, endüstri genelindeki emisyon seviyesini değerlendirmek mümkündür. Bu da yasaların oluşturulmasını ve zorlanmasını mümkün kılar.

Bu simülasyon, tüm aracın nasıl kullanıldığının yanı sıra motor, şanzıman ve lastikler gibi tüm önemli bileşenleri de dikkate alarak değerlendirilmesini sağlar.

Kısa vadede, üreticiler araçlarını satılmadan önce değerlendirebilir ve alıcıların daha bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olmak için ayrıntılar yayınlanır.

VECTO nasıl çalışır?

Araç enerji tüketimi hesaplama aracı yani VECTO bir bilgisayar simülasyon programıdır. Bu program, ilgili ağır vasıta araç verileri ve bu kamyonun nasıl yapılandırıldığı ve kullanıldığına ilişkin bilgilerle beslendiğinde, aracın yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını hesaplamak için bir simülasyon çalıştıracaktır.

Bu, CO2 çıktılarının basit bir fiziksel test yapmaktan çok daha fazla sayıda araç için daha doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlar.

VECTO'nun ihtiyaç duyduğu araç verileri

  • Araç kategorisi: Kamyon mu yoksa çekici mi? 
  • Aks konfigürasyonu: Araçta kaç aks var ve sürücü konfigürasyonu nedir? Ne kadar çok tekerlek çalıştırılırsa, o kadar fazla yakıt tüketimi olur.
vecto teknolojisi
  • Ağırlık: Şasi, gövde, motor, sıvılar, yakıt, sürücü ve yolcu, römork ve yük dahil olmak üzere aracın maksimum çalışma ağırlığı nedir? Sürücü, yolcu veya yük olmadan boş ağırlığı nedir?
  • Lastikler: Ebatları ve yuvarlanma direnci katsayısı vb. nedir?
  • Motor özellikleri: Motorun kapasitesi, yakıt haritası ve tam yük eğrisi nedir?
  • Şanzıman: Araçta ne tür bir şanzıman ve nihai tahrik var? Dişli oranları ve sürtünme kayıpları nelerdir?
  • Yardımcı ekipman: Klima, direksiyon pompası, soğutma fanı ve hava kompresörü gibi aracın motor gücünü başka hangi ekipmanlar etkiliyor ve bunlar ne kadar güç harcıyor?

Hangi araç parametreleri kullanılır?

Doğru bir kıyaslama elde etmek için, rotalar ve kullanım türleri için standartlaştırılmış ve gerçekçi parametrelerden oluşan bir seçim aşağıdakiler için kullanılır:

  • Sürücü davranışı: Rotanın türü nedir? Uzun mesafe mi? Bölgesel dağıtım mı? Şehir içi mi?  Frenleme, hızlanma, hız profili özellikleri ve vites değiştirme stratejisi nelerdir?
  • Yük: Araç ne kadar ağırlık taşıyor ve nereye dağıtılıyor?
  • Araç konfigürasyonu: Araç belden kırmalı bir kamyon ise, hangi kamyon ve treyler kombinasyonları ile kullanılabilir?

Vecto neden gerekli?

Kısa vadede VECTO aracı, araç üreticileri (OEM'ler) tarafından müşteri bilgi dosyası oluşturmak için kullanacaklardır. Bayiliklerde bu, müşterilerin farklı araçların performanslarını anında karşılaştırabilmeleri için satış sistemine dahil edilecek. Bir araç satın aldıklarında, kendilerine özel araç için müşteri bilgi dosyasının bir kopyasını alacaklardır.

VECTO aynı zamanda OEM'lerin geliştirdikleri farklı teknolojilerin gerçek dünyada ne kadar iyi çalıştığını ölçmelerine yardımcı olacak. Bu sayede doğru bir şekilde "öncesi" ve "sonrası" karşılaştırmalar yapabilecekler. Aynı zamanda düşük yuvarlanma direncine sahip lastikler gibi yeni ürünler üzerinde tedarikçileriyle yakın iş birliği içinde çalışabilecekler.

İndirme belgesini ekle