You are currently at our Lithuania website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Žymė

Continental Opony Polska Sp. z o. o.

ul. Żwirki un Wigury 16C

02-092 Varšava

tel. +48 22 577-13-00

elektroninis paštas: biuro-warszawa@continental.com

Registruota: Sąd Rejonowy w Warszawie                 

PVM: PL5261650001

Vykdomieji direktoriai:

Anna Burakowska – generalinis direktorius, Dariusz Małocha – valdybos narys