# CO₂ Emissions & VECTO

Ændringer er på vej. Vi er klar, er du?

Alt om CO₂-emissionsbestemmelser & VECTO

Det er handlingens år.

For at holde vores verden i bevægelse, er vi alle nødt til at handle og investere i forandring i dag. Ikke blot for at drage fordel af at forblive konkurrencedygtige i fremtiden, men frem for alt for at leve på en sundere planet. Derfor er det vigtigt at nedbringe brændstofforbruget og dermed CO₂-emissionerne. For at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Paris-aftalen er de første regler for kuldioxidemissioner for nye tunge køretøjer (HDV) blevet indført. Disse vil betyde, at den gennemsnitlige CO₂-emission fra nye tunge køretøjer reduceres med 15 % i 2025 og med 30 % i 2030 sammenlignet med 2019/2020. For at sikre, at reduktionsmålene nås, har Europa-Kommissionen introduceret et simuleringsværktøj kaldet VECTO — en forkortelse for ”Vehicle Energy Consumption Calculation Tool”.

-------- https://www.youtube.com/watch?v=8lY8ni_xQE0&t=9s --------

Alt om CO₂-emissionsbestemmelser & VECTO

Hvem er berørt af reglerne? Hvordan vil de nye CO₂-emissionsbestemmelser gøre vejtransport mere effektiv? Hvad er VECTO? Hvordan vil det give større gennemsigtighed på dine flådeudgifter? Og hvad er de vigtigste bidragydere til brændstofforbrug og CO₂-emissioner? Læs infografikken og få svarene.

--------- https://www.youtube.com/watch?v=Jz7jUs7e3s4&t=1s -----------

Lær mere om CO₂-emissionsbestemmelserne, VECTO, og hvorfor disse ting er så vigtige.

Den første europæiske forordning om CO₂-emissioner for tunge køretøjer (HDV’er) har et meget simpelt mål: Radikalt at reducere CO₂-emissionerne fra lastbiler, busser og turistbusser. For at sikre, at disse reduktionsmål bliver mødt, har Europa-Kommissionen introduceret et computerstøttet simuleringsværktøj, de har kaldt VECTO – en forkortelse af ”Vehicle Energy Consumption Calculation Tool”. Med VECTO kan køretøjsfabrikanterne simulere brændstofforbruget og dermed kuldioxidemissionerne fra forskellige konfigurationer af tunge køretøjer.

These different parameters effect the fuel consumption of trucks.
A fleet manager wearing glases at the door of his office

Hvordan vil din transportvirksomhed blive påvirket?

De nye regler sigter mod at reducere udledningen af kuldioxid (CO2). For at opnå dette skal lastbilfabrikanterne investere i udviklingen af teknologi, der gør deres køretøjer mere brændstofeffektive, fordi brændstofforbruget er direkte forbundet med emissioner. Dette vil ikke kun resultere i, at din flåde bruger mindre brændstof i fremtiden, det vil også give større gennemsigtighed, når det kommer til individuelle køretøjskonfigurationer.

Hvilke køretøjskonfigurationer er påvirket?

Reglerne gælder for et stort udvalg af lastbiler – fra to aksler og opefter og enten stive eller leddelte. Denne type køretøjer bidrager med 70 % af de samlede CO₂-emissioner fra tunge køretøjer. Reglerne bliver løbende revideret til at omfatte yderligere lastbil-, trailer, bus- og turistbuskonfigurationer samt køretøjsgrupper. Yderligere regler trådte i kraft i januar 2020.

Vidste du at?

Niveauet af CO₂-emissionerne er direkte forbundet med brændstofforbruget. De tre vigtigste faktorer, der påvirker brændstofforbrug og emissioner, er køretøjets motor, den aerodynamiske modstand og dækkenes rullemodstand.

Less fuel consumption means lower CO2 emissions.

3 vigtigste faktorer, der påvirker brændstofforbrug og CO₂-emissioner: Motor, aerodynamik og dækkenes rullemodstand.

engine, aerodynamics and the rolling resistance of tires affect fuel consumption and CO₂ emissions