You are currently at our Lithuania website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Duomenų apsaugos pranešimas

„Continental Reifen Deutschland GmbH“ tvarko Jūsų duomenis kai naudojatės svetaine continental-tires.com, laikydamasi galiojančių teisinių reglamentų.

 

1. Bendra

Jūsų įvestus asmens duomenis renka, tvarko ir naudoja „Continental Reifen Deutschland GmbH“ sutarties vykdymo tikslais, kai naudojatės svetaine continental-tires.com. Tiek kiek tai būtina sutarčiai vykdyti, duomenys gali būti perduoti su „Continental Reifen Deutschland GmbH“ susijusioms įmonėms pagal 15 ir tolimesnius skyrius pagal Vokietijos akcinių bendrovių įstatymą kaip nustatyta „Continental“ privalomosiose įmonių taisyklėse.

Jei leidžia ir (arba) reikalauja teisės aktai, duomenys gali būti vertinami ataskaitų teikimo tikslais (pvz., statistikai).

Jūsų duomenys bus renkami, tvarkomi ir naudojami tik laikantis galiojančių duomenų apsaugos taisyklių (pvz., Jūsų sutikimo).

Užtikrindami svetainės continental-tires.com veikimą (pvz., techninę pagalbą), perduodame duomenis savo paslaugų teikėjui:

- „Materna GmbH“, Voßkuhle 37, 44141 Dortmundas, Vokietija

- „]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation“, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlynas, Vokietija

- „mmpro film- und medienproduktion GmbH“, Fidicinstraße 3, 10965 Berlynas, Vokietija.

„Materna GmbH“, „]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation“ ir „mmpro film- und medienproduktion GmbH“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų vardu tiek kiek tai būtina sutarčiai įvykdyti (remiantis Duomenų tvarkymo sutartimi arba jei „Materna GmbH“, „]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation“ ir „mmpro film- und medienproduktion GmbH“ yra įsikūrusios už ES ribų, remiantis ES standartinėmis sutarties sąlygomis).

Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, visi Jūsų duomenys yra laikomi griežtai konfidencialiais.

2. Duomenų rinkimas ir apdorojimas

„Continental Reifen Deutschland GmbH“ saugo asmeninius duomenis, susijusius su savo svetainės continental-tires.com naudotojais, tik gavus sutikimą. Vieninteliai saugomi duomenys yra susiję su apsilankymo data ir laiku, aplankytais puslapiais, žymeklio naudojimu svetainėje, naudojamomis puslapio funkcijomis ir svetaine, iš kurios vartotojas pateko į „Continental“ svetaines. IP adresas perduodamas anonimiškai ir naudojamas tik geografinei vietai miesto lygmeniu priskirti. „Continental Reifen Deutschland GmbH“ šią informaciją naudoja siekdama įvertinti svetainės aktyvumą, rengti statistiką ir tobulinti svetainėse teikiamas paslaugas bei informaciją.

Asmeniniai naudotojo duomenys naudojami tik užklausoms apdoroti, atsižvelgiant į duotą sutikimą arba laikantis galiojančių duomenų apsaugos taisyklių. Remdamasi teisiniais reikalavimais, „Continental“ įgyvendino pasaulines, vienodas ir vidines Duomenų apsaugos taisykles (Binding Corporate Rules), reglamentuojančias Jūsų asmens duomenų apsaugą.

„Continental Reifen Deutschland GmbH“ saugo duomenis, įvestus į svetainės paslaugas, arba duomenis, pateiktus šiam procesui, pvz., vardą, pavardę, įmonę, el. paštą, adresą ir telefoną tik asmeninio bendravimo su Jumis tikslais. Duomenys saugomi ir (arba) naudojami tik Jūsų užklausai/pastebėjimui/dalyvavimui konkurse apdoroti. Jūsų duomenys ištrinami, kai baigiamas Jūsų užklausos / pastebėjimo apdorojimas, su sąlyga, kad toks ištrynimas neprieštarauja jokioms įstatymų nustatytoms pareigoms saugoti įrašus.

3. Duomenų subjekto teisės

3.1 Atminkite, kad kaip duomenų subjektas, pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES BDAR) turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

Teisė gauti informaciją pagal ES BDAR 13 ir 14 straipsnius

Prieigos teisė pagal ES BDAR 15 straipsnį

Teisė į ištaisymą pagal ES BDAR 16 straipsnį

Teisė ištrinti duomenis pagal ES BDAR 17 straipsnį

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą pagal ES BDAR 18 straipsnį

Teisė į duomenų perkeliamumą pagal 20 ES GDPR

Jei turite klausimų apie tai, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu el. paštu: dataprotection@conti.de.

3.2 Pagal ES GDPR 21 straipsnį turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti, tvarkyti/saugoti ir naudoti Jūsų asmens duomenis. Sutikimas turi būti atšauktas raštu Continental Reifen Deutschland GmbH, Continental-Plaza 1, 30175 Hanover, Vokietija arba siunčiant el. laišką adresu mail_service@conti.de.

