Технички податоци

Пократки растојанија на сопирање и подобрена влечна сила на снег.

Оптимизираниот шаблон на шарката обезбедува подобро вклопување со снегот, што автоматски води до пократки растојанија на сопирање. Дополнително, браздите и средишните шари ја подобруваат компресијата на снегот во браздите. На тој начин, се зголемува зафаќањето, а исто така и влечната сила врз снегот.

Висока безбедност од лизгање и пократки растојанија на сопирање на влажни коловози.

Преку широките бразди се оптимизира распоредот на водата, со што се обезбедува висока безбедност од лизгање. Дополнително, тридимензионалните шари се поддржуваат меѓусебно со што се добива поголема стабилност. Како резултат на тоа, на влажни коловози се намалува растојанието на сопирање.

Подобрена отпорност на тркалање.

Новата силикатна мешавина ја намалува загубата на енергија и ја подобрува отпорноста на тркалање.

Сé уште имате прашања?

Само прашајте.

Со задоволство ќе одговориме на сите ваши прашања и ќе ви овозможиме поддршка со нашата експертиза за пневматици.
Дали барате дилер?