# Teknoloji ve İnovasyon

Continental’den çevre bilinciyle tedarik edilen doğal kauçuk

Continental'in doğal kauçuğun sürdürülebilir ve çevreye karşı duyarlı bir şekilde tedarik edilmesine yönelik planları

Tire made from PET bottles

Continental olarak uzun süredir küresel tedarik zincirinin daha şeffaf ve sürdürülebilir olmasına kendini adamış durumdayız. Bütünsel bir yaklaşımla somut iyileştirmeler için çalışıyoruz. Bu nedenle en geç 2050 yılına kadar tüm ham maddeleri sorumlu bir şekilde tedarik etmek için geniş bir yelpazede faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 2030 yılına kadar kullandığımız tüm doğal kauçuğu sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmek istiyoruz.

Çevresel, sosyal ve insan haklarıyla ilgili risklerin, doğrudan ve dolaylı tedarikçilerden küçük toprak sahiplerine kadar doğal kauçuk tedarik zinciri içinde değerlendirilmesi, izlenmesi ve en aza indirilmesi konusunda, doğal kauçuğun sürdürülebilir bir şekilde elde edilebileceğini düşünüyoruz.

Olumsuz etkilerin ancak tüm paydaşlarımızla paylaşacağımız ortak bir çabayla azaltabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle, doğal kauçuğu sürdürülebilir bir şekilde tedarik etme projemiz gibi lastik sektöründe ve haricinde farklı projelerde yer alıyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda kendimize iddialı hedefler belirledik:

 • En geç 2050 yılına kadar lastiklerimiz %100 sürdürülebilir ham maddelerden üretilecek.
 • 2050 yılına kadar, lastiklerdeki tedarik zincirimiz %100 karbon nötr olacak.

 

Rubber trees

Çevreye duyarlı doğal kauçuğun tanımı

Continental için, çevreye karşı sorumluluk bilinciyle tedarik edilen doğal kauçuk; adil ve eşitlikçi bir değer zincirinden geçiyor. Doğal kauçuk; insan haklarını korumak, çevresel etkileri en aza indirmek, toplumların refahını ve üretkenliğini iyileştirmek için gerekli özenle tedarik edilen şeffaf bir tedarik zincirinin yenilenebilir bir parçası.

 • İşçi haklarının korunması
 • Çeşitlilik ve kapsayıcılık
 • Yeterli ve sağlıklı besin ve su tüketimi
 • Toprak kullanım haklarına karşı duyarlılık
 • Ormansızlaşma önüne geçme
 • Yüksek koruma değeri ve yüksek karbon stokunun korunması 
 • Sıfır atık 
 • Zararlı kimyasalların kullanılmaması 
 • Doğal kaynakların verimli kullanımı 
 • Tüm tedarik zinciri boyunca karbon nötr olma
 • Değer zinciri boyunca maliyet ve gelirin adil dağılımı
 • Tam şeffaflık 
 • Çiftlikten fabrikaya gerekli özenin gösterilmesi
 • İyileştirme girişimleri 
 • Paydaş katılımı

Continental'in çevre bilinciyle tedarik edilen doğal kauçuğu nasıl sağladığının arkasındaki süreç

Çevreye karşı gerekli özen yaklaşımımıza dayalı olarak, tedarik zincirimizin çeşitli seviyelerinde riskler en aza indirilmişse de, doğal kauçuk Continental tarafından "çevreye karşı sorumluluk bilinciyle tedarik edilmiş" olarak kabul edilir. Bir doğal kauçuğun "çevreye duyarlı kauçuk" olarak sınıflandırılması için GPSNR'ye (Küresel Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Platformu) göre karşılaması gereken kriterleri belirledik. Çevreye gerekli özen sistemimiz, doğrudan ve dolaylı tüm tedarikçilerden küçük ölçekli işletmelere kadar çevresel, sosyal ve insan haklarıyla ilgili riskleri değerlendirmeyi, azaltmayı ve izlemeyi amaçlayan çeşitli süreçleri içerir. 

