# Gelecekteki mobilite

Sürdürülebilir bir geleceğe doğru!

Sürdürülebilir çözümler

Gelecek bizimle aktif, ancak mobilitenin geleceği hangi yöne gidiyor? Ve bugün eylemlerimizle ivmeyi nasıl yönlendiriyoruz? Lastik vizyonu 2030 stratejimiz bu soruları yanıtlıyor, çevresel ve sosyal sorumluluk açısından en gelişmiş lastik şirketi olarak sürdürülebilir mobilite yolculuğumuza öncülük ediyor. İşte bunu yapmanın yolu...

İklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olacak yenilikçi ürünler ve teknolojiler

Continental'in lastik sektöründeki etkisi oldukça büyük. Avrupa'da neredeyse her üç arabadan biri lastiklerimizle teslim edilmektedir. Ve her lastik setinde insanlara ve çevreye karşı sorumluluğumuz artmaktadır. Sürdürülebilir ulaşım konusu şu anda gündemimizin üst sıralarında yer almakla kalmıyor, aynı zamanda değerlerimizin temeline de derinden bağlı.

Sürdürülebilir ve sorumluluk vizyonumuzla karbondan arındırılmış bir yarına katkıda bulunmak için teknolojinin bir adım önünde olmanın görevimiz olduğuna inanıyoruz. 

İklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarının olumsuz etkisi hepimiz için temel zorluk haline gelmiştir. Continental olarak cesur yenilikleri ve iddialı hedefleri ile tanınıyoruz. Temiz ve güvenli mobilite çözümleri alanındaki tutkularımız istisna değil. Bu nedenle çevre ve sosyal sorumluluk konularında en gelişmiş lastik şirketi olmak için çalışıyoruz.

Enerji verimliliği ile çalışarak ve CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı olan ürünler geliştirerek iklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyoruz. Giderek azalan hammaddeleri mümkün olduğunca verimli kullanmayı ve sürdürülebilir alternatifler geliştirmeyi hedefliyoruz. Daha fazla enerji verimliliği ve daha yeşil bir üretim için; yeni teknolojilerin, yenilikçi malzemelerin ve akıllı üretim süreçlerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine sistematik olarak yatırım yapıyoruz.

Kendimize meydan okumaya ve sürdürülebilirlik açısından gelişmeye devam etmek için çabalarımızı sekiz stratejik alana ayırdık. Bunların her biri değer zincirinin dört aşamasına atanmıştır. Sürdürülebilirlik, kurumsal stratejimize sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve yolun her adımında inovasyomuzun temel itici gücüdür.

Değer zinciri nedir?

Değer zinciri, bir ürün veya hizmet yaratmak için gereken tüm faaliyetleri tanımlayan bir iş modelidir. Continental gibi ürün üreten şirketler için bunun anlamı bir ürünü tasarlamak, üretmek, pazarlamak, teslim etmek ve desteklemek için gerekli tüm adımlardır. Süreçlerin nasıl bağlantılı olduğunu anlayarak, mümkün olan en az etkiyle maksimum değeri sağlamak için üretim verimliliğini artırmak gibi uygulamalarla sürdürülebilirliğimizi iyileştirebiliriz.

Malzeme tedariği: Sürdürülebilir malzemeler ve tedarik zinciri

Değer zincirinin bu aşamasında temel zorluğumuz, hammaddeleri adil ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik etmektir. Bir yandan ürünlerimizde sürdürülebilir malzemeler kullanmak istiyoruz; öte yandan onların sorumlu bir şekilde tedarik edilmesini istiyoruz. Küresel ticaret nedeniyle, değer zincirleri çok sayıda bağlantıdan oluşabilir, bu nedenle hızla karmaşık hale gelirler.

Bir üretim şirketi olarak araştırma ve geliştirmeye, yeni teknolojilere, alternatif malzemelere ve çevreye uyumlu üretim süreçlerine yatırım yaparak bu zorluğun üstesinden geliyoruz. Bu çalışmalarla 2050 yılına kadar lastiklerimizde %100 sürdürülebilir şekilde üretilen malzemelere kademeli geçişi hedefliyoruz. Kapalı bir malzeme döngüsünden kaynaklanan, insanlar veya çevre üzerinde hiçbir zararlı etkisi olmayan, sorumluluk içeren bir şekilde tedarik edilen ve tüm tedarik zinciri boyunca karbon nötr olan tüm malzemeleri sürdürülebilir olarak tanımlarız.

Örneğin, Endonezya'nın Borneo eyaletindeki West Kalimantan'da sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan ve yerel küçük toprak sahiplerinin gelirini artıran doğal kauçuk tedarik zincirinin tam izlenebilirliğini sağlayacak bir proje ile sorumluluk alıyoruz. Aynı zamanda Taraxagum araştırma projemizde karahindibadan elde edilen doğal kauçuk gibi yenilikçi malzemeler geliştiriyoruz.

