You are currently at our Lithuania website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Continental automobilių padangos

Padangų montavimo saugos instrukcija

German Engineering spread into the world

„Continental“ lengvųjų automobilių ir lengvųjų sunkvežimių padangoms

Ši padangų montavimo saugos instrukcija galioja visų „Continental AG“ markių padangoms, bet nėra skirta padangų montavimo procedūrų atlikimo apmokymui. Šias užduotis patikėkite kvalifikuotiems padangų aptarnavimo specialistams.

Mechanic hands with wrench changes wheel on car with special equipment in car repair service shop, sunlight effect, toned

Saugos įspėjimas!

Padangų montavimas ant ratlankių gali būti pavojingas.

Padangas montuoti turėtų tik kvalifikuotas padangų priežiūros specialistas.

Niekada neatlikite padangų priežiūros procedūrų be tinkamo mokymo, įrankių ir įrangos. Bandant sumontuoti padangas netinkamais ar pažeistais įrankiais ir (arba) nesilaikant tinkamų procedūrų, padanga gali sprogti ir sukelti rimtus sužalojimus arba mirtį.

Visada perskaitykite, supraskite ir laikykitės visų gamintojo perspėjimų, pateiktų savininko vadovuose, ant įrangos, išvardytų svetainėse ir (arba) ant padangos šono.

Niekada nepūskite nepritvirtintos padangos. Pūtimo metu niekada nestovėkite, nesilenkite ir nesitieskite virš padangos ratlankio. Būkite toliau nuo bet kokių padangų, kurios yra pripučiamos (atsižvelgiant į vietos sąlygas).

Užtikrinkite tinkamas asmenines apsaugos priemones, pvz., apsauginius akinius, klausos apsaugos priemones, darbo batus.

Jūsų asmeniniam ir kitų saugumui

Bendrieji reikalavimai:

 • Padangos turi atitikti ratlankių pločio ir skersmens reikalavimus ir būti patvirtintos kaip atitinkamam transporto priemonės modeliui tinkamas derinys. Pavyzdžiui, 17 colių skersmens padangas reikia montuoti tik ant 17 colių skersmens ratlankių, o ne ant 17,5 colio skersmens ratlankių. Jei padanga per klaidą buvo sumontuota ant netinkamo dydžio ratlankio, nebemontuokite jos ant tinkamo rato ir ją utilizuokite. Ji galėjo būti pažeista iš vidaus (ir išorėje nematoma), nes buvo pavojingai ištempta ir gali sprogti montuojant arba naudojant.
 • Turi būti naudojami tik tinkamo dydžio, geros būklės ir nesurūdiję ratlankiai. Jie neturi būti pažeisti, praradę formą ar nudilę.
 • Padangos turi būti nepažeistos, o jų viduje neturi būti pašalinių medžiagų.
 • Montuodami naujas kamerines padangas visada naudokite ir naujas kameras. Kadangi eksploatacijos metu kameros išsitampo, senose kamerose gali susidaryti klostės, todėl pakartotinai naudojamos kameros gali staiga plyšti.
 • Bekamerinės padangos turi būti montuojamos tik ant bekamerinėms padangoms skirtų ratlankių, t. y. ratlankių su apsauginiais kraštais ar briaunomis.
 • Saugumo sumetimais bekamerinės padangos visada turi būti su naujais vožtuvais. Laikykitės didžiausio leistino vožtuvų slėgio pagal vožtuvų gamintojo specifikacijas – įprastai tai yra 450 kpa (4,5 bar) / 65 psi užspaudžiamiems guminiams vožtuvams. Esant didesniam slėgiui privalomi metaliniai vožtuvai arba aukšto slėgio prispaudžiami vožtuvai.
 • Jei naudojama padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS), vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis ar keičiant padangas reikia atlikti jutiklio techninę priežiūrą arba atnaujinimą.

Padangų išmontavimas:

 • Prieš nuimant padangą nuo ratlankio, vožtuvo įdėklas turi būti atsuktas ir išimtas, kad būtų visiškai pašalintas likęs slėgis.

Padangų montavimas:

 • Visada prieš montuodami padangos bortus ir ratlankį sutepkite tinkama padangų montavimo pasta. Tam negalima naudoti silikoninių, naftos ar tirpiklių pagrindu pagamintų pastų.
 • Kol padanga pripučiama, ratlankis turi likti tvirtai pritvirtintas prie montavimo įrengnio.
 • Jei padanga sumontuota ant įrenginio, kuris neturi ratlankio fiksavimo įtaiso, pripūtimas turi būti atliekamas apsauginiame narve ar kitame judėjimą ribojančiame įtaise.
 • Niekada nedėkite degių medžiagų į padangų / ratlankių tarpus. Niekada nedėkite jokių degių medžiagų į padangos / ratlankio tarpą ir nebandykite užsidegti, kad pritvirtintumėte kraštus. Ši praktika yra labai nesaugi, be to, gali likti nepastebėtas padangos arba ratlankio pažeidimas, dėl kurio padanga gali sugesti.
 • Montuojant bekamerines automobilių padangas, reikia pasirūpinti, kad padangos krašto apvadai pirmiausiai išsilygintu ties ratlankio kraštu. Siekiant išvengti įtrūkimų apvaduose, svarbu, kad pirminis slėgis neviršytų 330 kpa (3,3 baro / 48 psi). Jei padanga net ir esant tokiam slėgiui nepriglunda prie ratlankio, slėgį reikia sumažinti ir nustatyti bei pašalinti priežastį. Tada procedūrą galima kartoti.
 • Tik tada, kai padangos apvadai tinkamai priglunda prie ratlankio krašto, slėgis gali būti padidintas, kad būtų užtikrintas geriausias padangos tvirtinimas ir optimalus prigludimas prie ratlankio krašto. Tačiau šis slėgis niekada neturi viršyti 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi.
 • Kai kuriose šalyse vietinės standartizacijos organizacijos nustatė skirtingas didžiausias montavimo slėgio vertes. Žr. toliau pateiktą lentelę, kurioje pateikiami kai kurių šalių pavyzdžiai, kad būtų laikomasi vietinių standartų (2018 m. liepos mėn., nėra garantijos dėl išsamumo, aktualumo ir teisingumo).

ŠALIS      

MAKSIMALUS MONTAVIMO SLĖGIS

STANDARTAS

VOKIETIJA

Montavimo spėgis: 330 kpa (3,3 bar) / 48 psi

Maksimalus slėgis: 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi 

WDK

 

 

JAV, Kanada

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

RMA/USTMA  

 

Brazilija

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

ALAPA

 

Japonija

300 kpa (3,0 bar) / 44 psi

JATMA

 
 • Kai padanga sumontuota teisingai, nustatykite slėgį iki transporto priemonės gamintojo nurodyto darbinio slėgio.

Save prilaikančios padangos (SSR):

 • Dėl specialios technologijos SSR save prilaikančias (Runflat) padangas gali montuoti ir nuimti tik specialiai apmokytos dirbtuvės, sertifikuotos „Continental“. Išsamias SSR save prilaikančių (Runflat) padangų montavimo instrukcijas / vaizdo įrašus rasite adresu www.conti-ssr.com.

Kontaktas:

Techninis klientų aptarnavimas

El. paštas: technical.bulletin.tires@conti.de

Susipažinkite su „Continental“

padangų gama

We’re making mobility cleaner, safer, more intelligent and affordable for everyone.