You are currently at our Lithuania website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

 „BestDrive“  LOTERIJOS TAISYKLĖS IR RENGIMO SĄLYGOS

1.     Bendrosios taisyklės

1.1.  Žaidimo „BestDrive“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra „Continental Opony Polska sp. z o.o.", toliau tekste – „Užsakovas“.

1.2.  Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.

1.3.  Žaidimas vyksta nuo 2023 m. balandžio 20 d. iki balandžio 30 d. (imtinai).

1.4.  Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizą, visose fiziniuose „BestDrive“ salonuose (Priedas nr. 1), veiklą vykdančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, žaidime, reikia pirkti 4 Continental padangas automobiliui 2023 m. laikotarpyje ir registruoti pirkimo čekį atsiuntus čekio nuotrauką į „Continental padangos Lietuva“ Facebook puslapį.

1.5.  Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša Facebook žinute ir paskelbdamas laimėtoją konkurso pranešimo komentaruose.

1.6.  Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.

1.7.  Informacija apie Žaidimą skelbiama „Continental padangos Lietuva“ Facebook puslapyje.

1.8.  Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

2.     Žaidimo prizai

2.1.  Prizai: „BestDrive“ kuponas. Prizo vertė - 100 Eur, kuponai galioja iki 2023-12-31. Žaidimo metu, kiekvieną dieną bus išrenkami nugalėtojai, iš viso 10 laimėtojų, kurie gaus po vieną „BestDrive“ kuponą, bendras prizinis fondas: 10 vnt. „BestDrive“ kuponų po 100 Eur. Traukimai vyks vykstant loterijai. Laimėtojas bus paskelbtas susisiekus asmenine žinute Facebook platformoje ir paskelbus „Continental padangos Lietuva“ Facebook puslapio konkurso pranešime.

2.2.  Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.

2.3.  Kuponas gali būti panaudotas viename iš „BestDrive“ salonų. Salonų sąrašas pateiktas Priedas nr.1.

2.4.  Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

2.5.  Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,TOTEM promo“.

3.     Žaidimo eiga

3.1.  Asmenys, įsigiję 4 Continental padangas automobiliui 2023 m., priede nr. 1 išvardintose „BestDrive“ salonuose ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą: 100 Eur „BestDrive“ kuponą.

3.2.  Registruotis Žaidimui galima nuo 2023 m. balandžio 20 d. iki balandžio 30 d. (imtinai).

3.3.  Užregistruotas „Continental“ produktų pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.

3.4.  Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.

3.5.  Prizų laimėtojai skelbiami kiekvieną konkurso dieną Facebook pranešimo komentarų skiltyje ir informuojami asmeniškai Facebook žinute. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.

3.6.  Organizatorius turi teisę viešai Facebook konkurso pranešimo komentaruose skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

4.     Žaidimo sąlygos

4.1.  Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

4.2.  Vieną pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiais produktais „Continental“ galima užregistruoti tik vieną kartą.

4.3.  Laimėtojas(-a) antrą kartą konkurse dalyvauti nebegali.

4.4.  Laimėtas kuponas gali būti panaudotas tik vieną kartą.

4.5.  Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai Facebook pranešime.

4.6.  Žaidime negali dalyvauti „Continental Opony Polska sp. z o.o." ir UAB „TOTEM promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

5.     Prizų įteikimas

5.1.  Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami asmenine žinute Facebook platformoje.

5.2.  Kuponas galioja ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

5.3.  Laimėtą pagrindinį prizą bus galima atsiimti adresu Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 11:00 iki 17:00 arba elektroniniu paštu. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu loterija@totem.lt. Kilus papildomiems klausimams galima kreiptis į organizatorių.

5.4.  Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.

5.5.  Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 11:00 iki 17:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.

5.6.  Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.

5.7.  Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.

5.8.  Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.

6.     Duomenų apsauga

6.1.   Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo organizatorius UAB „TOTEM promo“ registracijos kodas 302652310, Subačiaus g. 23-6., Vilnius.

6.2.  UAB „TOTEM promo“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

 Vardas ir pavardė;

6.2.1.         Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);

6.2.2.         El. pašto adresas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);

6.2.3.         Telefono numeris (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);

6.3.  Žaidimo dalyvis, kuris Facebook žinute nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

6.4.  Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas pateikiant juos asmeniškai žinute į „Continental padangos Lietuva“ Facebook puslapį. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu loterija@totem.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.5.  Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:

6.5.1.         Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

6.5.2.         Žaidimo vykdymui;

6.5.3.         Žaidimo kokybės užtikrinimui;

6.5.4.         Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

6.5.5.         Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.5.6.         Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

6.5.7.         Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

6.6.  Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:

6.6.1.        Organizatoriui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;

6.6.2.         Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

6.6.3.         Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

6.7.   Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.

6.8.  Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu loterija@totem.lt ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.9.  Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

              El. paštas ada@ada.lt

"BestDrive" loterijos taisyklės ir rengimo sąlygos [LT1]

 

Priedas nr. 1

„BestDrive“ salonų sąrašas ir adresai:

·       BestDrive Juta Vilnius, Naugarduko g. 110, 03-142, Vilnius, tel. +370 655 47199 vilnius2@juta.lt

·       BestDrive Jonava - Vasario 16-osios g. 35, Jonava, tel. +370 612 27576 jonava@juta.lt

·       BestDrive A. Karalius ir Ko Prienai - J. Brundzos g. 9, 59-127, Prienai, tel. +370 319 60202 servisas.karalius@gmail.com