Sürdürülebilir Doğal Kauçuk için Küresel Platform'un (GPNSR) kurucu üyesi olarak, Continental sürdürülebilir doğal kauçuk için küresel kılavuzların geliştirilmesinde aktif olarak yer alır ve üzerinde anlaşmaya varılan prensipleri tutarlı bir şekilde uygular.

Continental'in Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Tedarik Politikası, tüm doğal kauçuk değer zinciri boyunca tüm ortaklarımız için net sorumluluklar ve taahhütler belirler.

Continental, ilgili Kaynak Kullanımı politikalarının tanımlanan ilkelerine uyum sağlamak için dijital risk analiz sistemlerini kullanır. Doğrudan ve merkezi olarak yönetilen tüm tedarikçiler için, tedarikçilerimizin iş ve satın alma süreçlerindeki insan haklarını, çevresel ve etik risklerini, özellikle üçüncü taraf paydaşların yardımıyla doğrulanmış raporlar temelinde değerlendiririz.

The Green Tire Concept

Continental, tedarik zincirleri boyunca şeffaflığı ve sürdürülebilirliği artırmak için çeşitli iş birlikçi endüstri yaklaşımlarında rakipler ve paydaşlarla aktif olarak çalışmaktadır. Örneğin, doğal kauçuk sektöründe bir inovasyon şirketi olarak Continental ve ortakları (Michelin, SMAG 2019'da yukarı yönlü tedarik zincirinin Sıra 1 – Sıra X) dijital risk için Rubberway ortak girişiminin kurulmasını başlatmıştır.

2018'den bu yana, sürdürülebilirlik risklerini önlemek için Endonezya'nın Batı Kalimantan'daki Borneo'daki Alman kalkınma yardım kuruluşu GIZ ile ortak bir projede yer alıyoruz. Doğal kauçuk sektöründeki küçük ölçekli çiftçiler, açıkça tanımlanmış sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak yüksek kaliteli ham madde yetiştirmek için eğitilmektedir. Amaç, daha kaliteli doğal kauçuk ile proje katılımcılarının gelirini artırmaktır. Yüksek nitelikli uzmanlarımız, uzun yıllardır karahindibadan elde edilen doğal kauçuk gibi yenilikçi sürdürülebilir ham maddeleri araştırmaktadır.  Taraxagum projesinin temel amacı; gelecekte yalnızca tropik bölgelerden doğal kauçuğu ithal etmeyi durdurmak, devam eden orman kayıplarını önlemek ve uzun nakliye yollarının neden olduğu CO2 emisyonlarını azaltmak için bu hammaddeyi lastik fabrikalarına mümkün olduğunca yakın bir yerde üretmektir..

Taraxagum map

Security Matters (SMX) ile birlikte doğal kauçuk için bir işaret teknolojisi geliştirmek ve test etmek için çalışıyoruz. Doğal kauçukta kullanılmak üzere proje ortakları tarafından daha da geliştirilen özel işaretleyici teknolojisinin, gelecekte Continental'in lastiklerinin ve teknik kauçuk ürünlerinin tüm değer zinciri boyunca daha fazla şeffaflık ve izlenebilirliğe katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Özel güvenlik kuralları ile sağlanan işaretleyici maddelerin kullanımı, doğal kauçuğun tam coğrafi kökeni hakkında bilgi ile görünmez olarak etiketlenmesini sağlar. Özel okuma cihazları ve özel olarak geliştirilmiş yazılımlar sayesinde, doğal kauçuğa ait bilgiler okunabilir ve her zaman tam olarak menşei atanabilir.

Continental, doğal kauçuk satın alımının bir kısmının, doğal kauçuk tedarik zincirinde daha fazla şeffaflık ve sürdürülebilirlik sağlamak için tasarlanmış yeni bir dijital ticaret platformu aracılığıyla yapılması için üzerine düşeni yapacaktır. Yeni HeveaConnect platformu, sürdürülebilir bir tedarik zincirinin temel unsurlarını doğrular ve şeffaflık ve özel teklifler aracılığıyla uyumluluğu sağlar. .

İlgili İçerikler