Технички податоци

Асиметрична шара на слојот за газење.

Нa новиот ContiWinterContactTM TS 810 унапредените гранични карактеристики на средината и на надворешноста на пневматиците значително го подобруваат прилегнувањето на снег. 

Покрај тоа, засеците на асиметричната шара на слојот за газење, како сосема ново развојно достигнување, се 20% подебели на внатрешната страна на пневматикот. Овие засеци може да примат многу повеќе сила и да ја подобрат тракцијата за подобро триење снег-снег.

Нов вид разделници на засеците.

Иновациските разделници на засеците спречуваат затворање на засеците во контакт со површината, со што се овозможува да се зголеми количеството снег што го зема засекот за приближно 20%, а тоа значително ги подобрува тракцијата и стабилноста при свртување во снег. 

Иновациска технологија на смесата.

Со новиот вид полимер за влажни површини новиот ContiWinterContactTM TS 810 има подобри перформанси на влажни површини без правење компромис со перформансите на снег. Ултраактивниот графит во смесата на пневматикот забележливо ја подобрува стабилноста во возење. Работниот век на пневматикот и долгорочната флексибилност на слојот за газење може да се зголемат со реактивни пластификатори во смесата на пневматикот.

Слојот за газење за оптимално управување на влажен пат.

Приспособен концепт на слојот за газење овозможува добри перформанси на прилегнување на влажни површини на новите пневматици ContiWinterContactTM. За да се намали ризикот од аквапланинг, бројот на жлебовите по рабовите што ја апсорбираат водата за време на дожд е приспособен на ширината на пневматикот. ContiWinterContact TS 810 има три жлеба или за ширина од 225 mm и пошироко четири жлеба.

Индикатор на абење на зимскиот слој за газење (TWI).

По ширината на слојот за газење на пневматикот има неколку индикатори на абењето што ја покажуваат длабочината на слојот за газење. Ако слојот за газење е изабен до 4 mm, со што достигнал лимит за зимска употреба, TWI се изедначил со површината на слојот за газење, јасно покажувајќи го абењето на пневматиците.

Технологија

ContiSeal™ е технологија развиена во Continental дизајнирана за лепење на оштетениот слој за газење на пневматикот. Во случај на навлегување на туѓо тело, како што е, на пример, клинец, нема потреба за моментална замена на пневматикот покрај патот и дупките остануваат херметички затворени, дури и кога ќе бидат исфрлени предметите што навлегле.

ContiSeal™ е леплив вискозен слој за лепење. Тој е нанесен на внатрешната страна на пневматикот во областа на слојот за газење. ContiSeal™ лепи 80% од сите дупки на пневматикот и со тоа го намалува ризикот од издишување. Пневматиците ContiSeal™ се јасно означени со ознака на бочната страна и тие се компатибилни со вообичаено достапните бандажи.

SSR-системот е runflat технологија посебно развиена во Continental за нископрофилни пневматици што овозможува пневматикот и понатаму да биде компатибилен со секој стандарден бандаж. SSR-принципот е заснован врз самоподдржувачка зајакната бочна страна. Во случај на дупчење, тоа спречува бочната страна да се згмечи меѓу патот и бандажот и пневматикот да слизне од бандажот, со што резервниот пневматик станува застарено решение. Кога нема потреба од носење резервен пневматик, добиваме намалување на масата што ја зголемува ефикасноста на потрошувачката на горивото. Исто така, добиваме и до 80 литри слободен простор во багажникот. Монтажа на сите четири позиции силно се препорачува, ако веќе не е задолжителна со закон, а репарација на пневматиците не е дозволена.Сé уште имате прашања?

Само прашајте.

Со задоволство ќе одговориме на сите ваши прашања и ќе ви овозможиме поддршка со нашата експертиза за пневматици.
Дали барате дилер?