Süreçler: Enerji ve kaynak bakımından verimli ve düşük emisyonlu üretim

Malzemelere sahip olduğumuzda, onları lastiğe dönüştürmek için enerjiye ihtiyacımız vardır. Bu nedenle, mümkün olan en düşük emisyonu üreten, kaynak ve enerji verimliliği yüksek süreçler oluşturmak istiyoruz. On yılı aşkın süredir su ve enerji tüketimindeki verimliliğimizi sürekli olarak artırıyoruz.

Aslında, üretilen metrik ton lastik başına sektör ortalamasından %55 daha az su ve %17 daha az enerji tüketiyoruz. 2030'a kadar stratejimiz bu tasarrufları %20 daha artırmak. Üretim sahalarımız için satın alınan tüm elektrik, yenilenebilir enerjiye çevrilmiştir ve hâlihazırda karbon nötrdür.

Kullanım aşaması: Güvenli,enerji tasarruflu ve uzun ömürlü ürünler

Continental; güvenli, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü lastikleriyle tanınır. Araştırma ve geliştirme departmanımız ürünlerimizi sürekli olarak değiştirmekte, güncellemekte ve iyileştirmektedir. Hedefimiz, kilometre performansını, aşınma oranını ve yuvarlanma direncini sürekli olarak iyileştirmektir. Yuvarlanma direnci optimize edilmiş lastiklerimiz bugün bu hedefe katkıda bulunmaktadır.

Lastikler azaltılmış yuvarlanma direnci sayesinde daha az yakıt veya enerjiye ihtiyaç duyarlar, böylece kullanıldıklarında CO2 tasarrufu sağlarlar veya aracın mesafesini artırırlar. Lastikleri, lastik basıncını ve lastik sıcaklığını izleyen sensörlerle donatarak, emisyonları azaltmak ve elektrikli araçların mesafesini artırmak için yuvarlanma direncini optimum seviyede tutmaya yardımcı olmaktayız.

Her yeni gelişme, emisyonsuz mobiliteye katkıda bulunan karbon nötr bir işletme olma yolunda önemli bir adımdır.

Kullanım sonu: Yenilenmiş ve geri dönüştürülmüş lastikler

Doğal kauçuk değerli bir kaynaktır. En dayanıklı lastikler bile eninde sonunda aşınır, ancak bu onların yolculuklarının sonu olmak zorunda değildir. Bunlar değerli bir malzeme kaynağıdır. Eşsiz geri dönüşüm teknolojilerimiz, aşınmış lastiklerden yeni lastikler ve kaplamalar elde etmek için kauçuğun üretim sürecine geri döndürülmesini sağlar.

ContiLifeCycle, bugün başarabileceklerimizin güçlü bir örneğidir. Almanya, Hannover-Stöcken'deki kamyon lastiği fabrikamız, lastik geri dönüşümünü ve kaplamayı tek bir çatı altında birleştiren ve böylece sürdürülebilirlik konusunda yeni ölçütler belirleyen bir üretim tesisidir. Kaplanmış lastikler, malzeme kullanımını %70 ve su tüketimini %19* oranında azaltırken CO2 emisyonu, arazi kullanımı ve hava kirliliğini %24'e kadar azaltır. Hedefimiz, geri dönüşümü tüm lastikleri kapsayacak şekilde genişletmek ve 2050 yılına kadar %100 yenilenmiş ve geri dönüştürülmüş lastikler üretmektir.

*Kaynak: Ernst & Young et Associés, 2016

Çevre ve sosyal sorumluluk konularında en yenilikçi lastik şirketi olma yolculuğumuz

Küresel sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda üretim süreçlerimizin ve ürünlerimizin sürdürülebilirliğini sürekli artırıyoruz. Bunlar yolculuğumuzdaki sonraki adımlar:

2022

Sıfır egzoz emisyonlu araçlar için karbon nötr bir süreç

2025

Yerinde buhar üretimi için %0 kömür ve akaryakıt kullanımı

VECTO: Kamyon lastikleri için trend belirleyen ürün yol haritası

2030

Deniz taşıtlarında %60 sürdürülebilir malzemeler

%20 atık azaltma; %95 atık geri dönüşüm oranı

%20 enerji ve su tasarrufu

2040

%100 karbonsuz üretim

2050

%100 sürdürülebilir malzemeler

%100 karbonsuz tedarik zinciri

Lastiklerimizin %100 yenilenmesi ve geri dönüştürülmesi

İlgili İçerikler