3.3 Visada galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūnus raštu (taip pat ir el. paštu) dėl klausimų ar skundų. El. paštas: dataprotection@conti.de. Taip pat galite susisiekti su atitinkamomis duomenų apsaugos institucijomis, jei tokios yra.

4. Saugomų duomenų apsauga

Mūsų įmonė ir „Materna GmbH“, „]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation“ ir „mmpro film- und medienproduktion GmbH“ taiko technines ir organizacines saugumo priemones, siekdamos apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo arba nuo pašalinių asmenų prieigos. Saugos priemonės nuolat tobulinamos ir pritaikomos pagal naujausias technologijas. Pateiktus nešifruotus duomenis gali peržiūrėti trečiosios šalys. Dėl šios priežasties norime atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų perdavimo internetu (pvz., el. paštu) atžvilgiu saugus perdavimas negali būti garantuotas. Todėl jautrūs duomenys neturėtų būti perduodami iš viso arba tik saugiu ryšiu (SSL). Jei prisijungiate prie puslapių ir failų ir Jūsų prašoma įvesti asmens duomenis, atkreipkite dėmesį, kad tokių duomenų perdavimas internetu gali būti nesaugus ir yra pavojus, kad juos gali peržiūrėti ir jais manipuliuoti pašaliniai asmenys.

5. Slapukai

Kai lankotės mūsų svetainėje, informacija gali būti saugoma Jūsų kompiuteryje slapukų pavidalu. Tokie slapukai naudojami tik interneto svetainių veikimui užtikrinti. Kiti slapukai (pvz., susiję su svetainės naudojimu) sukuriami tik gavus Jūsų sutikimą (žr. Slapukų politiką). Savo naršyklės nustatymuose taip pat galite pasirinkti nepriimti slapukų. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad jei tai padarysite, negalėsite visiškai išnaudoti kai kurių šios svetainės funkcijų.

6. „Oracle Infinity“

Šioje svetainėje yra naudojamas „Oracle Infinity“, „Oracle Infinity Inc.“ žiniatinklio analizės įrankis (toliau – „Oracle Infinity“). „Oracle Infinity“ mūsų svetainėje naudoja slapuką, kuris sukuriamas tik gavus Jūsų sutikimą.

Vieninteliai duomenys, kurie yra išsaugomi, susiję su apsilankymo data ir laiku, aplankytais puslapiais, žymeklio naudojimu svetainėje, naudojamomis puslapio funkcijomis ir svetaine, iš kurios patekote į „Continental“ svetaines. Jūsų IP adresas perduodamas anonimiškai ir naudojamas tik geografinei vietai nustatyti miesto lygiu. Taigi bet kuriuo metu neįmanoma nustatyti atskiro svetainės lankytojo tapatybės.

7. „Google Analytics“

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės įrankis iš „Google Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie yra tekstiniai failai, saugomi Jūsų kompiuteryje, kad padėtų svetainei analizuoti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi šiomis svetainėmis bus perduota ir saugoma „Google“ serveryje JAV.

Suaktyvinus IP adreso anonimiškumą, „Google“ sutrumpins/užslaptins paskutinius IP aštuonis adresus Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitoms Europos ekonominės erdvės sutarties šalims. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas siunčiamas ir sutrumpinamas „Google“ serveriuose JAV. Ši svetainė naudoja aktyvų IP anonimiškumą. Svetainės teikėjo vardu „Google“ naudos šią informaciją siekdama įvertinti Jūsų naudojimąsi svetaine, sudaryti svetainės veiklos ataskaitas svetainės teikėjui ir teikti kitas su svetainės veikla bei interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės teikėjui.

„Google“ nesusies Jūsų IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Slapukai mūsų svetainėje naudojami tik gavus Jūsų sutikimą. Be to, atlikdami atitinkamus naršyklės nustatymų pakeitimus, galite visam laikui užkirsti kelią slapukų saugojimui. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad jei tai padarysite, galbūt negalėsite visiškai pasinaudoti visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, galite neleisti „Google“ rinkti ir naudoti duomenų (slapukų ir IP adreso), atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį galite rasti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt.

Be to, šioje svetainėje vaizdo reklamavimui naudojamos šios „Google Analytics“ funkcijos, kurios taip pat įgyvendinamos naudojant slapukus:

  • ·       „Google Analytics“ demografinių rodiklių ir pomėgių ataskaitos
  • ·       Parodymų ataskaitos „Google“ vaizdinės reklamos tinkle
  • ·       Pakartotinė rinkodara

Šios ataskaitų teikimo galimybės leidžia naudoti ir įvertinti „Google“ reklamavimo pagal pomėgius duomenis ir trečiųjų šalių lankytojų duomenis sistemoje „Google Analytics“. Duomenys apima tokią informaciją kaip amžius, lytis ir pomėgiai. Demografiniai duomenys nėra priskiriami jokiam konkrečiam asmeniui.

