# Sådan køber du dæk

EU-dækmærket

Dette skal du vide om EU-dækmærket

The new EU tire label on a tire isshown.

Alle dæk, der sælges i EU, skal mærkes med dækkoder. Det nye EU-dækmærke  – som træder i kraft 1. maj 2021 – giver flere oplysninger om udvalgte dæk og gælder også for dæk til tunge køretøjer. Mærket giver objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om tre vigtige karakteristika om dæk: rullestøj – og dermed også brændstofudnyttelse – vådgreb og ekstern rullestøj. Der er også piktogrammer, som beskriver dækkets snegreb (3PMSF-symbolet) og/eller vejgreb på isdækkede veje, selv om det sidste kun gælder for personbiler.

Det nye dækmærke dækker personbiler, busser og lastbiler. Yderligere oplysninger om EU-dækmærket kan findes på EU’s officielle hjemmeside.

Hvis man forstår EU-dækmærket og piktogrammerne, kan man som fører eller fleet manager foretage kvalificerede valg og vælge dæk, der har betydning for sikkerhed på vejene, lavere CO2-udslip og forbedret brændstoføkonomi.

Bemærk, at bedre brændstofudnyttelse og sikkerhed på vejene i vid udstrækning afhænger af vejenes tilstand og vejret, køretøjets type og især førerens kørestil.

Sådan skal EU-dækmærket forstås

Dækkoderne består af nemt forståelige piktogrammer, der giver oplysninger om følgende tre vigtige aspekter for et dæks ydelse.

1. Vejgreb i vådt føre

Sikkert vejgreb i vådt føre er vigtigt for sikker kørsel. Værdien for vejgreb i vådt føre viser, hvor godt dækket fungerer i vådt føre på en skala fra klasse A til E. En høj klasse betyder kortere bremselængde i vådt føre.

Icon about wet grip of a car tire.

2. Brændstofudnyttelse

Afhængig af dækkets rullemodstand angives brændstofudnyttelsen fra klasse A (den bedste brændstoføkonomi) og ned til klasse E. Brændstofforbruget spiller en stor økonomisk og miljømæssig rolle. Det skyldes, at et lavt brændstofforbrug har en positiv afsmitning på køretøjets CO2-udslip, især når det drejer sig om tunge køretøjer.

Icon about fuel efficiency of a car tire.

3. Støjniveau

Støj er her udvendig rullestøj målt i decibel. Dækmærket viser støjniveauet opdelt i klasser fra A og ned til C.

Infographic about noise level of a car tire.

Yderligere piktogrammer om sne- og isforhold

Ud over standardmærkningen kan der nu også påføres piktogrammer - hvor det er relevant - for snegreb (3PMSF) og/eller isgreb (kun for dæk til personbiler/C1-dæk).

Ice Grip

Piktogrammet for snegreb (3PMSF) vil være påført vinter- og helårsdæk, der er testet under definerede vinterforhold og opfylder den krævede ydelse i sne.

pictograms

Piktogrammet for is vil være påført vinterdæk, som i en defineret isgrebstest har virkelig god ydelse på isglatte veje. Den slags dæk er specielt designede til vejoverflader, som er dækket af is og sne. De bør kun anvendes i et meget barsk klima (f.eks. frostvejr i de nordiske lande). Hvis man anvender dæk med isgreb i et mildere klima (f.eks. vådt føre eller varmere vintervejr), kan det give en dårligere ydelse, især for vådgreb, kontrol og slid.

Hvordan hænger rullemodstand og brændstofudnyttelse sammen?

Når hjulene på bilen drejer rundt, flytter de sig også mod og væk fra vejens overflade, og der opstår et energitab. Den mængde energi, der går tabt, svarer til dækkenes rullemodstand.

Dæk med lav rullemodstand er de mest energibesparende. Det betyder, at der skal bruges mindre kraft – og dermed mindre brændstof – til at få bilen til at bevæge sig.

Eftersom dæk står for mellem 20 og 30 % af et køretøjs brændstofforbrug, vil nye dæk, der er mere energibesparende, give direkte brændstofbesparelse.

car driving with bike on roof on Isle of Skye; Blurred Motion, Scotland, UK,click below to view more related images:

Tips til energirigtig kørsel

Hvis du vil forbedre køretøjets brændstofudnyttelse og køre mere sikkert, skal du overveje følgende:

  • Fokus på miljømæssig god kørsel kan reducere brændstofforbruget væsentligt;
  • Tjek dæktrykket regelmæssigt - lavt dæktryk øger brændstofforbruget og påvirker bremseevnen;
  • Hold altid sikker afstand til køretøjet foran;
  • Tjek, om der er tegn på uens dækslid, især langs kanten på dækkene foran. Uens slid kan være tegn på problemer med sporing eller ophæng, hvilket kan øge brændstofforbruget og slide dækkene hurtigere;
  • Undgå at speede meget hurtigt op og bremse voldsomt - det øger både brændstofforbruget og slider mere på dækkene;
  • Følg dækfabrikantens anbefalinger om vedligeholdelse;
  • Ekstra vægt øger brændstofforbruget, så fjern unødvendige genstande fra bilen.

Relateret indhold