# Dækpleje og -vedligeholdelse

Stramning af møtrikker på hjul

Tjek, om møtrikkerne er løse

Den korte version: Derfor skal møtrikker strammes

  • Når du har kørt 50 km efter at have fået skiftet dæk, vil værkstedet og dækforhandleren gratis tjekke*, om møtrikkerne på bilen skal strammes
  • Møtrikker er udsat for de belastninger og kræfter, der opstår i en bil
  • Belastningerne kan i nogle tilfælde få møtrikkerne til at blive for stramme eller løse
  • Hvis møtrikkerne er for løse, er der en lille risiko for, at hjulet kan falde af under kørsel

Når du har fået nye hjul og dæk monteret på bilen – hvis du for eksempel har været så fornuftig at skifte mellem sommer- og vinterdæk – er det vigtigt at få møtrikkerne tjekket efter de første 50 kilometer.

Hvorfor bør en ansvarlig bilist gøre dette? Hovedformålet er sikkerhed. Møtrikkerne holder hjulet fast på navet, så de er vigtige dele af en bil. Men møtrikker kan ikke opfylde formålet, hvis ikke de er korrekt strammet.

An experienced mechanic with orange gloves is putting screws on a placed wheel on a car.

Tjek, om møtrikkerne er løse

Man bruger drejningsmoment som en måleenhed for den kraft, der anvendes til at stramme en møtrik. Mekanikere vil sørge for, at hver møtrik er strammet i overensstemmelse med bilproducentens specifikation, når hjulet monteres. Men det er altid nødvendigt at få det tjekket efterfølgende.

Det skyldes, at møtrikken efter noget tid vil have været udsat for de typiske belastninger og kræfter, der er i en bil.

Graphics about retorquing screws of your tire after 50 km driving after tire change.

Det kan være vægten af bilen, hjulenes drejning, opvarmning og nedkøling og stød fra ujævnheder i vejen. Belastningerne kan give små bevægelser i møtrikkerne, som kan betyde, at de løsnes eller strammes.

Snavs, sand, rust eller grus i møtrikkens gevind eller mellem møtrikken og hjulet kan også give en falsk aflæsning af stramningsmomentet, selvom det var korrekt indstillet. Det betyder, at møtrikken ikke blev fæstnet korrekt.

Mange værksteder og dækforhandlere vil derfor tilbyde bilister, at de kan vende tilbage dagen efter for at få hjulene tjekket. Det er en hurtig proces, hvor hver møtrik tjekkes for at se, om den er for stram eller for løs.

Hvis møtrikkerne er for stramme, kan der opstå alvorlige problemer som f.eks., at gevindet eller lejestifterne på hjulet ødelægges. Det kan også deformere bremsetromler, rotorer og hjulkapsel. Hvis møtrikkerne er for løse, er der en lille risiko for, at hjulet kan falde af under kørsel. Risikoen for, at dette sker, er lav - men hvis det sker, vil både bilistens og andre trafikanters sikkerhed være i fare.

Hvornår skal møtrikkerne strammes eller løsnes?

Når der monteres nye eller andre hjul, bør montøren stramme møtrikkerne i henhold til bilproducentens anbefalinger. Oplysningerne om dette kan findes i bilens brugermanual og øvrige dokumentation.

Når der er kørt ca. 50 kilometer på de nye dæk, skal møtrikkerne efterses og om nødvendigt strammes til den korrekte værdi.

Men ikke alle biler har ens drejningsmoment. Biler har et specifikt drejningsmoment, der skal anvendes til at montere møtrikkerne korrekt for at undgå skader.

Sådan bør møtrikker strammes

Der skal bruges et specialværktøj, en momentnøgle, til at løsne eller stramme møtrikkerne.

Montøren vil normalt indstille momentnøglen til det halve af den krævede stramning og stramme hver møtrik til denne indstilling. Momentnøglen indstilles derefter til at stramme møtrikkerne til den korrekte værdi.

Møtrikkerne på et hjul strammes i en bestemt rækkefølge for at opnå den korrekte stramning. Den korrekte rækkefølge på et hjul med fem eller ti møtrikker er at danne et stjerneformet mønster. Et hjul med kun fire møtrikker strammes to og to over for hinanden.

Relateret indhold

Forhandleroversigt