You are currently at our Lithuania website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Legal Notice

Svetainių naudojimas, atsakomybė už gaminius

Šiose svetainėse esanti informacija nėra privaloma ir teikiama tik informaciniais tikslais. Ji yra tik informacinio pobūdžio ir neatspindi pasiūlymų kaip apibrėžta atitinkamame teisiniame reglamente. Išsamesnę informaciją ir sutarties sąlygas galite gauti iš atitinkamo įgaliotojo pardavėjo. Su pateiktomis prekėmis susijusi sutartis negali būti sudaryta remiantis svetainėje esančia informacija.

„Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo gali keisti arba atnaujinti šiuose tinklalapiuose pateiktą informaciją ir jose aprašytus produktus bei paslaugas. Jei nėra aiškiai nurodyta kitur, „Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ svetainėse nėra jokių garantijų ar informacijos apie savybes, dėl kurių „Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ prisiima atsakomybę, nei aiškiai, nei numanomai, įskaitant dabartinį informacijos galiojimą, tikslumą, išsamumą ir kokybę.

„Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su savo svetainėmis. Atsakomybė už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius/žalą, reikalavimus atlyginti žalą ir (arba) bet kokio pobūdžio ir teisinio pagrindo pasekminę žalą, patirtą Jums prisijungus prie interneto svetainių ar jas naudojant, ypač įskaitant Jūsų kompiuterio aplinkos užkrėtimą virusais, yra neįtraukiama.

Įsipareigojimų egzistavimą ir vykdymą bei „Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ atsakomybę už „Continental“ produktus ir paslaugas išimtinai reglamentuoja atitinkamos sutartys, sudarytos jų atžvilgiu kartu su dabartine „Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ standartinių sąlygų versija, taikoma kiekvienam atvejui.

Pastaba dėl išorinių nuorodų į kitas svetaines

Mūsų pasiūlyme yra nuorodų į trečiosioms šalims priklausančias išorines svetaines, kurių turiniui mes neturime įtakos. Todėl mes taip pat negalime prisiimti jokios atsakomybės už šį turinį. Atitinkamas puslapio teikėjas arba operatorius visada yra atsakingas už puslapių, kuriuose pateikiamos nuorodos, turinį. Nuorodų kūrimo metu susiję puslapiai buvo tikrinami dėl galimų teisės pažeidimų. Kuriant nuorodas neteisėto turinio aptikta nebuvo. Tačiau nuolatinis su nuorodomis susijusių puslapių turinio tikrinimas nėra pagrįstas, jei nenurodomas konkretus teisės pažeidimas. Mes nedelsdami pašalinsime atitinkamas nuorodas, jei bus nustatyta, kad jos pažeidžia įstatymus.

Gaminių prieinamumas pasaulyje

Šioje svetainėje gali būti informacija apie „Continental“ gaminius, kurių Jūsų šalyje dar nėra. Tokios informacijos buvimas šioje svetainėje nereiškia, kad „Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ ketina paskelbti, kad gaminys bus prieinamas visame pasaulyje. Daugiau informacijos apie ateities planus gaminiams, kurių dar neturite, teiraukitės „Continental“ pardavėjo arba atstovo.

Prekių ženklai ir autorių teisės

Šiose svetainėse matomi prekių ženklai ir logotipai („prekių ženklai“) yra „Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ arba jos dukterinių įmonių nuosavybė. Jokia šiose svetainėse pateikta informacija negali būti traktuojama kaip suteikianti licenciją ar leidimą naudoti prekių ženklus. Tam reikalingas aiškus raštiškas „Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ sutikimas. Neteisėtas šių prekių ženklų naudojimas yra griežtai draudžiamas. „Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ gins savo intelektinės nuosavybės teises visame pasaulyje pagal kiekvienu atveju taikomus įstatymus.

Autorių teisės © 2018 Continental Opony Polska Sp. z o.o. Visos teisės saugomos. Visi tekstai, vaizdai, grafika, animacija, vaizdo įrašai, muzika, garsai ir kita medžiaga, esanti šiose svetainėse, priklauso autorių teisėms ir kitoms intelektinės nuosavybės teisėms, priklausančioms „Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ ir jos dukterinėms įmonėms. „Continental Opony Polska Sp. z o.o.“ priklauso šios svetainės medžiagos atrankos, derinimo ir išdėstymo autorių teisės. Šios medžiagos negalima kopijuoti komerciniam naudojimui ar platinimui. Jos taip pat negali būti keičiamos ar perduodamos kitoms svetainėms.