# Know How

Lovgivning om dækalder

10 års dæklovgivning

Krav til årlige køretøjsprøver

Hvis der under undersøgelser bliver fundet et dæk på en aksel med en fremstillings-datokode på mellem 9 og 10 år, vil der blive udstedt en underretning.

Dæk med en fabrikationsdatokode, der er mere end 10 år gammel, som er i brug på forreste (styrende) aksel på et godskøretøj på over 3.500 kg DGVW, minibusser, store busser og turistbusser vil resultere i en ”Dangerous Deficiency” (farlig mangel).

Et ”Immediate Prohibition” (øjeblikkeligt forbud) vil blive udstedt, og forbuddet vil blive markeret med et ‘S’. Den ‘S’-markerede påtegning af forbuddet vil automatisk generere en opfølgning med operatøren fra DVSA. ”Dangerous Deficiency”-foranstaltninger for en dækdatokode på mere end 10 år omfatter også enhver bagaksel på en minibus, hvis den er udstyret med enkelthjul.

Læsbarhed og angivelse af fabrikationsdatokoden

Hvis fabrikationskoden er ulæselig, f.eks. slidt på grund af slid på kantsten eller ikke vises, så: - 

  • På enhver aksel (undtagen en frontstyret aksel) vil der blive udstedt en ”Minor Deficiency” (mindre defekt), hvilket burde foranledige, at dækket udskiftes ved den tidligste lejlighed
  • På enhver forreste (styre)-aksel eller enhver enkelthjulsmontering på en minibus, vil der blive udstedt en ”Major Deficiency” (stor defekt) 
  • For en fabrikationsdatokode, som ikke er synlig på grund af placeringen på en dobbelthjulsmontering, vil der blive udstedt en underretning

VIGTIGT: ‘Not legible’ (ikke læsbar) betyder, at den ikke kan ikke læses, hvilket inkluderer beviser, hvis den bevidst er blevet fjernet. ‘Not displayed’ (ikke vist) er, hvor datokoden ikke findes nogen steder på dækket, f.eks. er blevet udeladt af dækproducenten og ikke relaterer til den DOT, der vises på den udvendige sidevæg.

Sanktioner for manglende overholdelse

Straffe for misbrug kan være: 

  • Faste bødeforlæg
  • Bøder
  • Strafpoint på kørekortet
  • Frakendelse af førerretten

Hvad skal flåder gøre?

Flåder, der administreres af vores Conti360° Solutions, kan være sikre på, at der er robuste dækvedligeholdelsesplaner på plads, så de kan sikre, at dæk vurderes på grundlag af brug og kilometertal samt alder, og at de altid bliver jævnligt kontrolleret for skader og trykvariationer – alle vigtige aspekter ved dæksikkerhed. Vi råder alle operatører til at arbejde tæt sammen med deres serviceudbyder for at sikre, at dækalderen er tilstrækkeligt indbygget i disse dækvedligeholdelsespolitikker og især dækforsyningskontrakter.

---- Download ??? ----