Pakartotinė rinkodara naudojant „Google Analytics“ reklamai internete: mūsų skelbimai rodomi trečiųjų šalių svetainėse (įskaitant „Google“). Mes ir trečiosios šalys (įskaitant „Google“) bendriname pirmosios šalies slapukus (pvz., „Google Analytics“ slapukus) ir trečiųjų šalių slapukus (pvz., „DoubleClick“ slapukus), kad pateiktume suderintus ir optimizuotus skelbimus pagal ankstesnius naudotojo apsilankymus mūsų svetainėje.

Slapukai, reikalingi „Google Analytics“ vaizdo reklamai, mūsų svetainėje taip pat nustatomi tik gavus Jūsų sutikimą. Be to, galite visam laikui užkirsti kelią slapukų saugojimui, atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą; tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju jums gali nepavykti visiškai naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite atsisakyti „Google Analytics“ vaizdo reklamavimo tiesiogiai iš „Google“ ir tinkinti skelbimus „Google“ vaizdinės reklamos tinkle, apsilankę skelbimų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads.

8. „Qualtrics“

Šioje svetainėje naudojamas „Qualtrics“: klientų patirties sprendimas, skirtas surinkti svetainės naudotojų atsiliepimus per apklausas, siekiant tobulinti mūsų produktus ir paslaugas. „Qualtrics“ nerenka jokios informacijos puslapiuose, kuriuose ji neįdiegta, taip pat neseka ir nerenka informacijos už Jūsų žiniatinklio naršyklės ribų. „Qualtrics“ renka duomenis tik jei užpildote atsiliepimų apklausą. Jei norite gauti savo asmens duomenų kopiją, juos pataisyti ar ištrinti, prašome susisiekti su mumis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Qualtrics“ privatumo politiką adresu https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ ir „Qualtrics“ saugos politiką adresu https://www.qualtrics.com/security-statement/. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Qualtrics“ ir GDPR, apsilankykite https://www.qualtrics.com/gdpr/.

9. Bendrinimas socialiniuose tinkluose

Jei mūsų svetainėje naudojate funkciją „Bendrinti“, jokie asmens duomenys neperduodami atitinkamai socialinės žiniasklaidos paslaugai. Jei naudojate savo profilį, kad bendrintumėte mūsų svetainės turinį, mes neturime jokios įtakos šių tinklų renkamų duomenų turiniui ir apimčiai. Šiuo atžvilgiu taikomos atitinkamo socialinio tinklo naudojimo sąlygos ir privatumo politika.

10. „iFraming“

Vaizdo įrašus į savo svetainę įterpiame naudodami „iFraming“. Išorinis turinys iš trečiųjų šalių svetainių gali būti įterptas ir rodomas apibrėžtose mūsų svetainės srityse naudojant „iFraming“.

Vaizdo įrašai iš šios trečiosios šalies svetainės yra įterpti į mūsų svetainę:

„YouTube“:

Šią svetainę, iš kurios vaizdo įrašai įterpiami naudojant „iFraming“, valdo „YouTube“, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV.

Spustelėjus vaizdo įrašus jis bus pažymėtas „YouTube“ logotipu. „YouTube“ duomenų apsaugos pranešimą galite rasti [čia].

Jei lankotės vienoje iš mūsų svetainių su įterptais vaizdo įrašais, „Internet Explorer“ automatiškai nenustatys nuorodos į atitinkamo tinklo serverį. Spustelėdami įterptą vaizdo įrašą, Jūs sutinkate, kad ši svetainė sąveikautu su anksčiau minėta svetaine ir leistų talpinti slapukus. Spustelėjus įterptąjį vaizdo įrašą, informacija apie tai, kad lankėtės mūsų svetainėje, bus automatiškai persiųsta anksčiau minėtam svetainės operatoriui, o anksčiau minėta svetainė įdės slapukus.

Jei esate prisijungę prie anksčiau minėtos svetainės, lankydamiesi mūsų svetainėje, perduoti duomenys bus susieti su Jūsų vartotojo paskyra. Jei norite neleisti tinklui tokiu būdu susieti informacijos su Jūsų vartotojo paskyra, prieš spustelėdami atitinkamą vaizdo įrašą atsijunkite nuo atitinkamo tinklo.

Net jei nesate užsiregistravę kaip anksčiau minėtos svetainės narys arba šiuo metu nesate prisijungę, Jūsų duomenys gali būti saugomi minėtos svetainės operatoriaus, paspaudus ant atitinkamo vaizdo įrašo. Neturime įtakos trečiųjų šalių slapukų talpinimui, anksčiau minėtoje svetainėje surinktų duomenų apimčiai ir turiniui arba tam, kaip tie duomenys yra naudojami. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite anksčiau minėtos svetainės privatumo politiką.